Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stížnosti na příslušníky a zaměstnance Policie ČR

Žadatel se domáhal informace o počtu Policií České republiky evidovaných stížností z let 2012 a 2013, „ve kterých by stěžovatel poukazoval na možné spáchání trestného činu spadajícího pod § 145-148 a § 149 trestního zákoníku ze strany zaměstnance Policie České republiky“. 

Policie České republiky poskytla žadateli následující informaci:

Pokud jde o podání, ve kterých podatel poukazuje na možné spáchání trestného činu podle ustanovení §§ 145 až 149 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), příslušníkem nebo zaměstnancem Policie České republiky, pak taková podání i v případě, že prvotně byla zaevidována u Policie České republiky, jsou na základě posouzení jejich skutečného obsahu následně postoupena k dalšímu opatření Generální inspekci bezpečnostních sborů. Počet těchto podání Policie České republiky statisticky neeviduje, a proto povinný subjekt v tomto ohledu žádost odkládá, neboť se nevztahuje k jeho působnosti, a odkazuje žadatele na Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejímž úkolem je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník nebo zaměstnanec bezpečnostního sboru.

Jestliže shora uvedená podání po posouzení jejich skutečného obsahu nejsou Policií České republiky shledána jako oznámení, která by měla být prověřena Generální inspekcí bezpečnostních sborů, to znamená, že v podání popsané jednání příslušníka či zaměstnance Policie České republiky nedosahuje takové intenzity, aby mohlo být ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. označeno za trestný čin, může být takové podání důvodem pro zahájení kázeňského řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, či obdobného řízení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je sám podatel osobou dotčenou jednáním příslušníka či zaměstnance Policie České republiky, jsou předmětná podání vyřizována jako stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt eviduje v roce 2012 celkem 78 a v roce 2013 celkem 79 takových stížností spadajících do kategorie „použití fyzického násilí“ směřujících proti příslušníkům Policie České republiky. V obou uvedených letech povinný subjekt neeviduje žádnou takovou stížnost spadající do kategorie „použití fyzického násilí“ proti zaměstnancům Policie České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 4. prosince 2014

vytisknout  e-mailem