Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

ZÁDOST Č. 14.
Advokátní kancelář žádala zaslání kopie podání vysvětlení ve věci klienta. Dokument jim byl na základě žádosti poskytnut.
ŽÁDOST Č. 13.
Tazatel upozornil nejen Policii ČR, al i další orgány na nezákonné vyvěšení volebních plakátů, měl obavu, že se touto záležitostí nikdo nezaobírá, proto požadoval dokumenty, kterými policisté vyzvali kompetentní osoby k jejich odstranění. Žadateli bylo v žádosti vyhověno a dokumenty mu byly poskytnuty.
ŽÁDOST Č. 12.
Tazatel zaslal policejnímu orgánu fotografie týkající se přestupkového jednání ze strany nákladní dopravy v obci Bělečko. Žádal vysvětlení, proč policisté tuto situaci nekontrolují, proč policie nevysílá do této lokality hlídky i v ranní době a kdo rozhodl o umístění tohoto dopravního značení. tazateli byla v odpovědi vysvětlena situace týkající se činnosti nejen dopravní policie, zároveň byl informován o tom, kdo dopravní značení vydává a že Policie ČR vydává pouze doporučující stanovisko, nikoliv rozhodnutí, kde bude jaká dopravní značka umístěna.
ŽÁDOST Č. 11.
Tazatel žádal o informaci, v kolika případech přibírali policisté našeho ředitelství znalkyni v oboru zdravotnictví MUDr. Gabrielu Léblovou a PhDr. et. Bc. Terezu Soukupovou, Ph.D. Naše odpověď zněla, že ani v jednom případě znalecké posudky ani jedna z nich pro naše ředitelství nevykonávala.
ŽÁDOST Č. 9.
Tazatel žádal informaci týkající se měření rychlosti strážníky městské policie v Březové nad Svitavou. Tazateli bylo vyhověno zasláním konkrétních stanovišť i časovými údaji.
ŽÁDOST Č. 8.
Tazatel žádal informaci, jaká druhá osoba je podepsána na vyrozumění konkrétního spisového dokumentu z roku 2009. Na vyrozumění ze dne 13. 5. 2009, pod čj. KRPH-4327-17/TČ-2009-050381-LC byla podepsána pouze jedna úřední osoba, a to policejní orgán komisař por. Ing. Lenka Cemperová.

ŽÁDOST Č. 7.
Tazatelka žádala informaci, kdy byla pardubickou policií zveřejněna tisková zpráva o dopadení žhářů, kteří zapalovali na území Pardubic kontejnery. Žádosti bylo vyhověno včetně zaslání celého znění tiskové zprávy.

ŽÁDOST Č. 6
Tazatel žádal informace týkající se počtu podvodných sňatků v našem kraji. V žádosti zaslal konkrétní tabulku, kterou žádal doplnit pouze konkrétními čísly.
rok
2012
2013
počet osob, u nichž bylo zjišťováno, zda neuzavřely fiktivní sňatek
(§ 69 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb.; otázka č. 1 mé žádosti)
11
12
– z toho počet osob, které policie kontaktovala
(otázka č. 2)
10
11
počet osob, u nichž bylo započato trestní řízení:
– ve stadiu prověřování
(§ 158 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 3)
1
2
– ve stadiu vyšetřování
(§ 161 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 4)
0
0
– z toho ukončeno podáním návrhu na obžalobu
(otázka č. 5)
0
0

 ŽÁDOST Č. 5 
Tazatel žádal informace, na jakých místech mají strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč pro rok 2014 povoleno provádět měření rychlosti. Schválené úseky k měření rychlosti pro rok 2014 pro MPLB jsou ke stažení zde.
ŽÁDOST Č. 4
Tazatel žádal k nahlédnutí kompletní spisový materiál vedený pod číslem jednacím KRPE-13359/TČ-2010-170381-MK. Žádost byla posouzena dle obsahu, nikoliv dle označení s tím, že nahlížení do spisu řeší trestní řád, nikoliv zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Tazatel podal do 30 dnů stížnost na způsob vyřízení žádosti, v níž mimo jiné uvedl, že spis chtěl prostudovat a následně se případně k věci vyjádřit. Z naší strany bylo na základě stížnosti vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Informační zákon je zřízen pro podkytování konkrétních informací, nikoliv k nahlížení do spisu.


ŽÁDOST Č. 3
Tazatel žádal informaci, jaké náklady (částka) jsou třeba uhradit za roční provoz chrudimské policie. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů mu byly poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 2
Tazatel žádal kopie faktur našeho ředitelství, které byly vyplaceny společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. za poskytnutí licencí k produktům Microsoft v období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů byly tazateli poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 1
Tazatel žádal informaci týkající se míst povolených pro měření rychlosti pro Městskou policii v obci Březová nad Svitavou. Tazateli byla žádost kladně vyřízena, místa jsou totožná s již zmiňovanými místy v roce 2013, které byly taktéž dle zákona 106/1999 Sb., zveřejněny.

vytisknout  e-mailem