Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

Stanovisko Národní protidrogové centrály k využívání služebních psů v rámci preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních
 
     Vzhledem k  přirozenému zájmu ze strany škol a školských zařízení o ukázky práce služebních psů v souvislosti s vyhledávání návykových látek vydáváme následující stanovisko.  
     V případě spojení přednášky v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek s možností ukázky práce služebního psa ze strany Policie ČR je nezbytně nutné, aby byl pes využíván pouze k vyhledávání cvičných vzorků návykových látek, které si přinese a za účelem ukázky ukryje sám policista.  Na těchto ukázkách je pak dokumentována práce psa při vyhledávání návykových látek a případně také proces výcviku těchto služebních psů včetně vyvrácení chybné představy o tom, že je založen na podávání návykových látek psům.  
     Z pohledu Národní protidrogové centrály je naprosto v rozporu s pravidly efektivní primární prevence vycházet vstříc požadavkům vedení škol ve smyslu prohledávání budovy. Ať už v rámci přednášky nebo jen za tímto účelem není možné, aby policista se psem prohledával školu s cílem zjistit, zda se tam nacházejí návykové látky či nikoli, a to za přítomnosti žáků nebo bez ní. To samozřejmě neplatí v případě oznámení ze strany školy na podezření z konkrétního protiprávního jednání. Reakce Policie ČR na takové konkrétní oznámení pak nemá nic společného s primární prevencí, ale s běžnou činností, kdy je Policie ČR povinna na základě zásady legality a oficiality jednat. Použití psa v prostředí školy nebo školského zařízení v takové situaci pak považujeme podle okolností konkrétního případu za krajní možnost. Samozřejmě nelze vyloučit v průběhu preventivní aktivity reakci psa na jiný než cvičný vzorek. V případě, že pes v rámci ukázky označí jinou než cvičnou látku, u které je podezření, že se jedná o návykovou látku, je nutné, aby přítomný policista postupoval ad hoc a řešil takovou situaci v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
Praha 6. listopadu 2012
                                                                                                                                                    vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                             ředitel NPC SKPV PČR 

vytisknout  e-mailem