Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Jaké jsou možnosti zasílání dat elektronicky prostřednictvím aplikace Ubyport

Internetová aplikace Ubyport umožňuje tři způsoby zasílání dat. Přímým vypisováním údajů cizince do formuláře aplikace Ubyport, UpLoadem souboru UNL nebo automatizovaně webovou službou.  Každá možnost je určena pro jistou kategorii ubytovatelů. Jednotlivé moduly reagují na strukturu ubytovacích zařízení dle kapacity a dispozičních možností.

Kategorie ubytovacích zařízení rozdělených dle kapacity a dispozičních možností:

 1. Malé ubytovací zařízení – vyznačuje se:
  • Velmi malá frekvence ubytovaných cizinců (řádově jednotky týdně)
  • Absence elektronického evidenčního programu
  • Doporučený modul: Modul webového formuláře s manuálním zápisem údajů
 2. Střední ubytovací zařízení – vyznačuje se:
  • Střední frekvence ubytovaných cizinců (řádově desítky týdně)
  • Disponují evidenčním programem umožňující vytvářet reporty
  • Doporučený modul: Modul webového formuláře s exportem dat UNL souboru
 3. Velké ubytovací zařízení – vyznačuje se:
  • Střední nebo vysoká frekvence ubytovaných cizinců (řádově desítky až stovky týdně)
  • Disponují evidenčním programem, který umožňuje komunikaci prostřednictvím webové služby
  • Doporučený modul: Modul webové služby pro robotické zasílání dat

Moduly aplikace UbyPort:

 1. Modul webového formuláře s manuálním zápisem (UbyPortForm) – ubytovatel manuálně zapisuje jednotlivé položky do formuláře na webové stránce aplikace UbyPort

jakeModuly01.png

Obrázek 1- modul webového formuláře s manuálním zápisem - grafické znázornění

2. Modul webového formuláře s exportem dat UNL souboru (UbyPortUpLoad – ubytovatel prostřednictvím webového formuláře zašle předem připravená data ve formátu textového souboru s koncovkou UNL

jakeModuly02.png

Obrázek 2 - modul webového formuláře s možností zaslání UNL souboru - grafické znázornění

3. Modul webové služby pro robotické zasílání dat (UbyPortWs) – aplikace sama zpracovává data dle nastavení  a na pokyn uživatele nebo automaticky v časových intervalech zasílá potřebná data na server PČR.  Nutný zásah tvůrce vašeho programu.

jakeModuly03.png

Obrázek 3 - modul webové služby - grafické znázornění

Popis práce s jednotlivými moduly

Modul webového formuláře s manuálním zápisem

Po zdárném přihlášení do aplikace UbyPort se otevře obrazovka „Výběr ubytovacího zařízení a způsob práce“. Zde uživatel označí konkrétní ubytovací zařízení tak, že klikne na název ubytovacího zařízení. Zdárné označení poznáme dle vyplněného obrazce vedle názvu „IDUB“.  Tato procedura snižuje nebezpečí zápisu hlášenky k jinému ubytovacímu zařízení. Nadále uživatel vybere volbu   „Pořizování dat (formulář)“ jak je vidět na obrázku číslo 4, červený rámeček 1.

2 jakeModuly04.png

Obrázek 4- Výběr ubytovacího zařízení a způsob práce

Posléze se otevře obrazovka „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince", která obsahuje formulář pro zápis jednotlivých položek k cizinci. Obrázek č. 5

3 jakeModuly05.png

Obrázek 5 - Elektronický přihlašovací tiskopis cizince

Po vyplnění všech položek lze údaje o cizinci přidat do seznamu tlačítkem „Přidat do seznamu“, jak je vidět na obrázku č. 6. Po přidání do seznamu máme dvě možnosti: zapsat dalšího cizince, nebo seznam odeslat ke zpracování na server PČR a tím splnit oznamovací povinnost. Seznam se odešle tlačítkem „Odeslat seznam“. Obrázek č. 6

4 jakeModuly06.png

Obrázek 6 - Elektronický přihlašovací tiskopis cizince (se seznamem)

Odeslání seznamu na server PČR může trvat i několik vteřin. Po zdárném odeslání se objeví obrazovka „ Rekapitulace provedeného importu dat“. Obrázek č. 7

1 coToJeDorucenka01.png

Obrázek 7 - Rekapitulace provedeného importu dat

Základní rekapitulace zpracování dat se zobrazí v informačním okně. Aktivací tlačítka „Stažení dokumentu DORUČENKA - doporučeno“ se vám nabídne ke stažení doručenka ve formátu PDF.  Doručenku doporučujeme uložit na bezpečném místě pro případnou kontrolu. Zároveň může doručenka sloužit jako potvrzení, že data Policie České republiky převzala. Více o doručence najdete v článku Co to je doručenka.

Modul webového formuláře s Importem dat UNL souboru

Pokud váš ubytovací program disponuje možností tvorby formátovaného UNL souboru dle pravidel Ubyportu, nebo používáte miniaplikaci Ubydataxx.xls,  můžete použít modul „Import dat UNL souboru“.

Po zdárném přihlášení do aplikace UbyPort se otevře obrazovka „Výběr ubytovacího zařízení a způsob práce“, kde vybere uživatel volbu „Import dat (UNL soubor)“ jak je vidět na obrázku číslo 8, červený rámeček 2.

2 jakeModuly04.png

Obrázek 8 - Výběr ubytovacího zařízení a způsob práce

Následně se otevře obrazovka „Elektronický přihlašovací tiskopis cizince – upload UNL souboru“, která obsahuje formulář pro načtení souboru z PC a následného zaslání do Ubyportu. Po aktivaci tlačítka „Procházet ..“ se otevře nabídka pro vyhledání souboru. Pokud je soubor zdárně vybrán, aktivujte tlačítko Načtení souboru. Obrázek č. 9.

6 jakeModuly09.png.png

Obrázek 9 - Elektronický přihlašovací tiskopis cizince - upload UNL souboru

Následný postup je stejný s  předešlým modulem. Formát souboru  UNL a jeho použití je popsáno v článku  Co to je UNL soubor. Modul webového formuláře s Importem dat UNL souboru byl ponechán z historických důvodů.

Modul webové služby

Modul webové služby je určen k přímé komunikaci mezi aplikací ubytovatele a aplikací Ubyport. Samotná komunikace následně probíhá buď plně automaticky dle předem stanovených pravidel, nebo po aktivaci uživatelem. Technický popis webové služby je zveřejněn v provozním řádu. Výhodou tohoto modulu je především automatická příprava dat a jejich včasné zaslání na server PČR. Ubytovatel tak nemusí školit své zaměstnance k shromažďování dat, jejich úpravy a zaslání.   Webová služba je přímo implementována do programu, který využívá ubytovací zařízení k evidenci ubytování.  Pokud váš SW tuto službu nepodporuje, žádejte výrobce o jeho implementaci a nasazení novější verze.

Navazující články:

vytisknout  e-mailem