Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika za první pololetí roku 2013

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté bilancovali v oblasti kriminality a dopravní nehodovosti. 

     Vzhledem k tomu, že bylo dovršeno první pololetí letošního roku, bylo zpracováno vyhodnocení naší činnosti mimo jiné i z hlediska kriminality a dopravní nehodovosti. Níže v souvislostech jsou uvedeny zpracované statistiky za jednotlivá území našeho kraje.
 
KRIMINALITA:
 
     Ve sledované oblasti počtu trestných činů lze konstatovat, že na území Plzeňského kraje došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 k nárůstu počtu evidovaných trestných činů o 229 případů. K poslednímu červnu roku 2013 je evidováno celkem 6878 trestných činů s objasněností 53,98%, což znamená, že policisté odhalili pachatele u 3713 případů. V roce 2012 se celkový počet zastavil na čísle 6649 s objasněností  56,56%. Z celorepublikového hlediska se ve čtrnáctce krajských ředitelství nachází plzeňští policisté na šestém místě s nejnižším počtem trestných činů a na druhé pozici z hlediska dosažené míry objasněnosti.  Níže uvedená data ukazují přehled ve čtyřletém srovnání.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Pololetí roku 2011
Pololetí roku 2010
Počet trestných činů
6878
6649
7215
7006
Objasněnost trestné činnosti
53,98%
56,56%
51,49%
47,64%
Způsobená škoda
298.619.000,- Kč
396.128.000,- Kč
242.800.000,- Kč
229.829.000,- Kč
 
     Jako každoročně je nejvíce případů šetřeno v oblasti majetkové trestné činnosti. Z celkového počtu trestných činů je v této problematice zastoupeno 4012 případů, což odpovídá nadpoloviční většině, která dosahuje skoro na 60%. Nejvíce se pachatelé majetkové trestné činnosti „zaměřují“ na krádeže vloupáním do různých objektů jako například obchodů, rekreačních chat a rodinných domů a na krádeže dvoustopých vozidel, či součástek motorových vozidel, nebo věcí z automobilů.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Porovnání
Počet majetkových trestných činů
4012
3808
+204
Krádeže vloupáním
1644
1387
+257
Krádeže prosté
2042
2144
-102
Další majetkové trestné činy (např. zatajení věci,  poškození cizí věci …. )
326
277
+49
     Násilných trestných činů bylo na území Plzeňského kraje evidováno stejné množství jako vloni, což je 491 případů. Policisté se v této oblasti „drželi“ dobrého standardu minulých let, jelikož v objasněnosti opět překročili o více jak tři procenta hranici 70%.  Ve statistických ukazatelích je zaznamenáno nejvíce násilných trestných činů úmyslné ublížení na zdraví a naopak po jednom pak trestný čin vraždy (v současné době mediálně sledovaný případ přípravy vraždy motivované osobními vztahy z Rokycanska je nyní projednáván soudem), únosu, útisku, násilí a vyhrožování proti skupině obyvatel a týrání svěřené osoby.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Porovnání
Úmyslné ublížení na zdraví
146
129
+17
Loupež
91
94
-3
Porušování domovní svobody
86
88
-2
Nebezpečné vyhrožování
50
64
+14
Vydírání
47
41
+6
Nebezpečné pronásledování 
17
10
+7
 
     V oblasti mravnostní kriminality vzrostl počet skutků oproti roku 2012 o 33. Za prvních šest měsíců letošního roku bylo a je šetřeno celkem 69 případů. Nejčastěji se jedná stejně jako v loňském roce o trestné činy pohlavního zneužívání a znásilnění.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Porovnání
Pohlavní zneužívání
27
15
+12
Znásilnění
24
16
+8
Kuplířství
2
1
+1
Šíření pornografie
1
1
0
Soulož mezi příbuznými
2
0
+2
 
     V problematice hospodářské kriminality jsme v tomto roce kromě mírného poklesu v jejich počtu nezaznamenali výrazných změn. Evidováno je v této oblasti 536 případů, v loňském roce bylo těchto případů 569. Nejvíce případů je šetřeno stejně jako v loňském roce pro spáchání trestného činu podvodu, zpronevěry, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a úvěrového podvodu.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Porovnání
Podvod
120
127
-7
Neoprávněné opatření, padělání a pozm.plat. prostředku
93
93
0
Zpronevěra
67
82
-15
Úvěrový podvod
77
73
+4
Zkreslování údajů o stavu hospodaření
20
12
+8
Oblast ochrany měny
35
51
-16
Padělání a pozměn. veřejné listiny
10
25
-15
 
     Mezi zbývajícími trestnými činy, které nejsou přiřazeny k jednotlivým problematikám je nutno zmínit zejména ty nejčastější. Jedná se například o trestné činy proti rodině a dětem, či obecně nebezpečné trestné činy. Velkou část z této „ostatní“ kriminality zaujímají drogové delikty jako například nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, jejich přechovávání, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, či šíření toxikomanie. Výraznou částí se však na celkovém počtu trestných činů podílí i trestné činy výtržnictví, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, či ohrožení pod vlivem návykové látky.
 
 
Pololetí roku 2013
Pololetí roku 2012
Porovnání
Výtržnictví
103
132
-29
Drogové delikty
150
117
+33
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
506
454
+52
Ohrožení pod vlivem návykové látky
327
300
+27
Zanedbání povinné výživy
339
405
-66
Ohrožování výchovy mládeže
18
21
-3
 
Graficky je níže znázorněn podíl trestných činů dle jednotlivých problematik:
 
 
    V souvislosti s uvedenými trestnými činy bylo stíháno 3351 osob. Necelá šestistovka (568) jich přitom byla pod vlivem alkoholu. Ve 42 případech byla při skutku použita pachatelem zbraň. Recidivisté, kteří se již v minulosti do „křížku“ se zákonem dostali, se měli dopustit 1776 případů, cizinci pak 402. Pachatelů – dětí bylo 35 a mladistvých 98.
 
     V rámci kraje jsou vyhodnocována i jednotlivá území, která „spravují“ územní odbory Rokycany, Domažlice, Tachov, Klatovy, Plzeň – venkov a Městské ředitelství Plzeň. Při posuzování a porovnávání jednotlivých dat  se z hlediska počtu trestných činů můžeme v podstatě řídit ve stejném „duchu“ jako při porovnání celé republiky, jelikož trestná činnost je soustředěna do centra dění. Stejně jako v případě republiky jde o Prahu, tak v rámci kraje se jedná o Plzeň. Zde je v prvních šesti měsících evidováno přes tři tisíce trestných činů, což tvoří skoro polovinu (47%) celkového počtu trestných činů Plzeňského kraje. Nejméně trestných činů pak evidují na Rokycansku.
 
 
Domažlice
Klatovy
Rokycany
Tachov
Plzeň - venkov
Plzeň - město
Násilné TČ
40
60
37
43
65
246
Mravnostní TČ
8
7
2
9
22
21
Majetkové TČ
248
437
240
318
615
2154
Hospodářské TČ
47
62
36
49
100
242
Celkový počet TČ
602
825
471
631
1098
3251
 (TČ = trestný čin)
 
     Trend v jednotlivých oblastech kriminality je ale shodný pro všechna teritoria. Problematickou oblastí kriminality zůstává plošně po celém kraji majetková kriminalita. Přestože se policisté věnují v rámci výkonu služby nejenom represivním metodám, ale zaměřují se mimo jiné i na prevenci, nedaří se vždy pachatele těchto trestných činů vypátrat. Proto je důležitá i pomoc ze strany veřejnosti. Základní opatření jsou zcela nenáročná. Je dostačující věnovat svému majetku náležitou pozornost a alespoň minimální zabezpečení, jelikož stále platí, že „příležitost dělá zloděje“.
 
DOPRAVNÍ NEHODOVOST:
 
     Za prvních šest měsíců letošního roku zaevidovali policisté dopravní služby celkem 1518 nehod. Při těchto nehodách zemřelo na komunikacích Plzeňského kraje 15 osob, těžce zraněno bylo 66 účastníků nehod a lehce 668. Celkové škody, které při nehodách vznikly, byly posouzeny na celkovou částku, která překročila 127 milionů korun. Z hlediska srovnání s předcházejícím rokem došlo ke snížení v počtu nehod o necelé tři stovky a je potěšující zprávou, že při nehodách zemřelo o osm osob méně. Požití alkoholických nápojů bylo odhaleno při šetření nehod u 131 řidičů a drogy sehrály roli u 10 nehod. Největší počet nehod pod vlivem návykové látky – alkoholu bylo v době, kdy řidičům „kolovalo“ v těle množství vylučující způsobilost, jelikož nad 1 promile měla skoro stovka řidičů, která havarovala.
 
 
 
1.pol.roku 2013
1.pol.roku 2012
Porovnání
Počet dopravních nehod
1518
1786
-268
Usmrceno sob
15
23
-8
Těžce zraněno
66
58
+8
Lehce zraněno
668
736
-68
Odhadnuté škody
127.151.000,- Kč
135.644.000,- Kč
-849.300,- Kč
Viník pod vlivem alkoholu
131
143
-12
Viník pod vlivem drog
10
8
+2
Viník pod vlivem drog a alkoholu
3
1
+2
 
 
     Skoro 90% nehod bylo zaviněno řidičem motorového vozidla. Na nehodách se však podíleli i řidiči nemotorových vozidel, chodci, lesní a domácí zvířata. Svůj podíl sehrála v několika případech i technická závada vozidla a závada komunikace.
 
Zavinění nehod:
1.pol. roku 2013
1.pol. roku 2012
Porovnání
Řidiči motorových vozidel
1358
1637
-279
Řidiči nemotorových vozidel
57
57
0
(- z toho děti)
6
8
-2
Chodci
34
44
-10
(z toho děti)
10
12
-2
Lesní, domácí zvěř
40
32
+8
Závada komunikace
2
1
+1
Technická závada vozidla
7
5
+2
 
     K dopravní nehodovosti jsou dlouhodobě sledovány i další ukazatele, mezi něž patří i příčiny dopravních nehod. Dlouhodobě je nejčastější příčinou uváděn nesprávný způsob jízdy (= nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly, nezvládnutí řízení), nepřiměřená rychlost (= nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace, kdy ke kolizím dochází často při změnách počasí, snížené viditelnosti, mlze, námraze apod.) a nedání přednosti. Řidičům je proto nutné opětovně připomenout, aby se na jízdu v maximální míře soustředili, byli připraveni a předpokládali případné kolizní situace, dbali dopravních předpisů a opatrnosti.
 
 
Hlavní příčiny nehod:
1.pol. roku 2013
1.pol. roku 2012
Porovnání
Nepřiměřená rychlost
487
541
-54
Nesprávné předjíždění
31
26
+5
Nedání přednosti
192
272
-80
Nesprávný způsob jízdy
648
798
-150
 
     Dny v týdnu, kdy se odehrálo nejvíce nehod, jsou se stejným počtem pondělí a úterý. V tyto dny došlo k 254 nehodám. Následují je s 240 nehodami pátek, 229 nehodami středa, s 208 čtvrtek, 180 nehod bylo v sobotu a 153 v neděli. Nejčastěji šetřili dopravní policisté kolize osobních automobilů (941x) a nákladních vozidel (136x).
 
     Z pohledu na celý Plzeňský kraj   „vyjížděli“ k dopravním nehodám nejčastěji policisté, kteří jsou služebně zařazeni v Plzni – městě, naopak nejméně dopravních kolapsů zaznamenali na Rokycansku. Nejvíce osob zemřelo v prvním pololetí na Klatovsku, kde podlehli následkům zranění 4 účastníci nehody. V oblasti řešení přestupkového jednání v dopravě řešili policisté služby dopravní policie celkem 32128 přestupků, přičemž nejvíce jich bylo zpracováno v rámci Městského ředitelství Plzeň (8510).
 
 
Domažlice
Klatovy
Rokycany
Tachov
Plzeň - venkov
Plzeň - město
Počet dopravních nehod
230
207
77
195
271
538
Usmrcené osoby
2
4
1
3
3
2
Těžké zranění
11
8
3
4
8
32
Alkohol
24
26
9
16
24
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Všem účastníkům silničního provozu bychom rádi připomněli, aby byli na našich komunikacích opatrní, vždy dbali předpisů a kolizním situacím předcházeli. Každý by si měl uvědomit, že dopravní nehoda může každému v setině sekundy změnit celý život.
 
por. Bc. Jana Tomková
22.7.2013

vytisknout  e-mailem