Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

plk. Mgr. František Moser
       vedoucí odboru

tel.: 974 321 300

fax: 974 321 308

e-mail:  krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz

Každý, kdo je nebo byl držitelem zbrojního průkazu, již musel přijít do kontaktu se službou pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky. Tato služba prošla v uplynulých letech řadou organizačních změn a změnil se částečně i rozsah její působnosti.
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zastřešuje činnost bývalých okresních pracovišť a vykonává bezpečnostní správu v oblasti zbraní, střeliva, vojenské munice, střelnic, výbušnin a bezpečnostního materiálu.
Na úseku služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zejména vydává zbrojní průkazy pro fyzické osoby, uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraně kategorie A, což jsou zakázané zbraně, zakázané střelivo, zakázané doplňky zbraní a kontroluje jejich uložení a zabezpečení. Dále vydává povolení k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B. Organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu, vydává Evropský zbrojní pas pro držitele zbrojních průkazů a zabývá se mnoha dalšími činnostmi.
Vede také evidenci skladů výbušnin, podílí se na kontrolách skladu výbušnin, zabezpečuje monitorování přeprav výbušnin a spolupracuje s Českým báňským úřadem.
Podle zákona č. 229/2013 Sb., zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů registruje osoby, kterým bylo povoleno nakládat a obchodovat s bezpečnostním materiálem a kontroluje plnění povinností vyplývající z toho zákona.
Odbor se dělí na oddělení správního řízení a oddělení dohledu a dozoru. Služby občanům a organizacím poskytuje na kontaktních místech v Plzni, Domažlicích, Klatovech a Tachově. Dřívější výlučná příslušnost v okrese bydliště občana nebo sídla organizace byla změněna na základní (orientační), občan může podat žádost na kterémkoliv kontaktním místě v kraji a uvést, kde si přeje vyzvednout výsledek. Pokud tak neuvede, bude mít výsledek žádosti na kontaktním místě v okrese své základní příslušnosti – pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany je jím Plzeň.
adresa: U Borského parku 20, 306 28 Plzeň
tel.: 974 325 300, 974 325 309, 974 325 304 (zbrojní průkazy), 974 325 191 (evidence zbraní)
fax: 974 325 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                     
adresa: Kosmonautů165, 344 15 Domažlice
tel.: 974 331 300, 974 331 301, 974 331 302
fax: 974 331 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                       
adresa: Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 15 Klatovy
tel.: 974 334 301, 974 334 302, 974 334 303
fax: 974 334 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                       
adresa: Plánská 2032, 347 15 Tachov
tel.:        974 337 300, 974 337 301
fax:        974 337 108
úřední   hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                          
  
Odkazy do noveho okna

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

amnestie zbraní

amnestie zbraní 

Detailní náhled

samopaly

samopaly 

Detailní náhled

zkušební střelba

zkušební střelba 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem