Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality Plzeň - venkov

PLZEŇ - VENKOV - Kriminalita na teritoriu Územního odboru Plzeň-venkov za I. pololetí letošního roku.  

     Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň - venkov za rok 2013 od 1. ledna do 30. června dosud zaznamenali celkem 1098 trestných činů, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 25případů více. Ze všech nahlášených skutků objasnili policisté téměř 61procent. Je nutné ovšem podotknout, že vyšetřování některých případů stále probíhá a proto se nejedná o konečná čísla.
     Nárůst počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového, násilného, mravnostního a hospodářského charakteru. V loňském roce jsme zaznamenali celkem 610 případů u majetkové trestné činnosti, zatímco v letošním roce jsme zaevidovali do statistik 615 případů. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší pokles skutků v této oblasti zaznamenali policisté na obvodním oddělení v Třemošné. V porovnání roků 2012 a 2013 zapsali do policejních statistik o 26 případů méně. Naopak největší nárůst počtu trestných činů evidují policisté na obvodním oddělení v Přešticích. Oproti roku 2012 si připsali o 76 případů více. Na obvodní oddělení ve Stodě zaevidovali v roce 2013 stejný počet případů jako v 2012. U kategorie majetkové trestné činnosti by si měli lidé uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých osobních věcí nesou právě oni sami. U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté v roce 2013 oproti roku 2012 nárůst o 13 případů. Celkem tak evidují 65případů tohoto charakteru. Nejčastějším činem v této oblasti je trestný čin loupeže či úmyslné ublížení na zdraví. Nemalou měrou se ve statistice případů tohoto charakteru podílí trestný čin porušování domovní svobody. U mravnostní trestné činnosti evidujeme za uvedené období nárůst o 17 případů. Do statistik tak strážci zákona zapsali 22 skutků tohoto charakteru. Zatímco v roce 2012 byl v této oblasti nejčastější trestný čin znásilnění, v roce 2013 evidují policisté nejčastější trestný čin tohoto charakteru pohlavní zneužívání. Pokles o 11 případů zaznamenali policisté v kategorii ostatní trestná činnost. Největší podíl na tomto počtu skutků má maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za rok 2013 z celkového počtu 131 skutků nerespektovalo rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů 85 osob. V roce 2012 to bylo 89 občanů. Opět pokles, tentokrát o 10 případů, evidují policisté v kategorii zbývající trestná činnost. Do této oblasti spadá například zanedbání povinné výživy. Za rok 2013 neplatilo na své děti 68 rodičů. Což je o 11 případů méně v porovnání s rokem 2012. Nižší číslo se ukázalo i u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zatímco v roce 2012 policisté zapsali do policejních statistik 58 případů, v roce 2013 je jich o 8méně. V 35 případech se pak policisté setkali s trestným činem zavinění dopravní nehody z nedbalosti, u kterého je v porovnání s rokem 2012 nárůst o dva případy. Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou hospodářské trestné činy. Za rok 2013 evidujeme o 11případů více, než v roce 2012, tedy rovných 100 případů. Nejčastějším trestným činem v této kategorii je v 35 případech podvod a zpronevěra v 19 případech.
     Porovnání kriminality letošního roku s loňským rokem je pouze orientační, jelikož od 1. ledna 2013 došlo v rámci působnosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje k plánované změně v organizační struktuře, která se dotkla i dnešního územního odboru Plzeň - venkov.Teritoriální působnost územního odboru koresponduje se současným členěním samosprávných celků. Změna se proto dotkla teritoriálních hranic Městského ředitelství policie Plzeň. Současné obvodní oddělení Starý Plzenec a policejní stanice Chrást přešli do působnosti městského ředitelství a část původního území spadajícího pod obvodní oddělení Policie ve Starém Plzenci byla přiřazena k obvodnímu oddělení Policie v Přešticích.
Zároveň obvodní oddělení ve Starém Plzenci bylo přeměněno na policejní stanici kmenově přiřazenou pod obvodní oddělení Policie Slovany. Policejní stanice Chrást byla zařazena pod obvodní oddělení Policie Doubravka. Spojením územního odboru Plzeň - jih a Plzeň - sever  vznikl jeden dopravní inspektorát pro celý územní odbor. Nová struktura vychází z daných podmínek a je vytvořena tak, aby byly zachovány výkonné útvary, které jsou v denním styku s občany a Policie v Plzeňském kraji byla i nadále schopna plnit své základní úkoly – zejména ochranu života, zdraví a majetku.
 
 
Porovnání prvního pololetí roku 2012 a 2013
 
 
 
2012
2013
Trestná činnost
Zjištěno
Objasněno
Procent
Zjištěno
Objasněno
Procent
Násilná
52
45
86,54
65
52
80,00
Mravnostní
5
3
60
22
20
90,91
Majetková
610
245
40,16
615
235
38,21
Ostatní
142
132
92,96
131
121
92,37
Zbývající
175
173
98,86
165
158
95,76
Hospodářská
89
80
89,89
100
84
84,00
Celkem
1073
678
63,19
1098
670
61,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Přehled podle jednotlivých obvodů za rok 2012 a 2013
 
 
 
Obvodní oddělení
OOP Blovice
OOP Dobřany
OOP Nepomuk
OOP Přeštice
OOP Stod
Zjištěné trestné činy v roce 2012
59
49
87
102
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvodní oddělení
OOP Kaznějov
OOP Kralovice
OOP Město Touškov
OOP Nýřany
OOP Třemošná
OOP Úněšov
Zjištěné trestné činyv roce 2012
82
106
69
155
158
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvodní oddělení
OOP Blovice
OOP Dobřany
OOP Nepomuk
OOP Přeštice
OOP Stod
Zjištěné trestné činy v roce 2013
79
76
102
178
74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvodní oddělení
OOP Kaznějov
OOP Kralovice
OOP Město Touškov
OOP Nýřany
OOP Třemošná
OOP Úněšov
Zjištěné trestné činy v roce 2013
57
132
72
135
132
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nstržm. Ing. Jan Koželuh
19. července 2013
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem