Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Akreditace

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody  

Dne  1. listopadu 2007 získal Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky (KÚP) jako zkušební laboratoř č. 1494 osvědčení o akreditaci v dané Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 625/2007, kterým se osvědčuje, že splnil akreditační kritéria podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a je způsobilý objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace.

ISO

Získáním osvědčení o akreditaci se Kriminalistický ústav Praha stal mezinárodně uznávanou laboratoří v oboru forenzního zkoušení, splnil požadavky kladené na členské instituce Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI).

Tím však celý proces nekončí, ale ve skutečnosti začíná, neboť aby si Kriminalistický ústav Praha získané osvědčení udržel, bude muset stále prokazovat dlouhodobý soulad s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Lze očekávat, že další posuzování požadavků normy bude stále přísnější.

vytisknout  e-mailem