Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

 

Obvodní ředitelství policie Praha III

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopií úředních záznamů pořízených dle § 109 odst. 1 zákona č. 237/2008 Sb., ve... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 23.3.2016

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, jak bylo naloženo s trestním oznámením č. j. KRPA-445869-9/TČ-2015-000095-SEL, zda byly zahá... 

Hermína  Švecová  - 22.3.2016

 

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení v kolika případech MOP Pankrác v období let 2012 až 2015, bez zahájení úkonů trestního říz... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 18.3.2016

 

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí úředních záznamů ze dne 12. 2. 2016 a 28. 2. 2016 týkajících se pozemku 861/1, mezi... 

Hermína  Švecová  - 15.3.2016

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor personální

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí počtu policistů vyčleněných na vyšetřování hospodářské trestné činnosti za roky 2010 až... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 11.3.2016

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, zda je u policejního orgánu evidováno oznámení vedené pod č.j. KRPA-472104/TČ-20... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 11.3.2016

 

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o odměnách příslušníků 7. OOK SKPV OŘ P I udělených v roce 2015.  

Bc.  Dana   Slabochová  - 11.3.2016

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopie konečného pravomocného rozhodnutí policejního orgánu v trestním řízení v... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 1.3.2016

 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o zaslání kopií veškerých přihlašovacích lístků „hostelu Olet“, které jako ubytovatel zaslal na Kraj... 

Bc.  Dana   Slabochová  - 1.3.2016

 

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal poskytnutí informací ke spisu vedeného pod č. j. KRPA-284605-90/TČ-2015-001276 a to v jaké ... 

Hermína  Švecová  - 1.3.2016

 

Stránkování: Počet: 108 / 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

vytisknout  e-mailem