Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kyberkriminalita

Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost. Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je. Kybernetická kriminalita, dříve také označována jako informační kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání. 

Policie ČR od r. 2011 sleduje počet trestných činů spáchaných v kyberprostoru (zejm. v síti Internet). V uvedeném období je zaznamenán trend setrvalého nárůstu evidovaných případů kybernetické kriminality (od 1502 trestných činů v r. 2011, do 6815 trestných činů v roce 2018).
 


V roce 2018 bylo v oblasti kybernetické kriminality a kriminality páchané na internetu evidováno 6815 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2017 (5654) potvrzuje nárůst o více než 1000 skutků. V celkovém nápadu trestné činnosti v prostředí internetu byly nejčastěji zastoupené různé formy podvodných jednání, nicméně v porovnání s minulými roky byl pozorován vzrůstající trend u trestných činů v oblasti hackingu.

Největší meziroční nárůst byl registrován v oblasti mravnostních trestných činů. Jednalo se zejména o trestné činy ohrožování výchovy dítěte, šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, účast na pornografickém představení, ale i navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Je nutné zdůraznit, že v této oblasti se trestná činnost často dotýká osob mladších osmnácti let. Mladiství a nezletilí nejsou pouze oběťmi, ale i pachateli.

V oblasti násilných a nenávistných projevů byly evidovány různé formy extrémních projevů na sociálních sítích, komunikačních platformách nebo na diskusních chatech zpravodajských serverů. V narůstající míře dochází i k výskytu tzv. hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny i s phishingovými útoky.

Opakujícím a neklesajícím fenoménem jsou krádeže identit či odcizení citlivých údajů prostřednictvím informačních technologií.

vytisknout  e-mailem