Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

General Aviation – informace pro kapitány letů

Dnem 1. srpna 2016 vstoupil v platnost nový zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a změně souvisejících zákonů, který nahradil zákon č. 216/2002 Sb. Zákon č. 191/2016 Sb. přináší nové povinnosti pro provozovatele letišť s mezinárodním provozem a kapitány letů v rámci General Aviation. 

head - app.jpg Zákon zavádí výrazné změny, které se týkají překračování vnějších hranic schengenského prostoru v rámci letů General Aviation. Do současné doby nebyl českou legislativou upraven postup, který by reflektoval ustanovení bodu 2 přílohy č. VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Povinnosti kapitánů letů v rámci General Aviation:

Od 1. srpna 2016 platí, že kapitán letu v rámci General Aviation musí před odletem z nebo do České republiky zaslat na ŘSCP letový plán a údaje o cestujících v rozsahu – jméno, příjmení, státní příslušnost a číslo cestovního dokladu.

Tyto informace předá kapitán letadla pomocí zabezpečené webové aplikace na adrese: https://rscpapli.policie.cz nejpozději v době, kdy bude na Řízení letového provozu podávat letový plán a kdy bude žádat o start nebo přistání na všech mezinárodních letištích v České republice.

Výše uvedené informace nemusí podávat kapitáni (velitelé) letadel Armády České republiky a ozbrojených sil NATO.

V případě poruchy serveru, neobdrží-li kapitán letadla automatickou odpověď na svou, ve formuláři uvedou e-mailovou adresu, do doby 8 hodin před odletem letadla, zašle kapitán požadované informace na e-mail: apis@pcr.cr. a ncc-czech@pcr.cz   

vytisknout  e-mailem