Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Co to jsou přihlašovací údaje a k čemu slouží

Přihlašovací údaje jsou složeny ze čtyř prvků potřebných k identifikaci uživatele v Internetové aplikaci Ubyport a bezpečné komunikaci s pracovníky Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen ŘSCP). Uživatel obdrží přihlašovací údaje od pracovníků ŘSCP na základě žádosti. Přihlašovací údaje obdrží uživatel ve formě dokumentu ve formátu PDF, kde jsou uvedeny čtyři údaje.  Hlavní část protokolu je znázorněna na obrázku č. 1.  Vzorový dokument Protokol o zřízení přihlašovacích údajů je uveřejněn zde.

coToJePrihlasUdaj01.png

Obrázek 1 – Část protokolu o zřízení přihlašovacích údajů s popiskem umístění jednotlivých prvků

Prvky přihlašovacích údajů:

  1. Název uživatelského účtu (někdy označován jako „uživatel“) (ABCDE_1)
  2. Přihlašovací jméno (ub4726000)
  3. Heslo (LHd:64*b)
  4. PUK (79871)

Přihlašovací údaje podrobněji

Název uživatelského účtu

Každý uživatelský účet má svůj název, který je tvořen především ze zkratky ubytovacího zařízení a pořadí účtu ke konkrétnímu ubytovacímu zařízení.  Slouží k srozumitelnému spojení uživatelského účtu a ubytovacího zařízení. Používá se převážně v komunikaci mezi uživatelem a pracovníky ŘSCP.   

Přihlašovací jméno

Přihlašovací jméno představuje jedinečný znakový řetězec dle přesně stanovených pravidel a je generován systémem. Maska řetězce se skládá ze dvou znaků abecedy (a-z malých písmen) a sedmimístného řetězce čísel (0-9). Slouží k identifikaci uživatele při přihlášení do Internetové aplikace Ubyport.

Heslo

Heslo je jedinečný znakový řetězec o délce nejméně 8 znaků, v kterém se musí použít alespoň:

  1. Jeden znak velké abecedy – A-Z bez interpunkce
  2. Jeden znak malé abecedy – a-z bez interpunkce
  3. Jeden znak numerický - 0-9

Heslo spolu s přihlašovacím jménem tvoří přihlašovací údaje a slouží k přihlášení uživatele v aplikaci Ubyport. Dle provozního řádu je uživatel povinen chránit heslo před neoprávněným užíváním nepovolanou osobu a při prvním přihlášení si heslo změnit. Heslo společně s přihlašovacím jménem slouží k ověření uživatele při vstupu do Internetové aplikace Ubyport.

Inicializační heslo

Heslo vygenerované UbyPortem a nezměněné uživatelem.  Uživatel ještě nesplnil povinnost bezprostřední změny hesla po převzetí.

PUK

PUK je rezervní kód uživatele, který slouží jako identifikátor při komunikaci s pracovníky ŘSCP nestandardní cestou. Například telefonicky. Jedná se o pětimístné číslo vygenerované systémem. Uživatel musí učinit taková opatření, aby PUK nepřišel do rukou neoprávněné osobě.

Příklady použití přihlašovacích údajů:

Příklad 1

Jsem uživatel a potřebuji komunikovat s ŘSCP o přihlašovacích údajích svých zaměstnanců.

Ve svých dokumentech vyhledám Protokol o zřízení přihlašovacích údajů, kde zjistím název uživatele a PUK. Telefonicky se spojím s pracovníky podpory Internetové aplikace UbyProt a identifikuji se uživatelským názvem a číslem PUK.

Příklad 2

Jsem uživatel a přihlašuji se do Internetové aplikace UbyPort.

Pro přihlášení do Internetové aplikace UbyPort použiji přihlašovací jméno a heslo, jak je vidět v obrázku č. 2

coToJePrihlasUdaj02.png

Obrázek 2 - část přihlašovací obrazovky Internetové aplikace UbyPort

Navazující články:

vytisknout  e-mailem