Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika kriminality na Domažlicku za první pololetí roku 2013

DOMAŽLICKO – Policisté zaevidovali 602 trestné činy.  

     Uplynulo prvních šest měsíců roku 2013, a proto můžeme částečně bilancovat a nahlédnout do policejních statistik týkajících se trestné činnosti. Během tohoto období zaznamenali policisté územního odboru Domažlice celkem 602 trestné činy, což je v porovnání s prvním pololetím roku 2012 o 25 trestných činů více. V prvním pololetí roku 2013 se policistům podařilo objasnit 429 trestných činů, což v procentuálním vyjádření znamená 71,26 procent. Toto číslo zařadilo domažlický územní odbor na první místo v objasněnosti trestné činnosti v celém Plzeňském kraji.
     Největší podíl celkové trestné činnosti zaujímá stejně jako v loňském roce majetková trestná činnost, kdy policisté zjistili 248 případů. Celkem se podařilo objasnit 104 majetkové trestné činy, což představuje objasněnost 41,94 procent. Do této oblasti řadíme krádeže vloupáním, ke kterým došlo ve sto čtrnácti případech, a krádeže prosté – krádeže věcí z automobilů (během prvního pololetí došlo k 19 skutkům), krádeže součástek motorových vozidel (17), krádeže motorových vozidel dvoustopých (8), krádeže v bytech (9), krádeže jízdních kol (3) a krádeže domácího zvířectva (3).
     V oblasti násilné trestné činnosti převládají trestné činy úmyslné ublížení na zdraví (11), nebezpečné vyhrožování (6), nebezpečné pronásledování (6), vydírání (4), loupež (3), porušování domovní svobody (3), týrání osoby žijící ve společném obydlí (2). Na území územního odboru došlo k 40 násilným trestným činům, přičemž bylo objasněno 37 skutků, objasněnost se vyšplhala na 92,50 procent.
     Během pololetí 2013 policisté zjistili rovněž osm skutků mravnostní kriminality – znásilnění (3), pohlavní zneužívání (3), kuplířství (1) a ostatní (1). Objasněno bylo šest trestných činů – objasněnost 75 procent. 
     Hospodářská trestná činnost je zastoupena v nejvíce případech trestným činem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (9), porušování tajemství dopravovaných zpráv (3), porušování práv k ochranné známce (3), úvěrový podvod (3), pojistný podvod (1). Ze sedmačtyřiceti zjištěných trestných činů policisté objasnili sedmatřicet, což představuje objasněnost 78,72 procent.
     Do skupiny ostatní trestná činnost řadíme namátkou trestný čin zanedbání povinné výživy (64), maření výkonu úředního rozhodnutí (67), ohrožení pod vlivem návykové látky (56), nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (28), výtržnictví (7) a sprejerství (4). Celkem bylo zjištěno 259 trestných činů, přičemž se policistům podařilo objasnit 145 skutků.
 

 

  Zjištěno trestných činů Objasněno trestných činů Objasněnost v procentech
Pololetí 2013 602 429 71,26
Pololetí 2012 577 395 68,46
Pololetí 2011 617 415 67,26

 

por. Mgr. Dagmar Brožová
18. července 2013

 

 

vytisknout  e-mailem