Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odpověď: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Tazatel si dne 31.12.2008 požádal o informace adresované útvarům Policie ČR v Praze: Policii ČR Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy, Policii ČR Obvodnímu ředitelství policie Praha II a IV. Jednalo se o otázky ve věci realizace vstupu do zmíněných objektů útvarů Policie ČR v Praze. 

Odpověď: Tazateli byla zaslána kopie rozkazu ředitele Policie Správy hl. m. Prahy č. 100 z 18.6.2004, kterým se vydává zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů v objektech Policie ČR Správy hl. m. Prahy. Dále bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem