Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nehodovost na Plzeňsku v roce 2014

PLZEŇSKÝ KRAJ - Dopravní policisté bilancovali uplynulý rok. 

Celkový přehled:
Za loňský rok zaevidovali policisté dopravní služby celkem 2905 nehod. Při těchto nehodách zemřelo na komunikacích Plzeňského kraje 40 osob, těžce zraněno bylo 113 účastníků nehod a lehce 1517. Celkové škody, které při nehodách vznikly, byly posouzeny na celkovou částku, která překročila 248 milionů korun. Z hlediska srovnání s předcházejícím rokem došlo ke snížení v počtu nehod o více jak dvě stovky. Snižující se trend byl zaznamenán i u následků nehod.Počet těch nejzávažnějších, kdy na silnici vyhasl lidský život, se snížil o 3.
 
 
  Rok 2014 Rok 2013 Porovnání
Počet dopravních nehod 2905 3121 - 216
Počet usmrcených osob 40 43 - 3
Počet těžce zraněných osob 113 155 - 42
Počet lehce zraněných osob 1517 1451 + 66
Hmotné škody 248 185 400,- Kč 257 518 500,- Kč - 9 333 100,- Kč
Alkohol a drogy u viníků dopravních nehody:
Požití alkoholických nápojů bylo odhaleno při šetření nehod u 302 řidičů a drogy sehrály roli u 17 nehod. Ve spojení alkoholu a drogy pak havarovalo 9 řidičů. Největší počet nehod pod vlivem alkoholu byl v době, kdy řidičům „kolovalo“ v těle množství přesahující 1,5 promile alkoholu (u 182 viníků nehod byla naměřena hodnota 1,5 promile a více, což odpovídá 60% všech nehod, u kterých figuroval alkohol).
 
 
Rok 2014
Rok 2013
Počet usmrcených osob v roce 2014 při těchto nehodách
Viník nehody pod vlivem alkoholu
302
279
+ 23
Viník nehody pod vlivem drog
17
17
0
Viník nehody pod vlivem alkoholu a drog
9
7
+ 2
Hlavní příčiny nehod:
Po linii dopravní nehodovosti jsou dlouhodobě sledovány i další ukazatele. Patří mezi ně mimo jiné příčiny dopravních nehod. Dlouhodobě je nejčastější příčinou nehod uváděn nesprávný způsob jízdy (= nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidly, nezvládnutí řízení), nepřiměřená rychlost (= nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu komunikace, kdy ke kolizím dochází často při změnách počasí, snížené viditelnosti, mlze, námraze apod.) a nedání přednosti v jízdě.
 
 
 
  Rok 2014 Rok 2013 Porovnání
Nepřiměřená rychlost 790 902 - 112
Nesprávné předjíždění 81 66 + 15
Nedání přednosti 375 416 - 41
Nesprávný způsob jízdy 1253 1348 - 95

 

 Zavinění dopravních nehody:
Většina nehod (86%) byla zaviněna řidičem motorového vozidla. Nejčastěji šetřili dopravní policisté kolize osobních automobilů bez přívěsu (1668x) a nákladních vozidel bez přívěsu, či návěsu (247x). Na nehodách se však podíleli i řidiči nemotorových vozidel, chodci, lesní a domácí zvířata. Svůj podíl sehrála v několika případech i technická závada vozidla (21x) a závada komunikace (5x).
 
 
 
  Rok 2014 Rok 2013 Porovnání
Řidičem motorového vozidla 2499 2732 - 233
Řidičem nemotorového vozidla 122 137 - 15
Chodcem 85 85 0
Lesní, domácí zvěří 139 109 + 30
Častá místa dopravních nehod a nehody na jednotlivých územních odborech Plzeňského kraje:
 
 
 
  Rok 2014 Rok 2013 Porovnání
V obci  1626 1899 - 273
Mimo obec 1279 1222 + 57
Dálnice 153 166 - 13
Silnice 1.třídy 498 468 + 30
Silnice 2.třídy 687 606 + 81
Silnice 3. třídy 376 418 - 42
Místní komunikace 670 770 - 100
 
 
 
Domažlice
Klatovy
Plzeň - město
Rokycany
Tachov
Plzeň - venkov
Rok 2014
370
367
901
185
451
631
Rok 2013
391
428
1091
178
392
641
Nehody dle dnů v týdnu a měsíců:
V posledních několika letech byl „černým“ dnem na našich silnicích pátek (v roce 2013,2012,2011, v roce 2010 byl tento den druhým s největším počtem nehod). Výjimkou není ani tento rok. Nejvíce nehod bylo zaznamenáno opět v pátek a hned za tímto dnem následuje pondělí. V měsíčním porovnání je „nejnehodovějším“ červenec s 286 kolizemi a nejvíce osob bylo usmrceno při nehodách v červnu. Jako nejbezpečnější měsíc by z hlediska počtu nehod a počtu usmrcených osob mohl být vyhodnocen únor, jelikož došlo k nejmenšímu počtu nehod, při nichž nebyla usmrcena žádná osoba.
 
Rok 2014
Rok 2013
Pondělí
455
506
Úterý
425
461
Středa
407
462
Čtvrtek
427
444
Pátek
467
520
Sobota
405
389
Neděle
319
339
 
Měsíc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rok 2014 - počet nehod
209
174
230
214
252
261
286
254
266
252
228
279
Rok 2013 – počet nehod
249
284
227
209
284
266
267
322
278
263
224
248
Rok 2014 - počet usmrcených osob
3
0
3
4
5
6
4
4
3
4
2
2
Rok 2013 - počet usmrcených osob
2
2
3
2
1
5
5
5
4
4
4
 
6
Další informace v oblasti výkonu služby dopravních policistů:
Vzhledem k závažnosti následků dopravních nehod přijali policisté v loňském roce řadu preventivních opatření a v co nejširším měřítku byla realizována řada dopravně bezpečnostních akcí. Jednotlivé akce i prevence směřovaly v roce 2014 nejenom k řidičům osobních vozidel, ale i k cyklistům a motocyklistům, řidičům nákladních vozidel, autobusů a v neposlední řadě se do hledítka policistů dostali samozřejmě i chodci. Přímo chodům byl určen celorepublikový projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne a řidičům pak celorepublikový projekt Řídím – piju nealko pivo. Při krajských akcích obdržela řada účastníků silničního provozu prvky zvyšující jejich bezpečí na silnici (reflexy) a jednorázové alkoholtestry, díky kterým si řidiči mohou ověřit, zda za volant neusedají pod vlivem alkoholu.
Stranou nezůstala ani spolupráce na mezinárodní úrovni. Zmíněna by mohla být například celotýdenní mezinárodní akce zaměřená na kontrolu nákladní dopravy, která proběhla v měsíci říjnu za účasti mobilních jednotek centra služeb pro silniční dopravu Ministerstva vnitra ČR a jejich kolegů ze Spolkové republiky Německo a z Polska. Společný výkon služby policistů dálničních oddělení a oddělení silničního dohledu krajského ředitelství s našimi „západními“ kolegy ze SRN pak byl realizován nejenom na našem území, ale i za hranicemi.
 
Činnost dopravní služby
Rok 2014
Rok 2013
Počet řešených přestupků
60500
60278
Počet blokových pokut uložených na místě přestupku
52396
52572
Počet případů požití alkoholu řidičem
463
473
Počet případů užití jiných návykových látek řidičem (OPL)
245
231
Celkový počet uložených kaucí
216
260
Závěr:
V souvislosti se zvýšením hustoty silničního provozu jsou na našich komunikacích realizovány ve snaze pozitivně ovlivnit počet nehod dopravní akce o svátcích, na začátku a konci školního roku, o prázdninách a v dalších obdobích, kdy by mohlo dojít ke zvýšenému počtu dopravních nehod.  Přesto je nereálné zcela vyloučit případnou kolizi. Proto bychom všem účastníkům silničního provozu rádi připomněli, aby byli na našich komunikacích opatrní, nepřeceňovali své schopnosti, dbali předpisů, v maximální míře se soustředili na jízdu, byli připraveni a předpokládali případné kolizní situace. Každý by si měl uvědomit, že dopravní nehoda může v setině sekundy změnit celý život.
 
por. Bc. Jana Tomková
9.1.2014
 

vytisknout  e-mailem