Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Co to je UNL soubor (ve vztahu k Ubyportu)

Trochu historie

V začátcích zasílání dat o ubytovaných cizincích ubytovatelem elektronicky Emailem v roce 2004, bylo nutné domluvit určitá pravidla, jak data zasílat. Pro jednoduchost (bráno v místě a čase) byl vybrán textový formát UNL, což není nic jiného, než text oddělený koncem řádku a řádek rozdělen na sekvence „oddělovačem“. Oddělovačem u formátu UNL byl zvolen znak „|“ (pipe). V praxi to znamená například:

Data11| Data12| Data13| Data14| Data15| Data16|

Data21| Data22| Data23| Data24| Data25| Data26|

Dále bylo nutné specifikovat, kde bude příjmení, jméno, datum a podobně.  Takto vznikla struktura (formát) našeho UNL souboru. Vzorový UNL soubor je zveřejněn zde.

Základní formát exportovaných dat:

Exportovaná data jsou uložena v textovém souboru v kódové stránce ANSI, Windows CP1250, každý záznam tvoří samostatný řádek ukončený znaky CRLF. Jednotlivá pole jsou oddělena znakem "|" (pipe). Mezery se zprava vynechávají. Data nesmí (s výjimkou výše popsaných oddělovačů) obsahovat znaky CR, LF a "|" (pipe).

První záznam (řádek) je typu A, ostatní záznamy (druhý a další řádek) jsou typu U. Záznam typu A představuje informace o ubytovateli. Záznam typu U představuje informace o ubytovaném cizinci. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

Záznam typu A

název pole

délka

hodnota/formát

poznámka

1

typ záznamu

1

A

2

formát

3

num

formát dat: 2 – od UbyPrototype_7

3

IDUB

12-14

alfanum

přiděleno SCP, viz popis formátu IDUB

4

zkratka

5

alfanum

přiděleno SCP

5

ubytovatel

1-35

alfanum

6

kontakt

0-50

alfanum

7

okres

0-32

alfanum

v Praze obvod

8

obec

0-48

alfanum

9

část obce

0-48

alfanum

10

ulice

0-48

alfanum

název veřejného prostranství (ulice, náměstí, …)

11

číslo domovní

0-5

alfanum

max. 4 číslice pro číslo popisné, max. 4 číslice a E pro číslo evidenční

12

číslo orientační

0-4

alfanum

max. 3 číslice případně doplněné jedním písmenem

13

PSČ

0-5

num

5 číslic

14

datum a čas exportu

19

num s oddělovači

yyyy.mm.dd hh:mm:ss

15

rezerva 1

při importu obsah ignorován, exportuje se prázdný řetězec

16

rezerva 2

při importu obsah ignorován, exportuje se prázdný řetězec

Záznam typu U

název pole

délka

hodnota/formát

poznámka

1

typ záznamu

1

U

2

ubytování od

10

dd.mm.yyyy

3

ubytování do

10

dd.mm.yyyy

4

příjmení

1-50

alfanum

pouze písmena, mezera, spojovník a apostrof

5

jméno

0-24

alfanum

pouze písmena, mezera, spojovník a apostrof

6

rezerva 1

při importu obsah ignorován, export prázdný řetězec

7

datum narození

10

dd.mm.yyyy

00.00.yyyy, je-li znám pouze rok narození

8

rezerva 2

při importu obsah ignorován, exportuje se prázdný řetězec

9

rezerva 3

při importu obsah ignorován, exportuje se prázdný řetězec

10

státní příslušnost

3

alfanum

třípísmenná podle normy ISO3166 (ICAO)

11

bydliště

0-255

alfanum

bydliště v zahraničí (složky jsou odděleny čárkou a mezerou)

12

číslo dokladu

6-30

alfanum

číslo cestovního dokladu, mezery se vynechávají

13

číslo víza

0-15

alfanum

číslo víza

14

účel pobytu

2

alfanum

kód účelu pobytu

15

rezerva 7

při importu obsah ignorován, exportuje se prázdný řetězec

16

poznámka

0-255

alfanum

Zasílat data uložená v UNL souboru umožňuje modul Ubyport pomocí formuláře pro zasílání dat (UbyPortUpLoad).  Tato možnost je ponechána především pro ubytovatele, kteří již delší dobu oznamovali cizince elektronicky prostřednictvím e-mailu a využívají programové vybavení umožňující výstup právě ve formátu UNL. Do budoucna se předpokládá, že výrobci programů pro ubytovatele implementují do svých produktů možnost zasílání dat pomocí webové služby. Tato technologie umožňuje přímou komunikaci se serverem Policie České republiky a lze naprogramovat jako bezobslužná.

Navazující články:

vytisknout  e-mailem