Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopie konečného pravomocného rozhodnutí policejního orgánu v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPA-252581-135/TČ-2014-000095-ZST.  

Odpověď:  Žadateli byla kopie předmětného rozhodnutí poskytnuta s tím, že v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. a odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byly anonymizovány osobní údaje týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje zúčastněných osob, které nedaly k jejich šíření souhlas.

vytisknout  e-mailem