Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

O nás

Představení Kriminalistického ústavu Policie ČR 

Kriminalistický ústav je jedním z nejstarších, vysoce odborných policejních útvarů s celostátní působností, který se specializuje na výkon kriminalistickotechnické a znalecké (expertizní) činnosti v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství.

Jako ústav specializovaný na znaleckou činnost a vědecký ústav, ve smyslu zákona o znalcích a tlumočnících, je Kriminalistický ústav zapsán v I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Obor kriminalistika je v současné době představován odvětvími: mechanoskopie, trasologie, elektrotechnika, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, balistika, zkoumání ručního písma, zkoumání písma psacích strojů, technické zkoumání dokladů a písemností, technické zkoumání pravosti platidel a cenin, daktyloskopie, chemie, fyzikální chemie, biologie, genetika, antropologie, fonoskopie, zkoumání videozáznamů, zkoumání fotografií a fotografické techniky, analýza dat a zkoumání nosičů dat.

Kriminalistický ústav zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení. Kromě vlastního výkonu kriminalistickotechnické a znalecké činnosti se podílí na výchově a vzdělávání špičkových specialistů, je metodicko-řídícím pracovištěm pro specializované policejní útvary na území České republiky.
Nezastupitelný je podíl ústavu v oblasti vědeckého výzkumu, zejména vývoji a zavádění nových metod a postupů do kriminalistickotechnické a znalecké praxe. Kriminalistický ústav se v neposlední řadě věnuje také publikaci odborných studií a vydává interní policejní časopis Kriminalistický sborník.
Na dobré úrovni je také mezinárodní spolupráce zejména v rámci ENFSI (Evropská síť forenzních institucí). Naši kriminalističtí znalci patří v Evropě k respektovaným a uznávaným odborníkům.
Významným dnem v historii Kriminalistického ústavu je 1. listopad 2007, kdy získal a obhájil akreditaci v oblasti znalecké činnosti, čímž se stal mezinárodně uznávanou laboratoří v oboru forenzního zkoušení.        

Historický vývoj KÚ

Ředitelé KÚ

vytisknout  e-mailem