Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Co to je doručenka v Ubyportu

Zjednodušeně řečeno Doručenka je zpětná vazba na zaslaná data do Ubyportu. Ubyport vygeneruje textový dokument ve formátu PDF, v kterém se nachází některé základní informace o přenosu dat, seznam nekorektně zadaných a nepřevzatých dat, seznam korektně převzatých dat, identifikátor transakce a další skutečnosti o transportu.

Ubyportem vygenerovanou Doručenku lze stáhnout ze všech tří modulů. Vzorová Doručenka je zveřejněna zde. V názorném příkladu si popíšeme doručenku staženou při zaslání dat importem UNL souboru.

Po odeslání dat na server se objeví obrazovka „Rekapitulace provedeného importu dat“ s textem výsledku importu a dvěma tlačítky „Zpět na úvodní obrazovku“ a „Stažení dokumentu DORUČENKA - doporučeno“. Po aktivaci tlačítka „Stažení dokumentu DORUČENKA - doporučeno“  Ubyport vygeneruje soubor PDF a předá jej prohlížeči ke stažení, což je inzerováno místní nabídkou s volbou Otevřít, Uložit nebo Storno. Podoba místní nabídky záleží na typu a výrobci internetového prohlížeče. Po aktivaci volby Uložit (nejlépe Uložit jako ..) se soubor PDF uloží do vámi vybraného úložiště na vašem PC. Dokument je dobré uložit na bezpečné místo pro případnou další potřebu.

1 coToJeDorucenka01.png

Obrázek 1 - Výsledek provedeného importu dat

Obsah Doručenky

Doručenka je textový záznam o průběhu transportu dat do aplikace Ubyport uložený ve formátu PDF. Obsahuje především:

 1. Údaje o ubytovacím zařízení
 2. Údaje o uživateli
 3. Název importovaného souboru UNL
 4. Datum doručení oznámení
 5. Datum vytvoření souboru UNL
 6. Informace výsledku verifikace dat
  • Celkový počet záznamů – UbyPort přečetl řádek jako záznam cizince
  • Počet odmítnutých záznamů – UbyPort přečetl řádek jako záznam cizince, ale údaje jsou nekorektní (nepřijatý cizinec)
  • Počet přijatých záznamů – UbyPort  přečetl řádek jako záznam cizince a všechny údaje jsou korektní
  • Počet ignorovaných řádků – řádek je na místě, kde je předpokládán záznam cizince, ale nesplňuje kostru záznamu cizince
 7. Seznam nepřijatých záznamů (první a popřípadě další strana dokumentu)
 8. Seznam přijatých záznamů (první strana za poslední stranou seznamu nepřijatých záznamů)
 9. Kódové označení  transportu dat

Umístění jednotlivých prvků je uvedeno na obrázku 2 až 6. Vzorová doručenka je zveřejněna zde.

coToJeDorucenka02.jpg

Obrázek 2 - část doručenky s údaji o ubytovacím zařízení

coToJeDorucenka03.jpg

Obrázek 3 - část doručenky s údaji datum a spol.

Obsahem prvního listu dokumentu doručenky je vždy seznam nepřijatých záznamů a to i tehdy, když je seznam prázdný.  Pokud se v seznamu nachází záznamy o ubytovaných cizincích, které nemohly být z formálního důvodu přijati, tak je součástí seznamu i chybová hláška důvodu nepřijetí. Tato chybová hláška je znázorněna v příkladu části doručenky na obrázku č. 4.

coToJeDorucenka04.png

Obrázek 4 - část doručenky se seznamem nepřijatých cizinců (bod 7)

Seznam přijatých záznamů o ubytovaných cizincích je na další samostatné stránce. V seznamu se nachází všechny zaslané a převzaté položky. Seznam přijatých záznamů lze za určitých okolností využít jako součást  evidence ubytovaných cizinců.

coToJeDorucenka05.png

Obrázek 5 - část doručenky s částí seznamu přijatých cizinců

Každá stránka doručenky je opatřena kódovým označením transportu dat s názvem @CODE.  Jedná se o identifikátor transportu dat. Určitým způsobem jsou v něm zakódovány některé parametry doručenky. Každá strana může mít v jistých situacích jinou podobu identifikátoru.

coToJeDorucenka06.png

Obrázek 6 – část doručenky kódové označení transportu dat

Navazující články:

vytisknout  e-mailem