Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace k EURO 2012

EURO 2012 – informace z pohledu moravskoslezské policie  

Pouhých pár dnů chybí do zahájení Mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012, které se bude konat v sousedním Polsku a na Ukrajině. Čeští policisté jsou na blížící se sportovní událost připraveni. Celé opatření v souvislosti s konáním mistrovství je v gesci Policejního prezidia ČR. Také moravskoslezští policisté budou kromě jiného zajišťovat v souvislosti s přesunem fanoušků veřejný pořádek, dohlížet na situaci v dopravě a někteří jsou vysláni do Polska, aby byli k dispozici našim občanům v případě jakýchkoli problémů… Spolupráce s kolegy z Polska i Ukrajiny je samozřejmostí. Níže jsou základní informace pro řidiče i všechny ostatní fanoušky z pohledu Moravskoslezské policie.
 
Činnost policistů, opatření na hranicích
 Vzhledem k místu konání šampionátu a účasti českého reprezentačního týmu je předpoklad vysoké účasti Čechů na zápasech základní skupiny. Česká republika sehraje všechny tři zápasy základní skupiny ( 8., 12. a 16. června 2012) na městském stadionu v polské Wroclawi.
 
Celé opatření v souvislosti s konáním mistrovství je v gesci Policejního prezidia ČR. Z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje jsou pro zajištění hladkého průběhu šampionátu vyčleněni policisté ze všech služeb, zejména tedy pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké. Moravskoslezští policisté budou přítomni ve speciálních, ale i běžných vlakových spojích, budou vykonávat zvýšený dohled na silnicích a policisté našeho ředitelství budou rovněž v místech konání zápasů. Jedná se o desítky policistů.
 
Do Polska je vysláno přes 50 moravskoslezských policistů, včetně 11 členů moravskoslezského antikonfliktního týmu. Kromě zajištění veřejného pořádku budou čeští policisté ve společných hlídkách se zahraničními kolegy. Cílem je maximálně vyjít vstříc fanouškům v případě jakýchkoli problémů.
 
Moravskoslezští dopravní policisté budou po celou dobu šampionátu, zejména při utkáních českého týmu, maximálně posilovat hlídky a dohlížet na provoz na silnicích severní Moravy. Hlídky budou plně k dispozici řidičům v případě jakýchkoli problémů. Pro ucelenější a operativnější informace bude nasazen v den zápasů českého týmu i policejní vrtulník, který bude monitorovat situaci, v Moravskoslezském, ale i v dalších krajích.
 
V době konání šampionátu bude znovuzavedena ochrana na vnitřních hranicích Polské republiky (tzn. Polská republika znovuzavádí ochranu svých vnitřních hranic), a to po celé délce hranic. Namátkové kontroly budou probíhat v místech bývalých hraničních přechodů (120 míst). Důležité je, že:
- fanoušci budou moci překračovat hranice na všech místech k tomu určených
- hraniční kontroly budou probíhat pouze ve vytipovaných lokalitách
- hraniční kontroly nemají za cíl znepříjemnit slušným občanům účast na zápasech
 
Důležité speciální telefonní linky:
 
V případě, že nemůže například fanoušek cestující ve vlaku oznámit ohrožení ostatních cestujících jinými agresivními osobami, zřídila Policie České republiky pro tyto výjimečné případy zvláštní telefonní linku, na kterou můžete poslat SMS. Na čísle +420 734 267 040 budou v době šampionátu shromažďovat informace z SMS policisté Operačního odboru Policejního prezidia ČR. Tuto možnost však využijte pouze v případech, kdy telefonický hovor na linku 158 nebude z důvodů Vaší bezpečnosti možný! Z pouhé SMS policisté nikdy nemohou zjistit dostatek informací, které potřebují k řádnému posouzení situace a přijetí odpovídajícího opatření – např. vyslání dostatečného počtu policistů k provedení zákroku. S ohledem na vlastní bezpečnost nedoporučujeme, abyste situaci řešili vlastním zákrokem proti výtržníkům.
 
V případě jakýchkoli problémů českých fanoušků byla zřízena i speciální polská telefonní linka, kde budou operátoři komunikovat v polštině, češtině a angličtině:
0800 200 300 (volání v Polsku)
+ 48 608 599 999 (volání mimo Polsko)
 
Všechny důležité informace k šampionátu jsou zavěšeny na homepage internetových stránek Policie ČR www.policie.cz v rubrice „Informace“ pod názvem „Jedeme na EURO 2012“. Informace jsou neustále aktualizovány. Jsou zde i odkazy na další informační kanály, včetně rádia s dopravním zpravodajstvím v souvislosti s cestou na šampionát. V polštině a češtině se na frekvenci 97,8 FM či na internetových stránkách rádia Traffic tak řidiči dozví, kterým úsekům se mají „vyhnout“ a jak nejlépe naplánovat svoji trasu. V závěru textu jsou okruhy a konkrétní otázky, na které lze na webových stránkách www.policie.cz najít odpověď.
 
Z rubriky „Jedeme na EURO 2012“ lze namátkově vybrat například následující informaci: O tom, co vše je potřeba k cestě do Polska, případně i na Ukrajinu, jaká specifika a jaké komplikace mohou občany České republiky v místech utkání čekat lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, zejména pak české ambasády v Polsku www.mzv.cz/warsaw. V době od 7. do 17. června je v polské Vratislavi zřízeno dočasné konzulární pracoviště na adrese plac Solny 14A, Wroclaw. Provozní hodiny jsou od pondělí do pátku v době 09:00 - 16:00 h.
 
V případě problémů lze také využít  nouzovou linku českého konzulátu (non-stop) +48 600 978 977.
 
Speciální telefonní linka bude v době konání mistrovství pro občany v nouzi fungovat také na operačním středisku Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje – 974 721 051.
 
Doprava na šampionát
Policisté budou po celou dobu šampionátu monitorovat situaci na silnicích, ale i ve vlacích. Pro ucelenější a operativnější informace bude nasazen v den zápasů českého týmu i policejní vrtulník.
 
Vlaky
Česká republika sehraje všechny tři zápasy základní skupiny ( 8., 12. a 16. června 2012) na městském stadionu v polské Wroclawi. České dráhy a.s., plánují na tato utkání základní skupiny vypravit mimořádné – speciální přímé vlaky. Na každé utkání se plánují vypravit dva vlaky, jeden z Prahy a druhý z Brna. Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek nejen v těchto vlakových spojích, ale i jiných, kterými se budou přepravovat fanoušci dalších zemí.
 
Silnice
Pro cestu do polské Wroclavi z Moravskoslezského kraje doporučujeme následující trasu:
V České republice silnice D1 – Bohumín – bývalý hraniční přechod Chalupki – v Polské republice pokračovat po silnici č. 78 k napojení u obce Żory na dálnici A1 a poté A4 směrem na Wroclav. Co se týká zpoplatnění komunikací, v České republice je zpoplatněn provoz na dálnici D1. V Polské republice je sice od 1. 6. 2012 zavedeno na vybraných dálničních úsecích mýtné (i pro osobní dopravu), ale dálnice A1 je po Katowice bez zpoplatnění.
 
Národní dopravní informační centrum se sídlem v Ostravě bylo požádáno, aby na telematických portálech na dálnici D1 na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje uvádělo po celou dobu šampionátu (počínaje již od 4. června až do 2. července) textovou informaci o doporučené trase na EURO 2012 směr Bohumín – Chalupki, pakliže nevyvstane jiná potřeba.
 
Dálniční oddělení Ostrava bude po celou dobu šampionátu monitorovat provoz na D1 v rámci celého úseku na území Moravskoslezského kraje a prostřednictvím Dopravního zpravodajství vkládat jakékoliv informace majících vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
 
Řidičům s ohledem na probíhající stavební práce a navazující dopravní komplikace na Frýdecko-Místecku v obci Rychaltice nedoporučujeme trasu po silnici I/48 a R 48. Navíc, na navazující silnici S1 v Polsku přes Bielsko Biala do Katowic je několik dopravních omezení z důvodu stavebních prací na vozovce.
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
4. 6. 2012
 
 
Všechny důležité informace k šampionátu jsou zavěšeny na homepage internetových stránek Policie ČR www.policie.cz v rubrice „Informace“ pod názvem „Jedeme na EURO 2012“. Informace jsou neustále aktualizovány.
 
TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA VNITRA ČR ZE DNE 4. 6. 2012:
 
Informace k zavedení kontrol po dobu fotbalového mistrovství Evropy
V souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale se v médiích objevilo několik zavádějících informací o režimu na hranicích po dobu konání sportovní akce.
 
Především je třeba zdůraznit, že se polská opatření nedotknou cestování občanů ČR na území Polska přes tzv. zelenou hranici, tedy mimo vyznačené hraniční přechody. Její překračování není nijak omezeno, avšak až do půlnoci 1. července je třeba počítat s možností kontrol.
Polskem plánovaná opatření budou probíhat operativně, pouze na vybraných místech, v závislosti na zápase či na základě konkrétních informací o pohybu fanoušků, kteří by mohli představovat riziko. Některá média mylně uvedla, že se na hranicích po dobu konání Eura 2012 de facto obnoví stav před vstupem do Schengenu. To by v praxi znamenalo omezení možnosti překračovat hranice pouze na přechodech a v úředních hodinách (tedy uzavření zelené hranice).
Opatření plánována Policií ČR v žádném případě nepředstavují obnovení hraničních kontrol z české strany. K takovému kroku je oprávněna pouze vláda ČR.

vytisknout  e-mailem