Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Kriminalistická dokumentace

Analýza dat (kriminalistická audioexpertiza, videoexpertiza, počítačová expertiza, fotografická expertiza) a kriminalistická dokumentace 

Předmětem videoexpertizy je zkoumání videozáznamů různých formátů pořízených videokamerami, z televizního nebo satelitního vysílání, z multiplexních kamerových (bezpečnostních) systémů, fotoaparáty, mobilními telefony apod. Mohou být uloženy na různých (i poškozených) záznamových médiích - videokazetách, harddiscích, pevných paměťových médiích, DVD, CD apod. U videozáznamů se zkoumá, zda se jedná o originální záznam nebo o kopii, jestli došlo k dodatečným zásahům nebo manipulacím v obrazu. Dále lze zjišťovat podmínky a okolnosti za jakých byl videozáznam pořízen (určení snímaného místa, polohy kameramana, počasí, denní doby apod.)

Mimo expertizní činnost je dalším závažným úkolem pracoviště dokumentace procesních úkonů (výslech, rekonstrukce, ohledání místa činu apod.). Tato činnost se řídí přesnými pravidly, která jsou odvozena z náležitostí protokolu daných trestním řádem a precizována mnohaletými zkušenostmi všech orgánů činných v trestním řízení. Důležitou součást těchto videozáznamů tvoří mluvený komentář, který se řídí obdobnými pravidly.

Videoexpertiza Videoexpertiza

V historických prvopočátcích používání této metody dokumentace byly používány kamery zpravidla na černobílý filmový materiál (8 nebo 16 mm). Pořízený filmový záznam musel být vyvolán ve filmových ateliérech na Barrandově, což v porovnání s fotografiemi trvalo relativně dlouho. Proto bylo pořizování filmové dokumentace procesních úkonů sporadické a zlom přišel až s rozvojem a zaváděním videozáznamu, který je možno použít prakticky okamžitě.

Na základě rostoucích požadavků na využívání videodokumentace v procesu dokazování trestné činnosti bylo v Kriminalistickém ústavu Praha vybudováno pracoviště videodokumentace u jehož zrodu stál Dr. Milan Cikán. Díky Ing. Martinu Haubeltovi se náplň činnosti tohoto pracoviště rozšířila o problematiku videoexpertizy.

V začátcích této metody byl používán formát Betamax, který byl postupně vytlačen systémem VHS a S-VHS. S nástupem moderních digitálních technologií, se přešlo na formát DV, a v blízké době i ten bude nahrazen formátem HDV (širokoúhlý videozáznam s vysokou rozlišovací schopností).

Prvním případem použití videotechniky byla dokumentace nálezu relikviáře sv. Maura na zámku v Bečově nad Teplou. Tento případ také dokumentuje rychlý vývoj techniky v tomto oboru a zároveň zavádění nových moderních dokumentačních prostředků do kriminalistické praxe. Odkrytí relikviáře bylo totiž zaznamenáno ještě na černobílé páskové video SONY, ale dokumentace rekonstrukčních prací již ve svém závěru byla barevně pořizována na systém VHS.

Prvním "trestním" případem u kterého byla pořízena videodokumentace rekonstrukce trestné činnosti, byl případ "Spartakiádního vraha Straky". Videodokumentace se stala součástí trestního spisu a byla prvním případem, kdy videozáznam procesního úkonu promítnutý u soudního přelíčení sloužil jako důkazní prostředek.

V současné době Kriminalistický ústav Praha vedle videoexpertizní činnosti a dokumentace procesních úkonů, vytváří metodické instruktážní filmy pro potřeby policejní praxe. Ty byly původně zpracovávány pouze pro instruktáž kriminalistických techniků a expertů, ale postupně rostla poptávka po jejich tvorbě i od dalších útvarů PČR a MV nebo Integrovaného záchranného systému. Byly například zpracovány dokumentace průběhu zásahů pořádkových jednotek (CzechTek 2005, MMF 2001, zasedání NATO, zásahy policejních jednotek na Národní třídě 17. listopadu) nebo dokumentace procesních úkonů mediálně známých kauz jako Orlické vraždy, manželé Stodolovi a jiné.

vytisknout  e-mailem