Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kyberkriminalita

Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost. Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je. Kybernetická kriminalita, dříve také označována jako informační kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání. 

Policie ČR od r. 2011 sleduje počet trestných činů spáchaných v kyberprostoru (zejm. v síti Internet). V uvedeném období je zaznamenán trend setrvalého nárůstu evidovaných případů kybernetické kriminality (od 1502 trestných činů v r. 2011, do 5654 trestných činů v roce 2017).
 

Nejvíce zastoupenými skupinami trestných činů (roční nápad v řádu stovek případů) jsou tyto:


Nejde o počet skutků, ale jen o počet TČ, které byly v jednotlivých případech kvalifikovány. Běžná kriminální statistika eviduje počty skutků (skutek=trestněprávně relevantní jednání, které může být kvalifikováno jako jeden nebo více trestných činů). Údaje z této statistiky mají poněkud jinou filozofii, nicméně lze z ní vysledovat trendy a objem nápadu v evidovaných řádech.

vytisknout  e-mailem