Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Základní informace o Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vítáme Vás na internetových stránkách. 
Budova KŘ 2
 
Úvodem dovolte několik vět o našem rázovitém kraji.
 
Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Má rozlohu 5 427 km2 a spadá pod něj šest okresů – Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek Místek. Na jeho území se nachází 22 obcí s rozšířenou působností. S počtem obyvatel přibližně 1.250.000  je nejlidnatějším krajem v České republice.
 
Počátky osidlování sahají do 12. století. Od 17. století se do dnešní podoby formovala města,  která byla od přelomu 18. a 19. století industrializována. Výrazným momentem, který ovlivnil směřování regionu, byla druhá polovina 18. století, kdy byla zahájena těžba uhlí. 
 
Kraj má i své přírodní skvosty s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Jde zejména o chráněné  krajinné  oblasti  Beskydy,  Jeseníky  a  Poodří.
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje bylo zřízeno ke dni 1. ledna 2010.  V čele stojí ředitel a jeho náměstci pro službu kriminální policie a vyšetřování, vnější službu a ekonomiku. Dále se krajské ředitelství dělí na jednotlivé územní odbory služby kriminální policie a vyšetřování a vnější služby, které jsou dislokovány na jednotlivých okresech.
Na bezpečnost v kraji dohlíží zhruba 4 000 policistů pořádkové a dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování  a ostatních složek policie.
 
Kriminogenní faktory našeho kraje jsou typické pro města s větším počtem obyvatel, kterých je zde celá řada. Panelová sídlištní zástavba s vysokou hustotou obyvatel je spojena s anonymitou pachatelů trestné činnosti. Stále přetrvává problém rozsáhlých nákupních či zábavních center, jejichž rozlehlé prostory a přilehlá parkoviště nabízejí příležitost pachatelům bagatelní majetkové trestné činnosti. V rekreačních oblastech, především v oblasti Beskyd, je problémem velké množství rekreačních objektů, které jsou mnohdy nedostatečně zabezpečeny a dlouhodobě neobydleny. Rozvoj průmyslových zón, výstavba železničních a silničních koridorů a přechodný vysoký pohyb cizích osob se projevuje v majetkové trestné činnosti. Specifickým rysem trestné činnosti v kraji je i divácké násilí organizovaných skupin pachatelů, které ohrožují veřejný pořádek v souvislosti s konáním hromadných sportovních utkáních.
Na vývoj trestné činnosti má nezanedbatelný vliv i vysoká nezaměstnanost a propad životní úrovně.
 
Vedení moravskoslezské policie úzce spolupracujeme s krajskými úřady, se samosprávami obcí a v příhraničních oblastech s policií sousedících států.    
  
Prioritami v práci moravskoslezské policie pro letošní rok jsou: 
  • spolupráce se samosprávou a komunikace policie s veřejností
  • strategie boje proti extremismu, terorismu a proti korupci
  • dokončení koncepce speciálních pořádkových jednotek
  • personální stabilizace, vzdělávání, rozvoj interní komunikace, upevňování etiky policejní práce, budování firemní kultury
V rámci výkonu vnější služby se zaměříme na rychlost naši reakce na tísňová volání s důrazem na sledování dojezdových časů policejních hlídek a jejich akceschopnost. Pozornost budeme věnovat rovněž bezpečnosti na silnicích, především v blízkosti škol a na přechodech. Naši pozornosti neujdou ani motorkáři a kamionisté. Velký důraz budeme klást na kontroly zaměřené na užívání návykových látek řidiči a ostatními účastníky silničního provozu.
Služba kriminální policie a vyšetřování se zaměří na odhalování majetkové kriminality páchané na seniorech. Dalším bodem zájmu bude boj proti padělatelství (padělání, výroba, šíření bankovek, šeků a směnek) jako důsledek hospodářské krize a zkvalitňování elektronického trestního řízení včetně odborného vzdělávání policistů v oblasti změn nového trestního zákoníku a trestního řízení.
V ekonomické oblasti se chceme zaměřit na hospodárnější provoz našich objektů a zefektivnění provozu užívané techniky.
 
Moravskoslezská policie bude i nadále prosazovat principy community policing.
 
Policie je tady pro poctivé občany v duchu hesla „Pomáhat a chránit“. Uvědomujeme si, že obraz policie na veřejnosti nevytváří jen dobrá či špatná objasněnost trestné činnosti, ale i slušnost, obětavost
a snaha poskytnout pomoc ze strany každého příslušníka policie.
                                                                          
                                                                                                                        Věříme, že se nám to s Vaší pomocí podaří...

Historie četnictva a Policie České republiky


 

vytisknout  e-mailem