Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravní nehodovosti za rok 2019

PLZEŇSKÝ KRAJ - V souvislosti s dopravními nehodami jsme v uplynulém roce zaznamenali výrazný pokles smrtelně zraněných. 

Každoročně evidují policisté v Plzeňském kraji několik tisíc dopravních nehod, jejichž následky jsou od drobných hmotných škod po lehká až těžká zranění, některé z těchto událostí končí bohužel i úmrtím. I statistická data z roku 2019 dokládají, že nejinak tomu bylo i v loňském roce. Na území Plzeňského kraje evidují kolegové za rok 2019 celkem 4 091 dopravních nehod, při kterých bylo 1 626 osob zraněno lehce, 101 osob utrpělo těžká zranění a 28 osob zemřelo. Výše hmotné škody byla v souvislosti s těmito událostmi v silničním provozu předběžně odhadnuta na částku 247 380 800 korun. 

Tabulka č. 1: Počty a následky dopravních nehod v roce 2019

rok

počet DN[1]

počet lehce zraněných

počet těžce zraněných

počet usmrcených

2018

  3 673

          1 730

               93

           44

2019

4 091 (+418)

1 626 (-104)

101 (+8)

28 (-16)

Z výše uvedených dat vyplývá, že v loňském roce jsme opět zaznamenali mírný nárůst co do počtu dopravních nehod a u počtu těžce zraněných, naopak pokles je patrný u počtu lehce zraněných. Statistická data dále dokládají velmi pozitivní pokles v počtu usmrcených, kdy počet smrtelných zranění byl v loňském roce v porovnání s rokem předloňským o více než třetinu nižší (konkrétně se jednalo o pokles 16 usmrcených).

Nejvíce dopravních nehod se smrtelnými následky se stalo na území Plzně venkova (10 DN – usmrceno 11 osob), následovalo Klatovsko (6 DN – usmrceno 7 osob) a Rokycansko (5 DN – usmrceno 5 osob). Naopak nejméně takových událostí zaevidovali policisté na území města Plzně (1 DN s jedním smrtelným následkem). Z pohledu smrtelných zranění byl nejtragičtějším měsícem v roce srpen a poté červenec, tedy období letních prázdnin.

V Plzeňském kraji zaevidovali nejvíce dopravních nehod policisté na území města Plzně, následovaly dopravní nehody na Plzni – venkově, naopak nejméně jich zaevidovali policisté na Rokycansku.

Graf č. 1:  Počet dopravních nehod dle území v roce 2019

graf č. 1.jpg

Nejčastější hlavní příčinou všech těchto evidovaných událostí v silničním provozu byl nesprávný způsob jízdy, následovala nepřiměřená rychlost, třetí nejčastější příčinou pak bylo nedání přednosti v jízdě.

Tabulka č. 2: Nejčastější příčina dopravních nehod v roce 2019

rok

1. nesprávný způsob jízdy

2. nepřiměřená rychlost

3. nedání přednosti

2018

1761

869

419

2019

             2320 (+559)

         801 (-68)

         383 (-36)

Pokud bychom se zabývali rozborem dopravních nehod podle místa, pak se jich nejvíce stalo v obci (2 520 DN), mimo obec jich kolegové šetřili 1 571, kolegové z dálničních oddělení se zabývali šetřením 149 těchto událostí, na železničních přejezdech jsme jich evidovali celkem 17. Nejrizikovějším dnem, kdy se stalo v našem kraji nejvíce DN, byl pátek s počtem 701 DN, následovalo pondělí (609 DN) a s mírným rozdílem sobota (599 DN).

Mezi nejčastěji zastoupený druh dopravní nehody patřila v uplynulém roce srážka s pevnou překážkou, poté srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, dále se zaparkovaným či odstaveným vozidlem, havárie, srážka s lesní zvěří a také s chodci.

Tabulka č. 3: Nejčastější druhy dopravních nehod v roce 2019

rok

srážka s pevnou překážkou

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem

srážka se zaparkovaným vozidlem

havárie

srážka s lesní zvěří

srážka s chodci

2018

1 221

994

424

522

206

214

2019

1 202 (-19)

1 058 (+64)

870 (+446)

461 (-61)

220 (+14)

196 (-19)

Nejvíce dopravních nehod zavinili řidiči motorových vozidel, následovaly srážky se zvěří, poté dopravní nehody zaviněné cyklisty a následně chodci.

Tabulka č. 4:  Dopravní nehody podle zavinění v roce 2019

viník

řidič mot. vozidla

lesní zvěř/domácí zvířata

cyklisté

chodci

počet DN

3 561

239

174

78

Při přehledu dopravních nehod v roce 2019 nemůžeme opomenout ani problematiku alkoholu v souvislosti s těmito událostmi. Jeho přítomnost byla zjištěna v 332 případech, což je o 29 případů méně než v roce 2018. Nejčastěji byl alkohol zjištěn u řidičů motorových vozidel (278 viníků DN), následovali cyklisté (45 viníků DN) a chodci byli jako viníci DN pod vlivem alkoholu v osmi případech.

Co se týká hodnot alkoholu, byla opět, jako v uplynulých letech, nejčastěji naměřena hodnota 1,5 promile a více, která byla zjištěna u 200 viníků DN. V 21 případech byly u viníků zjištěny omamné a psychotropní látky, ve dvou případech se jednalo o alkohol a omamné a psychotropní látky současně.

S ohledem na výše uvedená data můžeme hodnotit uplynulý rok v oblasti dopravní nehodovosti jako průměrný. Vedoucí odboru služby dopravní policie  - pan plk. Vladimír Toman k celkovému zhodnocení uvedl: „Za zmínku zcela jistě stojí výrazný pokles v počtu smrtelně zraněných, což je jistě velice příznivá zpráva. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem účastníkům silničního provozu za to, že i oni svým zodpovědným chováním a respektováním dopravních předpisů přispěli k tomu, že se počet dopravních nehod s fatálními následky v uplynulém roce takto výrazně ponížil“. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že téměř třicet lidských životů na silnicích našeho kraje v uplynulém roce vyhaslo, a to již tak pozitivní zhodnocení není.  A proto i v letošním roce budeme usilovat o to, abychom přispěli k zajištění co možná nejvyšší bezpečnosti v dopravě v Plzeňském kraji. Bez zodpovědného chování účastníků silničního provozu to však nejde, a proto bychom chtěli touto cestou zdůraznit, že dodržování pravidel a ohleduplnost k ostatním je na silnicích prvořadé. S každým statistickým ukazatelem je totiž spojen více či méně nepříznivý osud člověka. Ať je tedy takových ukazatelů v roce 2020 co nejméně.

por. Mgr. Pavla Burešová
20. ledna 2020

 

[1] DN-dopravní nehoda

vytisknout  e-mailem