Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Projekty KŘP MsK


Projekty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

           Po vstupu ČR do Evropské unie se otevřely nové možnosti získávat zdroje pro investiční i neinvestiční aktivity z fondů EU.  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se snaží tyto nové možnosti spolufinancování projektů využívat a připravovat tak co nejkvalitnější projekty pro získání podpory z EU.

obr 2.jpg                                     

obr 3.jpg                              

Projekt: Rekonstrukce objektu KŘP Msk – Kopřivnice

Registrační číslo projektu: 2181000003

Schválený rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu: 15.396.660,59 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 12.752.281,48 Kč
Maximální výše dotace: 7.868.520,- Kč

Realizace projektu: 1.1.2022 – 31.12.2025

Projekt je zaměřen na komplexní revitalizaci budovy Policie ČR v Kopřivnici.

Cílem projektu je snížení spotřeby energie, výrazné zlepšení energetických vlastností obálky budovy a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Tohoto bude dosaženo zateplením obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní, zateplením stropu pod půdou, zateplením střechy a stěny mezi vytápěným a nevytápěným prostorem Dalším úsporným opatřením vedoucím ke splnění cíle je instalace fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie.

Realizací projektu se také sníží emise škodlivých látek. V souvislosti s tím se Policie ČR bude podílet na ochraně životního prostředí v našem regionu, čímž dojde k přiblížení se ČR emisní intenzitou k průměru EU.

obr.png

Projekt: Věcné prostředky pro zvýšení akceschopnosti útvarů PČR v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0002954

Celkový rozpočet projektu: 47.656.871,24 Kč
Maximální výše dotace:       40.508.340,55 Kč
Výdaje ze státního rozpočtu: 7.148.530,69 Kč

Realizace projektu: 1.8.2023 – 31.12.2024

Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami.

Předmětem projektu je pořízení specializovaných přístrojů a mikrobusů, konktrétně: 16 ks noktovizorů pro zásahovou jednotku a 4 ks termokamer - 2 ks pro zásahovou jednotku a 2 ks pro speciální pořádkovou jednotku, dále pak 14 ks mikrobusu do 3,5 t pro speciální pořádkovou jednotku - 6 ks bez úložného prostoru a 8 ks s úložným prostorem.

LOGO IROP REACT.jpg

Název projektu: Výstavba víceúčelové plochy v areálu KŘP Msk Frýdek - Místek

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21.119/0016399

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Místo realizace projektu: Areál KŘP Msk Frýdek – Místek, Frýdlantská 2402

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Program: Integrovaný regionální operační program

Rozpočet projektu: 12.644.240,50 Kč
Podíl financování způsobilých výdajů:
15% - státní rozpočet
85 % - spolufinancování Evropskou unií

V rámci projektu bude vybudována víceúčelová plocha, která bude řešit nevyhovující podmínky pro výjezd k mimořádné události v době pandemie COVID-19. Víceúčelová plocha bude sloužit jako shromažďovací a skladovací plocha a současně jako parkoviště s kapacitou 123 míst za účelem zvýšení odolnosti vůči účinkům mimořádné události, aby KŘP Msk pracoviště Frýdek – Místek bylo schopno plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události vlivem COVID-19 a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd policejních jednotek.

Současná nutnost výstavby víceúčelové plochy v rámci KŘP Msk ve Frýdku – Místku vychází především z potřeby chybějícího parkoviště a shromažďovací plochy pro složky IZS sloužící k řešení mimořádné události, prostor pro shromažďování při přípravě a realizací opatření zaměřených na řešení mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky jako je pandemie COVID-19, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků zasahujících složek IZS v místě působení mimořádné události. V neposlední řadě může nově vybudovaná víceúčelová plocha sloužit jako meziskladovací či skladovací prostor pro mobilní zařízení sloužící k řešení mimořádných událostí.

Při mimořádné události vytvoří vybudována víceúčelová plocha prostor pro shromažďování, parkování a skladování techniky jednotek IZS před výjezdem, přispěje tak k akceschopnosti a krátké reakční době.

Globálním cílem projektu je posílení akceschopnosti a odolnosti jednotek KŘP Msk ve Frýdku – Místku s důrazem na zvýšení připravenosti základních složek IZS k řešení mimořádných událostí tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

LOGO IROP REACT.jpg
 

Název projektu: Zodolnění objektu ÚO Bruntál

Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21.119/0016380

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Místo realizace projektu: Partyzánská 1454/9, 792 01 Bruntál

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2023

Program: Integrovaný regionální operační program

Rozpočet projektu: 19 727 284,-- Kč
Podíl financování: 15% - státní rozpočet
                               85 % - spolufinancování Evropskou unií

Obsahem projektu je rekonstrukce vnějších a vnitřních prostor objektu ÚO Bruntál KŘP Msk za účelem zodolnění základní složky IZS při přípravě a realizaci opatření zaměřených na řešení mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky typu pandemie COVID 19 tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků zasahujících složek IZS (zejména KŘP Moravskoslezského kraje) v místě působení mimořádné události.

V rámci projektu bude provedena modernizace elektroinstalace v 1. NP a 1. PP, venkovních prostor, garáže a vjezdové brány policejní stanice územního odboru Bruntál. Hlavním důvodem realizace projektu je nevyhovující stav rozvodů elektro, silnoproud a slaboproud.

Globálním cílem projektu je posílení akceschopnosti jednotek a odolnosti ÚO Bruntál KŘP Msk a jeho připravenosti k řešení mimořádných událostí, zejména s důrazem na posílení odolnosti a vybavenosti základních složek IZS tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Výstřižek.PNG

   

Název projektu: Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005863
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.
Místo realizace projektu: Frýdlantská 2402, 738 19 Frýdek-Místek.
Doba realizace: 21. 2. 2018 – 31. 7. 2021
Rozpočet projektu: 71 810 000,00 Kč.
Podíl financování:    15% - státní rozpočet
                                 85% - spolufinancování Evropskou unií

Důvodem realizace projektu je skutečnost, že kvalita vzdělávání a výcviku složek Policie ČR, podílejících se na řešení mimořádných událostí, již neodpovídá současným potřebám. Tuto přípravu (vzdělávání a výcvik) je vhodné řešit jako komplexní proces, a to zejména s využitím moderních simulačních technologií a modernizovaných výcvikových a vzdělávacích zařízení.

Díky modernizaci stávajícího výcvikového střediska dojde k vytvoření koordinovaného systému výcviku a vzdělávání, který zajistí řádnou připravenost a součinnost základních složek IZS, čímž se zefektivní jejich společné zásahy v rámci IZS.  Realizací dojde ke zvýšení kapacity a zkvalitnění vybavení vzdělávacích a výcvikových prostor pro složky IZS.

Realizací projektu bude zajištěna lepší připravenost policie na vznik mimořádných událostí, budou vytvořeny podmínky k získání odborných znalostí a nácvik dovedností pro příslušníky základní složky IZS - PČR, a to v souladu se vznikem mimořádných událostí. Vzděláním a výcvikem příslušníků PČR na modernizovaném výcvikovém a vzdělávacím zařízení dojde k zefektivnění koordinovaného postupu během řešení mimořádných událostí s vazbou na příslušná rizika. Cílem tedy je rychle a efektivně poskytnout pomoc obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, která povede ke zmírnění jejich následků a projevů.

Modernizované výcvikové středisko bude sloužit pro výcvik příslušníků složek Integrovaného záchranného systému, a to všem příslušníkům na základě jejich rozdělení a rozsahu podílu činností při řešení krizových situací. Bude zde možnost výcviku příslušníků při zákrocích od jejich základů, až po specializované činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.

Multifunkční výcvikové středisko je rozděleno do dvou částí:

- Taktický objekt – jedná se o výcvikový trenažér, který bude složen ze stávající, zrekonstruované budovy a nové přístavby pro nácvik lezeckých prací, záchrany osob, evakuace osob a odvrácení hrozícího nebezpečí.  V budovách bude několik na sobě nezávislých prostor s variabilitou úpravy pro provádění výcviku příslušníků složek Integrovaného záchranného systému. Taktický objekt budou využívat příslušníci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje.

 - Cvičná ulice (training street) – jedná se o nový výcvikový prostor, který vznikne na místě současného parkoviště motorových vozidel a bude bezprostředně navazovat na taktický objekt a jednotlivé příjezdové cesty. Cvičná ulice bude multifunkčním výcvikovým prostorem s variabilním systémem stavění budov pro nácvik záchrany osob, možností simulace obchodu, obytných domů, parkoviště apod. Bude zde probíhat výcvik základních činností příslušníků Policie České republiky v oblasti taktiky služebních zákroků při kontrole osob, kontrole vozidla, příjezdu vozidla k objektu a vstupu příslušníků do objektů. Zároveň zde bude probíhat výcvik v řízení dopravy při mimořádných událostech v návaznosti na součinnostní cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému jako je dopravní nehoda s velkým počtem zranění, kde se bude procvičovat vyprošťování osob, jejich třídění, ošetřování a převozu do nemocnic. Požár dopravního prostředku s převozem chemických látek, demonstrace s následným poškozením majetku a zranění osob atd. V návaznosti na stávající budovu a nové přístavby bude prováděn výcvik s imitací zasypání osob, požáru a plynu v budově atd. Zde se opět bude nacvičovat vyprošťování osob, jejich evakuace, ošetření a převozu do nemocnice. Výcvik může probíhat od jednotlivců po desítky osob v návaznosti na jednotlivé tyty krizových činností.

Informace k využívání Multifunkční výcvikové centrum se využívá - Policie České republiky

logo_EU_2014-2020.png

Projekt: „Policejní pes – ochránce příhraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003207

Projekt je spolufinancován z prostředků EU z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Schválený rozpočet projektu: 22 368,-- EUR

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 4. 2023

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Popis projektu:

Cílem projektu je zdokonalit vzájemnou spolupráci Policie ČR a PR při společných nasazeních a cvičeních v příhraničí. V důsledku projektu dojde k zefektivnění a prohloubení znalostí a dovedností policistů – kynologů české i polské policie nezbytných ke zvládání náročných úkolů při boji s kriminalitou, především na úseku vyhledání a sledování horké pachové stopy hledaných nebo pohřešovaných osob.  V rámci projektu budou realizována společná česko-polská praktická cvičení kynologů s policejními psy v terénu. V rámci publicity projektu se uskuteční akce pro děti základních škol s cílem rozšiřovat povědomí o možnostech a schopnostech služební kynologie při řešení trestné činnosti a pátrání po pohřešovaných osobách.

Projekt navazuje na dva dříve úspěšně realizované projekty, a to projekt „Čtyřnozí  příslušníci pro bezpečnost příhraničí“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/13.04159 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, kdy polským partnerem byla Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach a projekt „Rozvoj spolupráce psovodů v příhraničí“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000654 v rámci Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, kdy polským partnerem byla Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Příjemcem dotace a realizátorem projektu je KŘP Msk, Odbor služby pořádkové policie, Oddělení služební kynologie. V rámci projektu bude nakoupeno vybavení – Mobilní trasovací systém pTRACK III. Generace a aplikace REDBAC P Software. V rámci publicity bude pořízen informativní banner, který bude využíván v rámci jednotlivých aktivit v průběhu realizace celého projektu a propagační předměty, které budou distribuovány na akcích pro děti a veřejnost.
Informace k zahájení projektu naleznete na: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22758848&docType=ART
Informace k ukončení projektu naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/policejni-pes-ochrance-v-prihranici-ukonceni-projektu.aspx

logo projektu.png
 

Projekt: „Droga není cesta!“

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003206

Program: Operační program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

Schválený rozpočet projektu: 18.750,-- EUR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj do výše 85 % celkových způsobilých výdajů

Realizace projektu: 1.6.2022 – 30.4.2023

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Rozhodnutím Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 19.5.2022 byl schválen k financování z EU projekt „Droga není cesta!“. Náplní projektu je zdokonalení vzájemné spolupráce  policistů KŘP Moravskoslezského kraje územního odboru Bruntál s policisty z Opolského vojvodství polské policie v oblasti nealkoholové toxikomanie.

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce v oblasti drogové problematiky a realizace společných  preventivních činností ve prospěch veřejnosti v příhraničním regionu. Zvýšení povědomí veřejnosti, zejména mládeže, v oblasti účinků drog, omamných látek a trestní odpovědnosti za jejich držení a distribuci.

Policie Moravskoslezského kraje bude organizátorem úvodní i závěrečné konference. Na úvodní konferenci budou představeny jednotlivé fáze a cíle projektu, přiblížení situace a legislativy nealkoholové toxikomanie v ČR a PL. Na konferenci závěrečné, která je plánována na duben 2023, bude celý projekt vyhodnocen. 

V rámci projektu budou realizovány 3 společné česko-polské workshopy a 1 společné cvičení, díky kterým dojde ke zvýšení profesních kompetencí policistů z obou stran hranice, ověření možností společného nasazení a zkvalitnění komunikačních dovedností. Cíle projektu budou dosaženy za použití techniky nakoupené v rámci projektu, a to termovizních kamer a dalekohledů s nočním viděním a nahráváním.

Dalšími aktivitami projektu jsou přednášky pro veřejnost, zejména mládež, které se uskuteční jak na české, tak i na polské straně. Prevence bude podpořena informačními  česko-polskými letáky, které zvýší povědomí veřejnosti a také bannerem informujícím o realizaci projektu.

informace k zahájení projektu: https://www.policie.cz/clanek/droga-neni-cesta.aspx

praktické cvičení: https://www.policie.cz/clanek/droga-neni-cesta-prakticke-cviceni.aspx

závěrečná konference: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22792174&docType=ART 

Název projektu: Průběžná výměna informací a zkušeností mezi polskými a českými migračními útvary základem bezpečnosti v příhraničních oblastech
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001978
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
Realizace projektu:
1. 8. 2019 – 31. 12. 2019

Celkové náklady projektu: 20 582,50 EUR
Vedoucí partner projektu: Komenda Główna Straży Granicznej
Partner projektu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Cíl projektu:
Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce mezi institucemi a veřejností v příhraniční oblasti díky společným aktivitám Slezského oddílu Pohraniční stráže (ŚLOSG) a Policie České Republiky (PČR). Projekt předpokládá výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, zvýšení profesních kvalifikací, zlepšení spolupráce a integraci pracovníků obou služeb. Předpokládá také vytváření jejich kladného vnímání místní veřejností.

Aktivity projektu:
Aktivita 1. Řízení projektu: společná jednání a koordinace obou partnerů projektu týkající se jeho
realizace a sladění aktivit.
Aktivita 2. Společný vzdělávací worskhop na téma analýzy rizik v oblasti migrace, určený polským a českým pracovníkům plnícím úkoly v oblasti analýzy rizik – realizace polským partnerem v PR.
Aktivita 3. Společný vzdělávací worskhop věnovaný novým trendům v padělání dokladů, určený pracovníkům obou složek – realizace českým partnerem v PR.
Aktivita 4. Studijní jednodenní návštěva v zařízeních pro cizince ve Vyšních Lhotách a Havířově – realizace českým partnerem v ČR. Celkem: 30 osob (15 osob z PR a 15 z ČR). 
Aktivita 5. Závěrečné setkání k projektu -  prezentace zprávy o nelegalní migraci, která uvádí analýzu migrační situace na polsko-českém pohraničí, shrnutí jednotlivých aktivit – realizace polským partnerem v PR.
Aktivita 6. Propagace realizovaného projektu – realizace oběma partnery.


Cílová skupina:
Přímá cílová skupina projektu: 124 pracovníků Slezského oddílu Pohraniční stráže a KŘP Moravskoslezského kraje ČR
Nepřímá cílová skupina projektu: obyvatelé příhraničních oblastí

Projekt upevní přeshraniční spolupráci Slezského oddílu Pohraniční stráže s Policií České republiky v důsledku jeho společné přípravy a společné realizace. Projekt přispěje k odstranění sociálních a kulturních bariér mezi jeho účastníky, umožní navázání nových kontaktů a lepší pochopení sociálně kulturních mechanizmů na obou stranách hranice. Realizace společných školení, která nejsou standardně pořádána oběma službami, umožní zvýšení profesních kvalifikací polských a českých pracovníků, vzájemnou výměnu zkušeností, dobré praxe a jejich integraci, což přispěje k posílení společných aktivit v příhraniční oblasti.

logo-kyber-CZ-PL_2014-2020.png

Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě

Dne 16. 10. 2018 byl Monitorovacím výborem schválen projekt „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, spolufinancovaný  Evropskou Unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Rozpočet projektu je ve výši 3 064 440,62 EUR, z toho dotace Evropské unie činí 2 604 774,52 EUR. 
Pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je vyčleněno 337 112,- EUR, z toho dotace Evropské unie představuje 286 545,- EUR. 
Projekt bude realizován v období let 2019 - 2021.  Partnery projektu jsou Krajská ředitelství policie Královehradeckého kraje – lead partner, Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, za polskou policii Krajské ředitelství policie ve Wroclawi,  v Katowicích 
a v Opoli a Univerzita Palackého v Olomouci.
Hlavním cílem projektu je posílit česko-polskou spolupráci v boji proti kyberkriminalitě, především vytvořením společné komunikační sítě, která v podporovaném území umožní systémovou spolupráci a rychlou výměnu informací mezi partnery přes hranici. Komplexní řešení problematiky kyberkriminality zajistí rovněž využití specializovaného forenzního vybavení a úzká spolupráce Policie ČR a Polska s Univerzitou Palackého v Olomouci. Všichni partneři budou díky projektu sdílet své know-how, policie v oblasti odhalování a potírání kyberkriminality a Univerzita Palackého v Olomouci v preventivní oblasti, ve které má dlouhodobě vynikající výsledky. Zmírnění dopadu kybernetických hrozeb na veřejnost zajistí rozsáhlá preventivní kampaň zaměřená na snížení rizikového chování uživatelů internetu, která bude probíhat zejména na školách v celém pohraničí. Dalším významným přínosem pro obyvatele česko-polského pohraničí bude rozšíření on-line poradny Univerzity Palackého v Olomouci.
Stránky projektu naleznete ZDE.

Byly získány dotace na následující projekty :

Projekt: „Senioři! Podvod nezná hranice“

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001584

Program: Operační program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

Realizace projektu: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

Schválený rozpočet projektu: 21.120,-- EUR

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR do výše 85% celkových způsobilých výdajů.

Policisté KŘP Moravskoslezského kraje územního odboru Bruntál spolupracují s policisty z Opolského vojvodství polské policie na dalším projektu, který je zaměřen na předcházení majetkové trestné činnosti páchané na seniorech také v česko-polském příhraničí s názvem „Senioři! Podvod nezná hranice“.

Cílem projektu, který je zaměřen na jednu z nejohroženějších skupin obyvatel, je zvýšení povědomí seniorů o páchané trestné činnosti, snížení počtu trestných činů páchaných na seniorech pod různými legendami, zefektivnění výměny informací mezi českou a polskou policií a také zapojení pracovníků sociálních služeb do preventivní činnosti.  

V rámci projektu budou realizovány společné česko-polské workshopy, díky kterým dojde ke zvýšení profesních kompetencí policistů z obou stran hranice, osvojení si základů prvotní zdravotní a psychologické pomoci seniorů a zkvalitnění komunikačních dovedností. 

KŘP Msk zorganizovala na začátek projektu úvodní konferenci, která proběhla v listopadu 2018, v prosinci byl realizován první česko-polský komunikační workshop a nakoupeno vybavení. V roce 2019 jsou plánována další společná česko-polská setkání, která proběhnou jednak v ČR a jednak v PR, budou vypracovány informační dvojjazyčné letáky pro seniory a nakoupeny propagační předměty. V rámci preventivní činnosti budou uskutečněny přednášky pro seniory a na závěr projektu zorganizuje polský partner závěrečnou konferenci v PR.

Foto naleznete ZDE

Projekt:Policejní hlídky na jízdních kolech ve službě v polsko – českém příhraničí

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001618

Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko z operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Vedoucí partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Partner projektu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Schválený rozpočet projektu pro KŘP MsK : 22 430 EUR

Realizace projektu: 1. 1. 2019  - 31. 12 2019

Popis projektu:

Realizátorem a vedoucím partnerem projektu je Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Partnerem projektu je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Projekt vychází z potřeby zvýšení úrovně institucionální spolupráce mezi polskými a českými policejními útvary v oblasti zajištění bezpečnosti v česko-polském v příhraničním pásmu. Realizace projektu by měla zvýšit pocit bezpečí občanů na obou stranách hranice a minimalizovat riziko hrozby – trestné činnosti na veřejných místech a turistických trasách, kde je omezený přístup motorizovaných policejních hlídek. Obce, na něž se vztahuje oblast podpory projektu, jsou pohraniční města a vesnice v horské oblasti Těšínského Slezska, kde je nekontrolovatelný pohyb osob, což značně usnadňuje činnost pachatelů trestných činů. Nákup dopravních prostředků v podobě jízdních kol používaných k  hlídkové činnosti, umožní rychlejší přesun policistů v obtížně přístupném terénu. Oblast prevence zajistí informační dvojjazyčné česko - polské letáky, které zvýší povědomí veřejnosti o možném nebezpečí protiprávního jednání a také informační tabule, které budou informovat o realizaci projektu. Přeshraniční efekt bude dosažen společnými česko – polskými policejními hlídkami.

V rámci projektu bude zakoupeno 18 horských kol (10 pro příslušníky KWP Katowice a 8 pro příslušníky policie KŘP Msk) s vybavením a služební uniformou, dále budou vyrobeny informační letáky a informativní tabule. Horská kola budou využívána k výkonu služby společných policejních hlídek v Cieszynie, v obcích Jasienica, Jaworze, stejně jako v Českém Těšíně, Karviné 7, Třinci a Jablunkově. V rámci realizace měkkých aktivit projektu jsou naplánována společná setkání k řízení a monitorování realizace projektu a společná školení pro polské a české příslušníky policie, kteří budou sloužit při společných hlídkách na jízdních kolech. K ukončení projektu uspořádá KŘP Msk závěrečnou konferenci, kde bude celý projekt vyhodnocen.

30. 10. 2019 se uskutečnila závěrečná společná konference mezinárodního projektu Policejní hlídky na jízdních kolech ve službě v polsko-českém příhračí. Více naleznete ZDE.

Projekt: „Rozvoj spolupráce psovodů v příhraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000654

Projekt je spolufinancován z prostředků EU z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Schválený rozpočet projektu: 18.480,-- EUR 

Realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018

Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu s partnerským projektem na své straně hranice „Psi patrol dla bezpieczeństwa na pograniczu“

Popis projektu:

Cílem projektu je zdokonalit vzájemnou spolupráci Policie ČR a PR pro případ nasazení kynologického týmu (pes + člověk) zejména při pátracích činnostech a zefektivnění samotné pátrací činnosti služebních psovodů, a to především v rozsáhlých a nepřehledných terénech. V rámci projektu budou realizována společná česko-polská setkání, praktická cvičení v terénu a kurz první pomoci pro policejní kynology. V rámci publicity projektu se uskuteční přednášky s cílem zvýšení informovanosti veřejnosti se zaměřením na rizikové skupiny – děti a seniory, pro seniory bude vypracována informační karta.

Projekt navazuje na dříve úspěšně realizovaný projekt „Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničí“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/13.04159 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, kdy polským partnerem byla Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Cílem projektu je rozšířit územní spolupráci v příhraničí s dalším polským partnerem.

Příjemcem dotace a realizátorem projektu je KŘP Msk, Odbor služby pořádkové policie, Oddělení služební kynologie. V rámci projektu bylo nakoupeno vybavení – tablet k vyhledávací sadě GINASYSTEM, včetně HW lokátorů a SW, krabička 1. pomoci, dataprojektor, laminovací stroj, banner a propagační materiály.

V rámci našeho projektu proběhlo společné česko-polské setkání, které se uskutečnilo ve dnech 5. -6. 6. 2017 ve Frýdku Místku a jehož náplní byla příprava a organizace aktivit projektu, upřesnění a organizace plánovaných nákupů, příprava společných česko-polských cvičení a přednášek a vypracovaní dvojjazyčné kartičky pro seniory. Cílem setkání bylo zhodnocení současného stavu realizace projektu a vytýčení dalších nutných činností a příprava aktivit na následující období.

Ve dnech 11. – 12. 12. 2017 zorganizoval polský partner v rámci svého projektu společné česko - polské pracovní setkání, jehož náplní byl monitoring realizace projektu, zhodnocení dosavadních aktivit a příprava na další období realizace. Mezi partnery projektu byly předány dvojjazyčné letáky k využití na druhé straně hranice.

V rámci našeho projektu byla ve dnech 23. – 27. 10. 2017 a 14. – 18. 5. 2018 v Jánských Koupelích, realizována dvě společná česko – polská 5-denní cvičení policejních kynologů se psy s nastolením podmínek blízkých praktickému výkonu služby. Cvičení bylo vždy rozděleno na teoretickou a praktickou část, která probíhala v terénu s využitím nově nabytých znalostí a pořízeného vybavení. Obou cvičení se zúčastnil lektor – odborník na kynologii. Součástí cvičení byl také kurz první pomoci pro všechny účastníky.

Obdobná společná cvičení zrealizoval v rámci svého projektu také polský partner, a to ve dnech 2. – 6. 10. 2017 a 16. – 20. 4. 2018 w Prudniku.

Během realizace projektu probíhaly také přednášky zaměřené na rizikové skupiny – děti a seniory ke zvýšení informovanosti pro případ vzniku rizikových situací, např. jejich ztráty v terénu či pohřešování blízké osoby. V rámci přednášek a dalších akcí pro veřejnost byly distribuovány také nakoupené propagační předměty a informační karty.

Foto naleznete ZDE.

Název projektu: Po chodníku i silnici bezpečně přes hranici

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000659

Schválený rozpočet projektu: 21.660,-- EUR.

 • Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018
 • Partner projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Popis projektu:

Hlavním důvodem realizace projektu je pozitivní působení na chodce a cyklisty, aby se v co největší míře eliminovalo možnost jejich účasti na dopravní nehodě v silničním provozu jak v České republice, tak i v Polské republice. Tato naléhavost úměrně roste se zvyšující se hustotou silničního provozu v česko-polském příhraničí, tvorbou řady cyklostezek a legislativními změnami pravidel silničního provozu v ČR a PR. Realizátorem projektu „Po chodníku i silnici bezpečně přes hranici“ je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje územní odbor Bruntál. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020.

Projekt vychází z potřeby navázání užší spolupráce Policie ČR a Polské republiky a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v česko-polském příhraničí se zaměřením zejména na rizikové skupiny, a to děti a seniory. Problémy, které hodláme projektem řešit, souvisí se zvyšujícím se počtem turistů i obyvatel v česko-polském příhraničí, rozrůstající se sítí cyklostezek a turistických tras, současně s neznalostí a nedodržováním pravidel v oblasti dopravní bezpečnosti a právních předpisů sousedního státu. Následkem jsou vzrůstající počty dopravních nehod za účastí chodců a cyklistů v příhraničí. Policisté z ČR a PR se při společných hlídkách, dopravně bezpečnostních akcích, ale také při samotných dopravních nehodách a záchranných akcích, často potýkají s jazykovou bariérou, s neznalostí právních předpisů, s rozdíly v poskytování první pomoci a s odlišností informačního systému sousedního státu. Z důvodu nedostatku kontrol na hranicích a také s ohledem na různorodost a specifikaci některých tras, turisté často netuší, že překročili hranici a že jsou pro ně závazná pravidla a předpisy sousedního státu, které se často odlišují. Z těchto důvodů plánujeme v rámci projektu realizovat školení pro policisty, přednášky a dopravně bezpečnostní akce pro veřejnost se zvláštním zaměřením na rizikové skupiny - děti a seniory, za účelem zvýšení úrovně vědomostí a znalostí v oblasti dopravní bezpečnosti.

V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro policisty zabývající se prevencí v rámci územního odboru Bruntál – tablety a na preventivní akce různé propagační materiály, dále bude vytvořena pracovní pomůcka pro policisty s informacemi o právních předpisech upravujících pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu na území obou států a proběhnou kurzy první pomoci a kurzy polského jazyka pro policisty územního odboru Bruntál.

Více zde

CZ_PL_logo.png

Projekt: Bezpečné pohraničí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000171
Informace o projektu:
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020.
Prioritní osa:  11.4 – Spolupráce institucí a komunit
Fyzická realizace projektu:  1. 4. 2017 -  31. 12. 2017
Realizátorem projektu je SLASKI ODDZIAL STRAŽY GRANICZNEJ. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je zahraničním partnerem projektu bez finanční účasti.
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je posílení bezpečnostní spolupráce mezi SLASKI ODDZIAL STRAŽY GRANICZNEJ a Policií České republiky v příhraničním regionu. Projekt je zaměřen na problematiku rizik souvisejících s nelegální migrací, bezpečnost provozu na letištích, na odhalování nových trendů v trestné činnosti jako je padělání dokladů a podvodné získávání víz cizinců.
V rámci projektu proběhne na straně českého partnera návštěva letiště v Ostravě – Mošnově. Zde se polští partneři seznámí s organizací služby na našem mezinárodním letišti. Další aktivity proběhnou na území Polské republiky. Aktivita na letišti V Katowicích – Pyrzowicích je tematicky zaměřená na hrozbu terorismu, akce bude probíhat v rovině teoretické a praktické, dále se budou realizovat dva workshopy pro příslušníky společných hlídek a Odboru cizinecké policie. Závěrečnou aktivitou projektu bude konference.

Zahájení projektu

 Projekt:

„Drugstop – Podpora přeshraniční spolupráce policejních jednotek s cílem zvýšení efektivity boje s drogovou kriminalitou“

Předpokládaný termín realizace: 2016-2018

Celkový schválený rozpočet projektu: 2 457 545,50 EUR

Schválený rozpočet projektu pro KŘP Msk: 350 282,50 EUR (tj. 9 632 768,75 Kč)

Z toho 85% spolufinancování EU: 8 187 853,00 

Z toho 15% vlastní zdroje: 1 444 915,75 

Dne 4. 12. 2015 byla Monitorovacím výborem schválena projektová žádost vlajkového projektu „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou” v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.  A na základě toho byla dne 18. 7. 2016 podepsána smlouva o projektu, který bude realizován v období let 2016 - 2018.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci českých a polských policejních jednotek v oblasti drogové problematiky. Bude vypracován společný informační systém, který výrazně napomůže k rychlé výměně klíčových poznatků. Díky efektivnímu využívání techniky pořízené v rámci projektu dojde ke zvýšení přeshraniční připravenosti policistů obou států. Na obou stranách hranice jsou připravovány i společné preventivní akce zaměřené proti užívání drog a psychotropních látek a na zvýšení úrovně povědomí veřejnosti v oblasti drogové kriminality.

V rámci realizace projektu jsou plánována společná setkání a školení pracovníků zabývajících se odhalováním a bojem s drogovou kriminalitou, preventivní a propagační kampaň a nákup specializovaného vybavení sloužícího k odhalování drogové kriminality a ke shromažďování důkazního materiálu, s cílem implementace novodobých technik k rychlé identifikaci drog bezprostředně po zadržení pachatele trestné činnosti.

V rámci projektu bude pro naše ředitelství pořízeno vybavení: 1x rentgenofluorescenční spektrometr, 5x mobilní Ramanův mikrospektrometr, 1x plynový chromatograf s hmotnostním detektorem, 1x termokamera ve střešním boxu a 1x ruční termokamera s akumulátorem. Vybavení bude pořízeno pro složky účastnící se také měkkých aktivit projektu (školení, pracovní setkání, konference), a to pro odbor obecné kriminality, odbor kriminalistické techniky a expertíz a odbor technické ochrany.

Projektu se zúčastní osoby věnující se drogové problematice, které budou odpovědné za aktivity projektu v rámci prevence, propagace, odhalování a stíhání trestné činnosti. Díky tomu je možné navázání komplexní spolupráce a vypracování kompatibilních řešení v drogové problematice na každém stupni definovaného problému. Bude vypracována a zavedena společná metodika spolupráce, vytvořeny nástroje výměny informací - společné dvoujazyčné formuláře a postupy týkající se zakázaných látek.

Projekt bude realizován Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje,  KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP Olomouckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Libereckého kraje, KWP Katowice, KWP Opole a KWP Wroclaw, které je vedoucím partnerem projektu.

Projekt „Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou“ reg. č. CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004  je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a z vlastních zdrojů partnerů projektu.

Informace k zahájení projektu naleznete zde
Setkání  pracovní skupiny - 23. - 24. 11. 2016
Více informací naleznete zde

                                                          logo Erasmus 1.jpg

Projekt: „Vzděláváním společně proti zločinu

Vzdělávací projekt pod názvem „Vzděláváním společně proti zločinu“ je realizován v rámci komunitárního programu „Erasmus+“ (klíčová akce č. 2 „Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů“, podporovaná akce „Strategická partnerství v odborném vzdělávání“) a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Projekt je primárně určen pro kriminalistické techniky a kriminalistické znalce. Cílem projektu je vytvořit pro tyto skupiny policistů nové kurzy další odborné přípravy, které následně budou v rámci totožných učebních osnov vyučovány v policejních školách všech tří zemí zúčastněných v projektu, tedy Česka, Polska a Slovenska. Základem projektu jsou mezinárodní projektová setkání, jejichž hlavní obsahovou náplní je výměna zkušeností a přejímání nejlepší praxe vztahující se k problematice aplikované kriminalisticko-technické činnosti a postupná tvorba zásadních výstupů projektu včetně jejich evaluace. Za účasti všech zahraničních partnerů pak budou dále probíhat pilotní školení, jejichž účelem bude mj. ověření správnosti a následné využitelnosti dosažených výstupů v reálných podmínkách uvedených policejních sborů. Zachování dané formy mezinárodní spolupráce je předpokládáno rovněž po skončení projektu, jehož obsahové zaměření tak plně zohledňuje požadovaný komunitní princip uvedeného programu EU.

Projekt je v souladu s cíli a opatřeními stanovenými v rámci „Koncepce vzdělávání příslušníků Policie ČR“, jež byla schválena ministrem vnitra v roce 2008.    

Hlavní cíle a přínosy projektu:

 • zvýšení efektivity a účinnosti výsledků kriminalisticko-technické činnosti v rámci procesu dokazování a odhalování trestné činnosti 
 • zavedení systému celoživotního vzdělávání v oblasti kriminalisticko-technických činností v podmínkách zapojených policejních sborů
 • prohloubení mezinárodní policejní spolupráce v dané problematice za účelem synergického rozvoje činnosti policejních sborů členských zemí EU na úseku boje proti kriminalitě a organizovanému zločinu

Hlavní projektové aktivity:

 • realizace 4 mezinárodních metodických projektových setkání zaměřených na výše uvedenou problematiku, včetně úvodní a závěrečné konference
 • profilování a tvorba osnov příslušného vzdělávacího programu v rámci celoživotního vzdělávání
 • profilování a tvorba vlastního vzdělávacího programu
 • realizace pilotních školení k dané problematice

Hlavní výstupy projektu:

 • vytvoření společných osnov kurzu celoživotního vzdělávání pro kriminalistické techniky ČR, Slovenska a Polska
 • vytvoření společných osnov kurzu celoživotního vzdělávání pro kriminalistické znalce ČR, Slovenska a Polska

Partnerské a spolupracující subjekty v rámci projektu:

Hlavním koordinátorem a předkladatelem projektu je Kriminalistický ústav Praha.

Partnerské organizace:

1) CSP Legionowo, PR                     

2) Ministerstvo vnitra, SR

3) Kriminalistický institut Varšava – CLKP,PR

4) Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ČR

                                                      

Spolupracující organizace:                                        

1) Akadémia policajného zboru v Bratislave, SR                                                                           

2) Policejní akademie ČR v Praze, ČR

3) Kriminalistický a expertízny ústav Bratislava, SR     

4) SOŠ PZ Košice, SR

5) Prezidium policajného zboru SR UKP, SR                               

6) Vzdělávací zařízení Pardubice, ČR  

Cílové skupiny projektu:

 • S ohledem na obsahové zaměření a cíle projektu je z profesního hlediska určen zejména kriminalistickým technikům a znalcům, metodikům a lektorům policejního vzdělávání v podmínkách relevantních policejních sborů.

Předpokládaná doba realizace projektu:

 • 1. 9. 2015 – 31. 8. 2017

Rozpočet projektu:

Maximální výše projektového finančního grantu činí 185 759,00 EUR (tj. cca 5 015 493,00 Kč). Realizace projektu nezakládá žádné výdaje rozpočtu Policie ČR, neboť za předpokladu řádného plnění pravidel a stanovených podmínek je v plné výši hrazen z poskytnutého grantu programu Erasmus+.    

logo Erasmus 2.png

Více informací o projektu ZDE.

Mezinárodní projektové setkání ZDE. Fotogalerie.

Informační bulletin ke stažení ZDE.

logo integr. oper. program_EU.png

I. Integrovaný operační program

        Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj. 
/více zde /
 

 • Kontaktní a koordinační centra
  /více zde/
 • Mobilní kontaktní a koordinační centra
  /více zde
 • Projekt: Rozvoj systému PEGAS – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. CZ.1.06/3.4.00/21.09345.
  Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie - Integrovaného operačního programu (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cíle a obsahové zaměření projektu jsou dále v souladu se zaměřením Integrovaného operačního programu Prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Projekt z věcného hlediska přímo naplňuje vymezenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
  Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik. Tato reakce souvisí se zaručením vysoké akceschopnosti, mobility a efektivity působení Policie ČR v rámci IZS prostřednictvím moderní technologie pořízené do služebních vozidel Policie ČR.
  Projekt je zaměřen na pořízení 231 speciálních zařízení a samostatných funkčních celků - ovládacích panelů k vozidlovým radiostanicím do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, vybavených lokalizačními a záznamovými zařízeními, umožňující okamžitou lokalizaci vozidel k zajištění jejich optimální koordinace při zásahu na daném území, on-line lustraci v příslušných registrech a databázích a pořizování záznamu z průběhu řešení mimořádné události. V rámci projektu budou vybaveny koncovými prvky technologie PEGAS následující složky KŘP Moravskoslezského kraje: Služba pořádkové a dopravní policie a Služba cizinecké policie. Veškerý pořizovaný majetek bude využíván na celém území KŘP Moravskoslezského kraje, v případě nutnosti posílení složek i v jiném kraji a na celém území České republiky ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí (včetně přírodních a technologických katastrof).
  Realizace projektu je v souladu s celkovým záměrem Policie ČR, který se týká posílení akceschopnosti Integrovaného záchranného systému a zajištění efektivity jejího působení při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky, a to prostřednictvím efektivní datové a hlasové komunikace složek IZS.
  Období realizace: 6/2014 – 11/2015
  Celkový rozpočet projektu: 2 704 700 Kč

 • LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
  Informace o projektu:
  Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
  Prioritní osa:  6.3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby
  Oblast podpory:  6.3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
  Registrační číslo projektu:  CZ.1.06/3.4.00/12.07954
  Doba trvání projektu: 8/2011- 11/2015
  Cíl projektu:
  Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků KŘP jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil následující dílčí/specifické cíle – zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS a zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.
  Projekt je připraven v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení akceschopnosti Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru je projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti pořízení lokalizačních a záznamových technologií pro potřeby služebních vozidel Policie ČR působících v rámci územních obvodů jednotlivých krajských ředitelství policie.
  Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňoval stanovenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.
  Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část je financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
    
  Praktická realizace:
  Projekt zahrnuje pořízení 231 kompletů technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik- lokalizačních a záznamovýchzařízení určených do služebních vozidel PČR, které jsou provozovány v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.
  Lokalizační a záznamové zařízení – technická specifikace
  • Základním komunikačním prostředkem je vozidlová radiostanice (radiový terminál) vč. panelu CH (řídící panel radiového terminálu), PC jednotka s uživatelským monitorem a navigačním přístrojem. Do PC jednotky je připojen datový konektor radiového terminálu a datový konektor video serveru. PC jednotka zabezpečuje datovou komunikaci prostřednictvím radiového terminálu a přehrávání pořízených videozáznamů. Dále ve vozidle je umístěn video server, na který jsou připojeny dvě kamery (přední a zadní) snímající situaci před a za vozidlem. Nahraná data - záznam videa doprovázený informacemi z GPS přijímače (poloha, čas, lokalizační status, rychlost) a záznamem 4 vstupních stavových linek připojených k ovládacímu bloku zařízení VRZ -  se ukládají na velkokapacitní harddisk, umožňující přehrávání jak on-line ve vozidle, tak i dodatečně na stolním PC. Radioblok vozidlové radiostanice je určen k zabezpečení hlasové komunikace osádky vozidla zpravidla s vlastním operačním střediskem, v případě potřeby zabezpečuje součinnostní spojení s ostatními zasahujícími složkami IZS (integrovaného záchranného systému). Dále zabezpečuje pomocí připojeného GPS přijímače přenos lokalizačních údajů o vozidle na pracoviště příslušného operačního střediska a připojením na PC jednotku možnost datové komunikace pomocí dedikovaného datového kanálu.
  Výsledky projektu:
  Je vytvořena fungující síť speciálně vybavených služebních vozidel KŘP disponujících moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňujícím:
  • efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu zásahu na místě mimořádné události či krizové situaci prostřednictvím činnosti operačního střediska KŘP
  • zaznamenávat průběh řešení mimořádné události nebo krizové situace a následně vyhodnocovat přijatá opatření a závažnost vzniklé situace,
  • přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází, zajišťujícím zefektivnění komunikace s občany a přispívajícím k okamžitému řešení dané situace.
  Nejvýznamnější přínosy projektů
  Zrychlení zásahu hlídky PČR
  • Zefektivnění formy vyslání hlídky PČR na místo MU – nově i prostřednictvím datové věty (původně pouze hlasovou komunikací)
  • Zefektivnění lokalizace hlídky PČR – nově vyslání nejblíže lokalizované hlídky PČR díky využití GPS (původně pouze hlasovou komunikací)
  • Zkrácení doby dojezdu na místo MU – nově s využitím navigace (původně dle úrovně znalosti místních podmínek
  Zajištění záznamů ze zásahu
  • Možnost zhodnocení dané situace MU ze získaného záznamu a přijetí opatření
  • Možnost využití záznamů k prevenci a přípravě na MU
  Zajištění prověřování údajů on-line
  Zefektivnění procesu získávání a ověřování informací - nově prostřednictvím přístupného PC s napojením na policejní databáze (původně pouze dotazem na OS )
  Dochází ke zvýšení kvality působení PČR jako jedné ze základních složek IZS při řešení mimořádných událostí a dále ke snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko min. o 25 %.
    
 •  INTEGROVANÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje            

Tisková zpráva k UKOČENÍ PROJEKTU, listopad 2015                                                   

Informace o projektu:
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
Prioritní osa: 6.3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby
Oblast podpory: 6.3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/11.07565
Doba trvání projektu: 11/2010 – 11/2015
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil dílčí/ specifické cíle – zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události, zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události, zvýšit účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšit přehled o operační situaci, zkrátit přepravní časy sil a prostředků, zajistit interoperabilitu na úrovni krajů, zajistit podporu přesunu a nasazování sil a prostředků, zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení, zálohování operačních středisek, zajistit operátorská pracoviště a technologické zázemí.
Projekt je připravován v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkající se zvýšení efektivity operačního řízení Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru byl projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti integrace operačních středisek jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR z územního a technologického hlediska. Zároveň je dílčí součástí rámcového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (IS IZS).
Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňuje stanovenou podporovanou aktivitu písm. a) „Vybudování informačního systému operačních středisek IZS“.
Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část je financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Praktická realizace:
V rámci projektu došlo k pořízení nové technologie pro operační řízení, umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operativní situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami IZS.
 
Výsledky projektu:
Byla provedena integrace informačních a komunikačních technologií na operačním středisku IZS.  
Byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek IZS. Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií je tímto zajištěna vyšší úroveň interoperabilitu základních složek IZS a je dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.
Praktická realizace:
Vzhledem k tomu, že základ integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byl vytvořen už v roce 2010 v rámci výstavby Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje Ostrava, bylo nyní integrované operační středisko PČR pouze dovybaveno na úroveň jednotného standardu u operačních středisek Policie ČR.
Dovybavení bylo směrováno do tří oblastí:
 • Telefonie – operační středisko bylo dovybaveno samostatnou IP telefonní ústřednou, umožňující vyšší kvalitu a spolehlivost telefonních služeb v rámci operačního řízení a hlasové komunikace mezi operačními středisky Policie ČR
 • Integrace radiokomunikačního provozu do informačního systému pro operační řízení – operační středisko bylo dovybaveno novými servery s komunikačním rozhraním mezi informačním systémem pro operační řízení a linkově řízenými radiovými terminály operačního střediska, umožňující zvýšit spolehlivost radiové komunikace v operačním řízení
 • Zálohování napájení provozovaných technologií – v rámci projektu byly pořízeny záložní zdroje UPS, které byly v Moravskoslezském kraji využity k zálohování krajského datového centra PČR, což umožnilo sjednotit úroveň spolehlivosti napájení integrovaného operačního střediska a centra zajišťujícího provoz ostatních informačních systému využívaných u Policie ČR.

Iogo integr. oper. program_EU.png

Projekt: Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí ČR.

Informace o projektu:

Zdroj spolufinancování:  Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Prioritní osa:  6.3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby

Oblast podpory:  6.3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – Cíl Konvergence

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/26.09654

Doba trvání projektu:  05/2014 - 12/2015

Žadatel projektu:

Ministerstvo vnitra.

Předkladatelem projektu je Policejní prezidium České republiky. Projekt zahrnuje pořízení speciálního vybavení a techniky v celkovém počtu 711 kusů, které slouží jednotkám policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

Financování projektu:

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 85% celkových uznatelných nákladů. Zbývajících 15 % jsou vlastní zdroje.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení krizových situací v případě mimořádných událostí, zejména při povodních za pomoci moderní odolné techniky a technologického vybavení, umožňující efektivněji, rychleji a bezpečněji zasahovat v oblastech postižených mimořádnou událostí, které povede ke snížení ztrát na životech, zdraví a škod na majetku.

Výsledky projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno celkem 711 kusů vybavení, z toho 86 kusů pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Do užívání KŘP Msk byly předány služební dopravní prostředky a vybavení v počtu: 12 ks terénní vozidla (4 x 4) do lehce dostupných oblastí, 4 ks terénní vozidla (4 x 4) do těžce dostupných oblastí,

5 ks speciální dopravní prostředky (s adaptéry pro provoz na sněhu) čtyřkolky, 10 ks moto oblečení včetně helmy, 10 ks služební motorová vozidla mikrobusy do 10 osob s drátěným programem, 8 ks služební motorová vozidla minibusy do 30 osob s drátěným programem, 10 ks speciální vozidla pro monitoring reálných hrozeb, 7 ks speciální vozidla do terénu s mobilní laboratoří včetně vnitřního vybavení, 1 ks služební motorové vozidlo autobus nad 30 osob, 2 ks nízkoponorné čluny včetně podvozku.

Techniku plně využívají odborné a specializované služby policie při prevenci, přípravě a řešení krizových situací.

logo integr oper program _ EU _ ministerstvo pro místní rozvoj.pdf.jpg

II. OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013

       Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.
/více zde/

 • Projekt: „Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničí“ CZ.3.22/3.3.04/13.04159
Projekt vychází z potřeby navázání spolupráce Policie ČR a PR a zvýšení bezpečnosti v česko – polském příhraničí, a to konkrétně z potřeb služební kynologie odboru služby pořádkové policie KŘP Msk a KWP w Katowicach, které se významně účastní zásahů v příhraničí. Cílem projektu je pozitivní ovlivnění stávající bezpečnostní situace v příhraničí na základě prohloubení a rozšíření spolupráce policejních kynologů s dalšími složkami policie, a to i v rámci mezinárodní spolupráce mezi Policií ČR a PR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
„Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničí“ je projekt partnerský, realizovaný společně KŘP Moravskoslezského kraje a  KWP w Katowicach, kdy se policisté ČR účastní aktivit polského partnera a naopak policisté PR aktivit realizovaných našim ředitelstvím. Rozpočet projektu představuje na polské straně 15 541 EURO a na české straně 22 560 EURO, z čehož bude, za předpokladu splnění všech povinností, financováno 85% způsobilých výdajů Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Realizace projektu na české straně: 1/2014 – 4/2015
Úvodní seminář:
V Jastrzebiu-Zdroju se dne 24. 10. 2014 uskutečnil úvodní seminář k projektu, kterého se zúčastnili polští a čeští policisté. Setkání bylo zaměřeno na vzájemnou výměnu informací, připomínky a návrhy, týkající se využití služebních psů v každodenní službě, výměnu zkušeností a znalostí v praktické oblasti a oblasti legislativních rozdílů použití psů na obou stranách hranice či v otázkách jejich výběru pro policii a také vyřazení služebního psa ze stavu.
http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/126790,quotCzworonozni-funkcjonariusze-dla-bezpieczenstwa-pograniczaquot.html
Společné cvičení
V Jánských Koupelích v okr. Opava se ve dnech 4. až 6. listopadu v rámci projektu uskutečnilo společné cvičení psovodů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, KWP Katowice, Hasičského záchranného útvaru Hlučín a Horské služby Beskydy.
II. společné cvičení
Další společné cvičení:  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení služební kynologie, zorganizovalo v rámci projektu „Čtyřnozí příslušníci pro bezpečnost příhraničí“ CZ.3.22/3.3.04/13.04159, spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, v pořadí již druhé společné cvičení kynologů našeho krajského ředitelství a Komendy Wojewódzkej Policji Katovice, jakožto partnera projektu.
Společné cvičení se uskutečnilo ve dnech 24. – 26. března 2015 v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele a bylo zaměřeno na problematiku pátrání po pohřešovaných osobách a věcech v rozsáhlém terénu za pomoci služebních psů a s využitím, z projektu pořízené, lokalizační a monitorovací technologie.
Hlavním cílem byla výměna zkušeností v oblasti služební kynologie se zaměřením na specifika výkonu služby v jednotlivých zemích, s důrazem na použití speciálních technických prostředků ve služební kynologii, a to vše s využitím zkušeností z prvního cvičení, konaného v listopadu 2014 v ČR. Během praktické části cvičení byly nastoleny co možná nejbližší podmínky faktickému výkonu služby.
 • Česko-polské příhraniční-zlepšení bezpečnosti

        /prezentacečlánky /

             /více zde/  /ocenění projektu zde / /dopravně bezpečností akce v rámci udržitelnosti projektu/ další dopravně bezpečnostní akce

 • Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí

  /informace k zahájení zde/    

            /informace k ukončení projektu ZDE/

Projekt vychází z potřeby zkvalitnit činnost zásahových jednotek při řízení služebních motorových vozidel zasahujících v česko-polském příhraničí. Jedná se o spolupráci mezi Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Školou policie v Katowicích v oblasti vzdělávání policistů na obou stranách hranice. Cílem projektu je prostřednictvím realizace specializovaného kurzu bezpečné jízdy zkvalitnit činnost policistů při řízení služebních motorových vozidel, docílit zkrácení dojezdových časů k zásahům v příhraničí, a to s co nejmenším omezením plynulosti silničního provozu. Dojde také ke zkvalitnění činnosti instruktorů služební přípravy na obou stranách hranice při vedení následně konaných kurzů bezpečné jízdy. Konečným cílem je vypracování koncepce studijního programu, který bude využíván oběma partnery, složkami IZS, jinými krajskými ředitelstvími Policie ČR a PR, příp. jinými složkami.
Realizace projektu: 11/2011 - 4/2013.
 • Projekt "Prevence a boj proti drogové kriminalitě - přeshraniční spolupráce"
reg. č. 3.22/3.3.07/12.03111
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Jedná se o projekt, který realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Opole v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je zahraničním partnerem, polským partnerem je Urząd Marszałkowski woj. opolskiego.
Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel a turistů, se zaměřením na děti a ládež, na území Euroregionu Praděd, posílení spolupráce polské a české policie v prevenci a boji proti fenoménu drogové kriminality – užívání drog a obchodování s nimi, zlepšení prevence a boj proti přeshraniční drogové kriminalitě na území Euroregionu Praděd.
Cílem projektu je vytvoření spolupráce mezi institucemi, které se v praxi zabývají problematikou drogové závislosti a jejími důsledky.
Celková náklady projektu činí 9 510 EUR. Výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 8 083,50 EUR a 1 426,50 EUR je financováno ze státního rozpočtu.
Problematika drogové kriminality zaujímá významné místo v obou zemích, a to zejména po vstupu do schengenského prostoru. Díky intenzívní spolupráci policie obou zemí se zlepší výměna zkušeností, což bude mít vliv na kvalitu preventivních opatření ve vztahu k mládeži, zejména v prevenci fenoménu drogové závislosti a boje proti drogové trestné činnosti na česko-polské hranici. Projekt přispěje ke zvýšení atraktivity území Euroregionu Praděd tím, že zvýší úroveň bezpečnosti v pohraničí, čímž dojde k podpoře rozvoje cestovního ruchu, obchodu a vzájemných dobrých sousedských vztahů mezi obyvateli. 
V rámci projektu proběhne seminář pro policisty a odborníky zabývající se drogovou problematikou a současně s ním i panelová diskuze s názvem „Marihuana – společný problém“, dále 6 workshopů na téma drogové trestné činnosti a prevence ohrožení u dětí a mládeže v pohraniční oblasti.
 • Projekt: "Společná hranice - společné problémy" /Wspólna granica - wspólne problemy/
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Evropská unie přispívá na projekt částkou 20.235 EUR.
Realizace projektu: 10/2012 - 10/2013
Jedná se o projekt, který realizuje Komenda Wojevódzka Policji w Katowicach v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 -2013. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je zahraničním partnerem a polským partnerem je Komenda Miejska Policji w Rybniku.
Projekt je zaměřen na podporu socio-ekonomického rozvoje v česko - polském příhraničí, zlepšení bezpečnosti obyvatel a turistů v Euroregionu Silesia a zajištění příznivých podmínek pro podnikání. Cílem projektu je snížení nabídky drog, zabránění míře jejich pašování a obchodování s nimi, jakož i s prekurzory používanými k jejich výrobě. Dále posílení mezinárodní spolupráce v této oblasti, zastavení nárůstu poptávky po drogách zvýšením povědomí o právních, zdravotních a společenských účincích jejich užívání. Cíl projektu bude realizován prostřednictvím výměny informací, společných cvičení, školení a plánem rozsahu spolupráce do budoucna.
Projektu se zúčastní kriminální a dopravní policie České a Polské republiky.
Nutnost realizace tohoto projektu vyvstala po vyhodnocení statistik a nárůstu počtu trestných činů, které byly spáchány pod vlivem drog.
V rámci projektu proběhne zahajovací schůzka v Ostravě, zahajovací konference, schůzka kriminální policie v ČR a v PR, cvičení a společná akce dopravní policie na území Polské republiky a závěrečná konference. Bude vypracován také informační dvojjazyčný materiál týkající se drogové problematiky, který bude v průběhu realizace akcí distribuován veřejnosti.   
Informace z úvodního semináře naleznete zde
Tiskovou zprávu z dopravně bezpečnostní akce naleznete zde
Informace ze závěrečné konference naleznete zde
 • Na prvém místě člověk. Krizová komunikace v Těšínském Slezsku.“ /Po pierwsze czlowiek. Komunikacja kryzysowa na Ślasku Cieszyńskim./

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Jedná se o projekt, který realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje je zahraničním partnerem projektu.
Cílem projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti obyvatel česko – polského příhraničí, Euroregionu Těšínského Slezska. V rámci projektu dojde k výměně zkušeností českých a polských policejních vyjednavačů a psychologů. Budou sjednoceny a vypracovány standardy vzájemné spolupráce, komunikace a výměny informací při řešení krizových situací, při kterých je nutná spolupráce obou států. Během realizace projektu se uskuteční školení a cvičení s využitím inovačních metod pomocí simulací krizových situací.


V rámci projektu proběhne úvodní a závěrečná konference, jedno školení zaměřené na práci policejních vyjednavačů, jedno školení policejních psychologů a jedno společné cvičení.


Projekt je realizován v období 7/2012 – 4/2013 s celkovými náklady 26 603 EUR, z čehož 3 990,45 EUR bude hrazeno z vlastních zdrojů polského partnera. 
 

  

Logo Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013

III. OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva.
/více zde/
 

 • Realizace úspor energie - Policie ČR Karviná (schválený projekt, který bude realizovaný) 
    

 Logo Operačního programu životní prostředí

  

vytisknout  e-mailem