Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel požaduje informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., které se týkají případu protiprávního jednání pracovníků ostrahy obchodního centra a je vedeno na MOP Jižní Město II. 

por. Bc.  Daniela  Razímová  - 25.11.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel si podal žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dopravní nehody ze dne 16. ledna 2009, v Praze 1, roh ... 

Lenka  Reichelová  - 28.5.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha III

Žádost: Žadatelka (zastoupena advokátem) si podala žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k činnosti policistů z MOP Vysočany. 

Lenka  Reichelová  - 25.5.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Tazatel si dne 31.12.2008 požádal o informace adresované útvarům Policie ČR v Praze: Policii ČR Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, Policii ČR Obvodnímu ředitelství policie Pra... 

Lenka  Reichelová  - 15.5.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si požádal o informace, kolik kusů laserových měřících přístrojů, jaké konkrétní typy vlastní Policie ČR na území hl. m. Prahy a kolik příslušníků je řádně proškoleno v jejich obsluze ... 

Lenka  Reichelová  - 26.3.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel si požádal o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požaduje informace vztahující se k postupu policistů konající službu u vchodu ve vestibulu budovy Policie ČR, Krajs... 

Lenka  Reichelová  - 29.1.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel si požádal o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., ve kterých požaduje informace vztahující se k postupu občanských zaměstnanců konajících službu u vchodu ve vestibulu budovy Policie ... 

Lenka  Reichelová  - 28.1.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Žádost: Žadatel požadoval informace podle zákona 106/1999 Sb., ohledně zákazu pořizování zvukových a obrazových záznamů v objektech Policie České republiky.  

Lenka  Reichelová  - 28.1.2009

 

Odpověď:Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Integrované operační středisko

Žádost: Žadatel si zažádal o informace zda je Policií ČR využíván kamerový systém na území Prahy 8 sledující dění v ulicích, kdo, v jakém časovém rozsahu a na jaké adrese tyto kamery sleduje, v jakých... 

Lenka  Reichelová  - 27.1.2009

 

Odpověď: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel požadoval poskytnutí informací dle jakého předpisu byl umístěn v budově Policie ČR na adrese Praha 4, Sdružení 1/1664 zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů s podpisovou dolož... 

Lenka  Reichelová  - 27.1.2009

 

Stránkování: Počet: 12 / 2 | 1 2 |

vytisknout  e-mailem