Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Jihočeská a hornorakouská policie

 1. Společný projekt jihočeské a hornorakouské policie - Gemeinsames Projekt der südböhmischen und oberösterreichischen Polizei
 2. Představení Jihočeského kraje - Vorstellung der Südböhmischen Region
 3. Horní Rakousko - Oberösterreich
 4. Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Polizei CZ - Kreisdirektion der Polizei der Südböhmischen Region
 5. Zemské policejní ředitelství Horní Rakousko - Landespolizeidirektion Oberösterreich
 6. Služba pořádkové policie - obvodní oddělení - Dienst der Ordnungspolizei - Polizeiinspektionen
 7. Pořádková policie Horního Rakouska - Ordnungspolizei Oberösterreich
 8. Služba kriminální policie Jihočeského kraje - Dienst der Kriminalpolizei der Südböhmischen Region
 9. Kriminální policie Horního Rakouska - Kriminalpolizei Oberösterreich
 10. Služba dopravní policie - Verkehrspolizei
 11. Dopravní policie Horního Rakouska - Verkehrspolizei Oberösterreich
 12. Dopravní nehody - statistiky - Jihočeský kraj a Horní Rakousko - Das Unfallgeschehen Oberösterreich
 13. Dopravní předpisy, pravidla, odlišnosti - Verkehrsvorschriften, Regeln und Unterschiede
 14. Odbor cizinecké policie Jihočeského policejního ředitelství - Abteilung der Fremdenpolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region
 15. Cizinecká policie Horního Rakouska - Fremdenpolizei Oberösterreich
 16. Preventivní aktivity Jihočeské policie - Präventionsaktivitäten der Südböhmischen Polizei
 17. Prevence kriminality rakouské policie - Prävention der Kriminalität der österreichischen Polizei
 18. Komunikace s policií - základní fráze - Kommunikation mit der Polizei - Grundphrasen

 

Důležité dopravní předpisy:

Pravidla silničního provozu a dopravní značky odpovídají v Rakousku obecně předpisům v ostatních evropských zemích.
Povinnost platit dálniční poplatky (mýtné): v Rakousku platí na všech dálnicích a rychlostních komunikacích povinnost uhradit dálniční poplatek!

Ustanovení pro motorová vozidla
Motorová vozidla nepotřebují při překročení státní hranice celní dokumenty.

Zahraniční řidičský průkaz opravňuje v Rakousku jeden rok k řízení motorového vozidla; řidičské průkazy ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Evropské unie jsou v Rakousku uznávány. Cestující z dalších zemí potřebují mezinárodní řidičský průkaz, jestliže s jejich zemí nemá Rakousko uzavřenou příslušnou dohodu; jinak stačí německý překlad národního řidičského průkazu.
Zahraniční motorová vozidla musí mít na zadní straně národní označení domovského státu.

Kromě paliva v nádrži lze při vjezdu do země mít s sebou dalších 10 litrů pohonných hmot v rezervním kanystru, které nepodléhají poplatkům. Cestující s bydlištěm mimo Evropskou unii mohou požívat své auto bez poplatku a formalit po dobu 6 měsíců na území EU k soukromým účelům. Osobní vozidlo se musí na závěr doby užívání opět vyvézt v nezměněném stavu.

Omezení rychlosti

Nejvyšší povolená rychlost (není-li dopravními značkami upraveno jinak):
Osobní vozidla a motocykly:
• v obci: mezi značkami označujícími začátek a konec obce: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 100 km/h
• na dálnicích: 130 km/h

Obytné přívěsy do 3.500 kg:
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 100 km/h
• na dálnicích: 130 km/h

Osobní vozidla s lehkými přívěsy (do 750 kg), tažné vozidlo do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti:
• v obci: 50 km/h
• na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích: 100 km/h

Osobní vozidla s přívěsy nad 750 kg (tažné vozidlo a přívěs společně do max. 3,5 t nejvyšší povolené celkové hmotnosti):
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 80 km/h
• na dálnicích: 100 km/h

Autobusy:
• v obci: 50 km/h
• na silnicích a rychlostních komunikacích: 80 km/h
• na dálnicích: 100 km/h (mezi 22.00 a 5.00 hod. ale pouze 90 km/h na určitých dálnicích).

Povinný průjezdný jízdní pruh
Na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích platí od 1. ledna 2012 povinnost vytvořit průjezdní pruh pro záchranáře. Jedná se přitom o průjezdný jízdní pruh nechaný volný mezi jednotlivými jízdními pruhy, který se musí vytvořit v případě dopravní zácpy nebo váznoucí dopravy a má umožnit vozidlům záchranné služby dostat se rychle na místo. Průjezdný jízdní pruh smí využívat pouze policie, hasiči, záchranáři, dopravní služba a služba odstraňující poruchy na vozidlech. Protiprávní jízda po průjezdném jízdním pruhu je trestná!
Další informace o průjezdném jízdním pruhu naleznete na www.rettungsgasse.com a www.asfinag.at

Lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta
Každý řidič musí s sebou stále vozit autolékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vestu a při kontrole je musí být schopen také ukázat.
Na rakouských silnicích kromě uzavřených obcí platí povinnost nosit reflexní vesty. To znamená, že řidič si musí vestu obléknout v případě poruchy nebo nehody při vstoupení na vozovku. Jedná se tedy o dvojitou povinnost, která může být při nedodržení i dvakrát postižena.

Děti v autě
Děti mladší 14 let, které jsou menší než 150 cm, se smějí přepravovat pouze v příslušných dětských sedačkách. V osobních vozidlech a minivanech (tak zvaných "minibusech") se smí přepravovat vždy 1 dítě na jednom místě k sedění, to musí být správně zabezpečeno podle věku a velikosti dítěte.

Požívání alkoholických nápojů za volantem
Hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile! Při překročení této hranice budou uděleny pokuty, za určitých okolností je možné i odnětí řidičského průkazu.

Povinnost připoutat se
V Rakousku platí povinnost se za jízdy připoutat.

Telefonování v autě
Během řízení se smí telefonovat pouze se sadou hands free. Sada hands free musí být namontována tak, aby všechny prvky mohly být ovládány jednou rukou a řidič nebyl v žádném případě omezován.

Povinnost zimní výbavy pro osobní vozidla
V období od 1. listopadu do 15. dubna se smějí osobní vozidla v případě zimních jízdních poměrů užívat v silničním provozu pouze tehdy, jestliže mají na všech čtyřech kolech zimní pneumatiky nebo mají na alespoň dvou poháněných kolech nasazeny sněhové řetězy. Sněhové řetězy jsou povoleny pouze tehdy, je-li silnice pokryta souvislou nebo téměř souvislou vrstvou sněhu nebo ledu.

Ustanovení pro řidiče motocyklů
V Rakousku je povinnost nosit helmu při jízdě na jednostopých vozidlech. Platí povinnost koupit si dálniční známku. Řidiči motocyklů jsou povinni jezdit i přes den se zapnutými potkávacími světly.


Dopravní nehoda, porucha vozidla
Při dopravních nehodách s ublížením na zdraví existuje povinnost nehodu neprodleně oznámit policii; při vzniku věcných škod pouze v případě, že nebyla prokázána vzájemná identita.

Prezentace dopravní policie Jihočeského policejního ředitelství - německy - Präsentation der Verkehrspolizei der Polizeidirektion der Südböhmischen Region

Prezentace_dopravní policie_deutsch.pdf

Wichtige Verkehrsvorschriften:

Die Straßenverkehrsregeln und Verkehrszeichen in Österreich entsprechen im Allgemeinen jenen der übrigen europäischen Länder.
Mautpflicht: In Österreich besteht auf allen Autobahnen und Schnellstraßen Mautpflicht!

Bestimmungen für Kraftfahrzeuge
Zolldokumente werden beim Grenzübertritt für das Kraftfahrzeug nicht benötigt.

Ein ausländischer Führerschein berechtigt in Österreich ein Jahr lang zum Lenken eines Kraftfahrzeuges; Führerscheine aus allen EWR- und EU-Mitgliedstaaten werden in Österreich anerkannt. Reisende aus anderen Ländern benötigen einen internationalen Führerschein, wenn mit ihrem Heimatland kein diesbezügliches Abkommen besteht; andernfalls genügt eine deutsche Übersetzung des nationalen Führerscheines.
Ausländische Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite das Nationalitätskennzeichen des Heimatstaates führen.

Außer dem im Tank befindlichen Treibstoff können bei der Einreise noch weitere 10 Liter in einem Reservekanister abgabenfrei mitgeführt werden. Reisende mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union können ihr Auto abgabenfrei und formlos für die Dauer von 6 Monaten im EU-Raum zu privaten Zwecken verwenden. Der PKW muss im Anschluss an die Verwendung in unverändertem Zustand wieder ausgeführt werden.

Geschwindigkeitsbeschränkungen

Höchstgeschwindigkeiten (wenn nicht durch Verkehrszeichen anders angezeigt):
PKW und Motorräder:
• im Ortsgebiet: zwischen den Ortstafeln: 50 km/h
• auf Freilandstraßen und Schnellstraßen: 100 km/h
• auf Autobahnen: 130 km/h

Wohnmobile bis 3.500 kg:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 100 km/h
• Autobahnen: 130 km/h

PKW mit leichten Anhängern (bis 750 kg) Zugfahrzeug bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Autobahnen, Schnellstraßen und Freilandstraßen: 100 km/h

PKW mit Anhänger über 750 kg (Zugfahrzeug und Anhänger zusammen bis maximal 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht):
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 80 km/h
• Autobahnen: 100 km/h

Autobusse:
• Ortsgebiet: 50 km/h
• Freilandstraßen und Schnellstraßen: 80 km/h
• Autobahnen: 100 km/h (zwischen 22.00 und 5.00 Uhr jedoch nur 90 km/h auf bestimmten Autobahnen).

Verpflichtende Rettungsgasse
Auf österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen ist seit 1. Jänner 2012 die Rettungsgasse Pflicht. Dabei handelt es sich um eine freibleibende Fahrgasse zwischen den einzelnen Fahrstreifen, die von den Verkehrsteilnehmern bei Stau oder stockendem Verkehr vorausschauend gebildet werden muss und die Einsatzfahrzeugen ein rasches Vorankommen ermöglichen soll. Die Rettungsgasse darf nur von Polizei, Feuerwehr, Rettung sowie Straßen- und Pannendienst benutzt werden. Widerrechtliches Befahren der Rettungsgasse ist strafbar!
Weitere Informationen zur Rettungsgasse unter www.rettungsgasse.com und www.asfinag.at

Verbandspaket, Warndreieck, Warnweste
Jeder Autofahrer muss ein Verbandspaket, ein Warndreieck und eine reflektierende Warnweste stets mit sich führen und bei einer Verkehrskontrolle auch vorweisen können.
Auf Österreichs Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften gilt Warnwestenpflicht. Das bedeutet, dass Autofahrer die Warnweste im Falle einer Panne oder eines Unfalls beim Betreten der Fahrbahn anlegen müssen. Es handelt sich somit um eine doppelte Verpflichtung, die auch zweifach bestraft werden kann.

Kinder im Auto
Kinder unter 14 Jahren, die kleiner als 150 cm sind, dürfen nur in entsprechenden Kindersitzen befördert werden. In PKW und Kombis (auch in sogenannten "Kleinbussen") darf nur mehr 1 Kind pro Sitzplatz befördert werden, es muss dabei dem Alter und der Größe entsprechend richtig gesichert sein.

Alkoholisierung am Steuer
Blutalkoholgrenze 0,5 Promille! Bei Überschreiten dieser Grenze werden Geldstrafen verhängt, unter bestimmten Umständen ist der Entzug des Führerscheins möglich.

Gurtenpflicht
Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist in Österreich Pflicht.

Telefonieren im Auto
Während des Lenkens darf nur mit Freisprecheinrichtung telefoniert werden. Die Freisprecheinrichtung muss so montiert sein, dass alle Elemente mit einer Hand bedient werden können und der Lenker in keiner Weise beeinträchtigt ist.

Winterausrüstungspflicht für Pkw
Im Zeitraum von 1. November bis 15. April dürfen Pkw bei winterlichen Fahrverhältnissen nur mehr dann in Betrieb genommen werden, wenn an allen vier Rädern Winterreifen oder Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern montiert sind. Schneeketten sind nur erlaubt, wenn die Straße durchgängig oder fast durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist.

Bestimmungen für Motorradfahrer
Das Tragen von Sturzhelmen auf einspurigen Kraftfahrzeugen ist in Österreich Pflicht. Es besteht Vignettenpflicht. Motorradfahrer sind verpflichtet, während des Fahrens auch tagsüber das Abblendlicht einzuschalten.


Verkehrsunfall, Panne
Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden besteht unverzüglich Meldepflicht bei der Polizei; bei Sachschaden nur dann, wenn die gegenseitige Identität nicht nachgewiesen wurde.

 

Wichtige Verkehrsvorschriften:      Řidič základní pravidla I..jpg               Řidič základní pravidla II..jpg

vytisknout  e-mailem