Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

13)
Žádost o informaci týkající se územní působnosti a počtu prováděného měření rychlosti v obci Bezděkov v období od 1. 7. – 30. 9. 2012.
"Jelikož tato obec spadá do územní působnosti našeho kraje, byla žádost ještě téhož dne postoupena na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Obec Bezděkov spadá do územní působnosti Obvodního oddělení Pardubice IV, které sídlí na adrese: Rožkova 1684, 530 02 Pardubice. Vedoucím oddělení je npor. Bc. Karel Skála, telefonní kontakt na dozorčí službu je 974 566 731. Co se týká měření rychlosti, tak Dopravní inspektorát Pardubice za období  od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 v tamní lokalitě prováděl měření rychlosti 4krát s časovou dotací 11 hodin. Za tuto dobu zde zjistil 8 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v souhrnné výši 6 300,- Kč. Měření rychlosti dne 30. 9. 2012 ve Vámi dotazované obci provádělo i obvodní oddělení Pardubice IV, ale při jejich výkonu služby nebyly zjištěny žádné přestupky týkající se překročení nejvyšší povolené rychlosti."
12)
Žádost o informaci, jaké zbraně má evidované manžel tazatelky. Na tuto žádost bylo zpracováno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.
11)
Žádost o kopii spisového materiálu ve věci, kde je žadatelka oznamovatelkou. Oznamovatelka byla vyrozuměna podle § 65 trestního řádu o odložení věci. Na základě naší odpovědi podala stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace. Stížnost byla posltoupena nadřízenému orgánu - Ministerstvu vnitra ČR
10)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Sezemice. Dokumenty naleznete zde.
 
9)
Žádost o fotokopie dokumentů našeho vyjádření k obnově cesty č. 1801 v katastrálním úřadu obce Krouna. Zaslané dokumenty naleznete zde
8)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Ústí nad Orlicí v katastru obce Vysoké Mýto. Dokumenty naleznete zde: 1. dokument, 2. dokument
7)
Žádost o informaci, kda Krajské ředitelství policie Pardubického kraje spolupracuje v oblasti poradenských služeb s jinými subjekty. Naše odpověď - nikoliv
6)
Žádost o přesné technické parametry služebního vozidla VW Passsat. Vzhledem k tomu, že tato žádost byla zaslána na všechna krajské ředitelství, byla žádost o informace dle zákona č. 106/1999 postoupena na Policejní prezidium ČR, na Ředitelství služby dopravní policie.
5)
Žádost o sdělení týkající se plánu společných řízení pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Bousov.
Zaslané materiály jsou k nahlédnutí zde: dok. č. 1, dok. č. 2, dok. č. 3, dok. č. 4, dok. č. 5
nprap. Lukáš Maier
4)
Odpověď na žádost o sdělení počtů evidovaných trestných činů za rok 2011 na Obvodním oddělení Chrudim, Holice, a Žamberk. 
nprap. Lukáš Maier

3)
Odpověď na žádost o sdělení počtu vozidel vybavených radary pro měření rychlosti a typu zařízení využívaných Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje.
por. Bc. Jozef Bocán
2)
Žádost o sdělení týkající se zákonného či nezákonného postupu Městské policie Březová nad Svitavou při měření rychlosti.
Tazatel se zajímal o postup řešení přestupku týkajícího se překročení rychlosti v obci Březová nad Svitavou, který řešila městská policie. Tazatel poukazoval na přestupkové jednání řidiče nákladního vozidla, který byl částečně zachycen na fotografii radarového zařízení a poukazoval na skutečnost, proč byl řešen v blokovém řízení pouze on, nikoli řidič nákladního automobilu. Dále pak žádal vysvětlení, jaké měřící prostředky může městská policie používat, kdo je může obsluhovat a jak má být místo označeno. Z naší strany mu bylo odpovězeno, že Městská policie Březová nad Svitavou měla v dané době úsek, kde měření rychlosti proběhlo, řádně schválený. K postupu strážníků, kdy údajně evidovali pouze jeden přestupek jsme se nemohli vyjádřit, neboť není možné objektivně posoudit, co se v daný okamžik na uvedené komunikaci odehrálo. Tazateli jsme sdělili, aby se s dotazem obrátil na vedení městské policie, která jeho přestupkové jednání evidovala. Naše odpověď ho přiměla k podání stížnosti na způsob vyřízení žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Stížnost jsme postoupili na Ministerstvo vnitra České republiky. Zde s naším postupem při vyřízení žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko.
por. Bc. Jozef Bocán

 
1)
Odpověď na žádost o sdělení týkající se počtů zahájených správních řízení o vyhoštění ukončených nevydáním rozhodnutí o vyhoštění pro překážku rodinného života cizince a v kolika případech týkajících se vyhoštění v roce 2011 z území ČR cizinec argumentoval překážkou rodinného života na území ČR bylo vydáno.
por. Bc. Jozef Bocán

vytisknout  e-mailem