Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak a kde si může občan stěžovat

Jak a kde může fyzická nebo právnická osoba upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie?

Pokud se kdokoli domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním policisty nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost upozornit, přičemž upozornění se podává u útvaru policie, u kterého je policista zařazen nebo zaměstnanec policie zaměstnán. Upozornění na nedostatky v činnosti policejního útvaru je namístě podat u vedoucího příslušníka tohoto útvaru.

Obsah upozornění
Upozornění by mělo být co nejkonkrétnější. Mělo by obsahovat všechna známá data k policistovi nebo zaměstnanci či útvaru policie, na kterého či na který směřuje (např. jméno, služební číslo, popřípadě registrační značka služebního motorového vozidla, jehož posádka vůči osobě zasahovala). Důležité je i přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání nebo chování, jež je důvodem pro podání upozornění, uvedení případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce a nejpřesněji konkretizovaly situaci. 

Pro relevantní vyřízení upozornění je nezbytné, aby zejména obsahovalo:

  • jméno, příjmení, kontaktní adresu a podpis fyzické osoby, která je podává;
  • pokud upozornění podává osoba právnická, pak její označení, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce;
  • stručný popis toho, čeho se podávající upozornění domáhá, případně uvedení, jaké právo a jakým způsobem bylo porušeno;
  • co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci jeho vyřízení.

Lhůta pro vyřízení upozornění
Policie do 30 dnů ode dne přijetí upozornění vyrozumí osobu, která je podala, o přijatých opatřeních, pokud o vyrozumění požádá.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, PSČ 140 21 Praha 4
email: krpa.ovk.evidence@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, PSČ 156 00 Praha 5
email: krps.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26 , PSČ 370 74 České Budějovice
email: krpc.ovk@pcr.cz nebo krpc.sekret@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
email: krpp.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, Karlovy Vary, 360 06
email: krpkvk.ovk.kv@pcr.cz
  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9, PSČ 401 79 Ústí nad Labem
email: krpulk.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Mám. Dr. E. Beneše 584/24, PSČ 460 32 Liberec
email: krpl.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, PSČ 501 01 Hradec Králové
email: krph.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, PSČ 530 48 Pardubice
email: krpe.reditelstvi@pcr.cz 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46 , PSČ 587 24 Jihlava
email: krpj.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno
email: krpb.ovk.sekret@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637, PSČ 760 01 Zlín
email: krpz.ovk.evidence@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, PSČ 779 00 Olomouc
email: krpm.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 24, PSČ 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz
email: krpt.ovk.evidence@pcr.cz

Na policisty a zaměstnance celorepublikových útvarů a Policejního prezidia České republiky lze zasílat podání na emailovou adresu: pp.uvk@pcr.cz. Podání směřující na policisty a zaměstnance krajských ředitelství policie zasílejte na výše uvedené kontakty.

  • Elektronická adresa podatelny Policie ČR: epodatelna.policie@pcr.cz 
    (do předmětu zprávy doplňte označení útvaru, pro něhož je podání určeno, pro náš útvar použijte ÚVK PP)
  • Pravidla pro příjem podání

vytisknout  e-mailem