Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Právní předpisy

  1. Vybrané právní předpisy ČR
  2. Vybrané mezinárodní právní předpisy
Vzhledem k četné aktualizaci legislativy v oblasti návykových látek, uvádíme odkaz na server, kde jsou všechny zde uvedené právní předpisy pravidelně aktualizovány.


Trestní řád č. 141/1961 Sb.


Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. a zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb..


Zákon  o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.


Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb.


Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látkek


Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (kterým  se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahující a jedů)

Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. (kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku)

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. (kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve  zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem)

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb. o seznamech výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek
 

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech

Zákon č. 255/2012 Sb. kontrolní řád

 
Zákon č. 272/2013 Sb. o prekursorech drog

vytisknout  e-mailem