Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sociální sítě

Prezentační, preventivní, zpravodajská videa a fotografie Policie ČR naleznete na níže uvedených profilech. 

  Profily Policie České republiky v prostředí sociálních síti:
  facebook.com/PolicieCZ instagram.com/PolicieCZ twitter.com/PolicieCZ youtube.com/PolicieCZ


  Stanovená PRAVIDLA DISKUSE:

  Zajímají nás vaše názory a komentáře. Abychom vytvořili bezpečný prostor pro vaši diskuzi, musí všechny komentáře splňovat následující pravidla:

  1) Svobodně, ale k věci.
  Poskytujeme uživatelům prostor, aby se mohli svobodně vyjadřovat a vyměňovat si názory. Komentáře nesouvisející s tématem příspěvku do diskuse nepatří a mohou být skryty či odstraněny. Diskuse není určena k šíření reklamy, spamu, odkazů na komerční webové stránky, k šíření linků na jiné facebookové stránky či stránky a weby politických stran, hnutí, iniciativ, petic atd., k poptávkám nebo nabídkám či šířeného nelegálního obsahu. Je také zakázáno vkládání stejných (opakujících se) komentářů.

  2) Otevřeně, ale slušně.
  Budou smazány všechny komentáře, které odporují zákonům České republiky, které poškozují práva třetích osob, obsahují urážky, vulgární výrazy, pomluvy, výhružky nebo provokace.

  3) Anonymně, ale korektně.
  Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale současně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli.

  - Porušení těchto pravidel může vést k trvalému zablokování možnosti vkládat komentáře. V případě naplnění skutkové podstaty trestného činu povede takové jednání k dalším právním krokům.

  - Pokud se domníváte, že některý z komentářů porušuje výše uvedená pravidla, můžete ho nahlásit na e-mail socialnisite@pcr.cz.

  Doplňující informace:

  - Sociální sítě neslouží jako oficiální kanál pro komunikaci s Policií České republiky. Své dotazy, náměty a připomínky zasílejte na místně a věcně příslušnou služebnu (www.policie.cz/kontakty).

  - Komentář k příspěvku na sociální síti nenahrazuje trestní oznámení, které můžete učinit na kterékoliv služebně Policie České republiky. Komentář nezastupuje elektronickou podatelnu Policie ČR (epodatelna.policie@pcr.cz). Komentář není podáním ve smyslu ustanovení § 59 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ani podáním podle ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

  - V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

  - Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, popřípadě až protizákonným jednáním příslušníka nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost poukázat. Více informací a kontakty naleznete v článku "Jak a kde si může občan stěžovat" http://www.policie.cz/stiznosti.

  Tisková zpráva: Spouštíme komunikaci na sociálních sítích.

  vytisknout  e-mailem