Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

Policie České republiky (dále jen „policie“) zpracovává osobní údaje za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policie dále zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy zejména za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena.

Při zpracování osobních údajů policií nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce a spravující orgán - Policie České republiky

Kontaktní údaje:

Policejní prezidium České republiky
adresa: Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: 974 811 111
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
ID datové schránky: gs9ai55

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (v souladu s čl. 37 GDPR vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů):

plk. JUDr. Ladislav Adámek
adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7
telefon: 974 835 755
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí dohled nad zpracováním osobních údajů policií a plní úkoly stanovené v čl. 39 GDPR.

vytisknout  e-mailem