Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
 

Žádost o informace z trestního řízení

Žadatel požádal o kopii usnesení o odložení věci spisu vedeného ÚOKFK č.j. OKFK-3170-15/TČ-2014-252301 a kopie výslechů osob a dalších dokumentů. 

plk. Mgr.  Jaroslav  Ibehej  - 10.12.2014

 

Platy a odměny ředitelů ÚOKFK a jejich náměstků

Žadatel požádal o informaci, jaký plat a jaké odměny pobírali v letech 2010 - 2014 ředitelé ÚOKFK a náměstci ředitelů ÚOKFK (ve formátu: jméno - funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny). 

plk. Mgr.  Jaroslav  Ibehej  - 9.12.2014

 

Bezpilotní letecké prostředky

Žadatel se domáhal informace ohledně používání bezpilotních letadel Policií České republiky k monitorování demonstrací. Konkrétně se dotazoval, na jakém právním základě Policie České republiky takové ... 

PhDr.  Jiří  Vokuš  - 5.12.2014

 

Stížnosti na příslušníky a zaměstnance Policie ČR

Žadatel se domáhal informace o počtu Policií České republiky evidovaných stížností z let 2012 a 2013, „ve kterých by stěžovatel poukazoval na možné spáchání trestného činu spadajícího pod § 145-148 a ... 

PhDr.  Jiří  Vokuš  - 5.12.2014

 

Rozpoznávání registračních značek

Žadatel se domáhal informací ohledně rozpoznávání registračních značek motorových vozidel. Konkrétně formuloval následující okruhy otázek: 

PhDr.  Jiří  Vokuš  - 5.12.2014

 

Žádost o informace k trestnímu oznámení

Žadatel požádal ÚOKFK SKPV o informace ohledně trestního oznámení, které podal dne 16. 10. 2014. 

plk. Mgr.  Jaroslav  Ibehej  - 28.11.2014

 

Dopravní přestupky

Žadatelka se domáhala informací ohledně počtu přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně poptávala poskytnutí dvanácti souborů statistických údajů za léta 20... 

pplk. Mgr.  Michal  Michálek  - 26.11.2014

 

Trestní stíhání právnických osob

Žadatelka se domáhala informací ohledně počtu trestních stíhání vůči právnickým osobám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších pře... 

pplk. Mgr.  Michal  Michálek  - 26.11.2014

 

Trestný čin křivého tlumočení

Žadatel se domáhal informací ohledně kriminální statistiky. Konkrétně uvedl, že v publikacích Ministerstva spravedlnosti České republiky Statistická ročenka kriminality v letech 2012 a 2013 je za každ... 

pplk. Mgr.  Michal  Michálek  - 26.11.2014

 

Poučovací povinnost policisty

Žadatel se domáhal informací ohledně poučovací povinnosti příslušníka Policie České republiky. 

PhDr.  Jiří  Vokuš  - 21.11.2014

 

Stránkování: Počet: 89 / 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

vytisknout  e-mailem