Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Koloběžky a elektrokoloběžky na cestách

ŠUMPERSKO - Informace k jízdě na koloběžce a elektrokoloběžce. 

S blížícím se létem je možné spatřit v silničním provozu větší počet koloběžek a elektrokoloběžek. Využívají je v hojném počtu nejen dospělí, ale také děti a mládež. Proto je nutné si připomínat základní pravidla pro jízdu na těchto dopravních prostředcích.

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) je v § 57 v odstavci 2 uvedeno, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Uživatel koloběžky je cyklistou se všemi právy a povinnostmi a musí mít koloběžku vybavenou povinnou výbavou. Tím se rozumí zejména:

- volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi,

- na rukojeti nesmí být ostré hrany, jelikož hrozí vážné poranění při nárazu na řídítka,

- účinné na sobě nezávislé přední a zadní brzdy,

- ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec,

- přední odrazka bílé barvy, může být kombinovaná s bílou svítilnou nebo blikačkou,

- zadní odrazka červené barvy, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou, odrazovým materiálem obdobných vlastností, nebo zadní blikačka červené barvy.

Na koloběžce můžeme jezdit na silnicích nebo cyklostezkách. Naopak na chodníku a k přejíždění přechodu pro chodce ji k jízdě užít nesmíme. Tam ji můžeme pouze vést. Chodník i přechod pro chodce totiž patří pouze chodcům. Výjimku mají pouze děti do 10 let. Dítě do 18 let může vyjet na koloběžce jen s cyklistickou přilbou. Vhodné jsou i cyklistické rukavice a pevná obuv. Děti mladší 10 let musí jet po silnici pouze pod dohledem osoby starší 15 let.

Jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem (motorová koloběžka):

Za jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem je při splnění určitých technických podmínek považována i motorová koloběžka. Skutečnost, že je koloběžka považována za jízdní kolo, definuje obecně § 57 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a příloha č. 8 bod 8 vyhlášky č. 153/2023 Sb. Pokud vozidlo splňuje níže uvedené požadavky, považuje se nadále za jízdní kolo:

  1. Musí být zachován původní charakter jízdního kola/koloběžky  - po odpojení a bez přídavného motorku lze i nadále používat kolo/koloběžku, s vynaložením přiměřené námahy, jako běžný dopravní prostředek, motorek je možno odpojit nebo demontovat.
  2. Výkon motorku nepřesáhne 1 kW. 
  3. Spalovací motorek nepřesáhne zdvihový objem válce (válců) 50 cm3 
  4. Maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h – pohon jen pomocí motoru, na rovině, bez aktivního šlapání na pedály nebo bez odrážení nohou v případě koloběžky.
  5. Montáž všech komponentů si nevyžádá zásah do nosných částí (např. dodatečné svařování či vrtání do rámu). Po hypotetické demontáži pohonného sytému není nutné provádět další úpravy pro uvedení kola/koloběžky do původního stavu.

Jízdní kolo s elektrickým motorkem (elektrokolo): je definováno Nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013.

  1. Musí být vybaveno šlapacími pedály (nemůže se nikdy jednat o motorovou koloběžku).
  2. Maximální trvalý výkon je nižší nebo rovný 250 W.
  3. Jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat.
  4. Jeho výkon motoru je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h.

Aby byl elektromotor uveden v činnost, musí cyklista šlapat (na rozdíl od jízdního kola s pomocným motorkem).

Pokud vozidlo nesplňuje shora uvedené podmínky definice jízdního kola vybaveného dodatečně pomocným motorkem (motorové koloběžky) nebo jízdního kola s elektrickým motorkem, jedná se o vozidlo kategorie L a v takovém případě musí být řidič držitelem příslušného řidičského oprávnění, vozidlo podléhá registraci (pokud se nejedná o motokolo), musí mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, řidič za jízdy používá ochrannou přílbu schváleného typu a chrání si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem.

Pozor na alkohol! Jako řidič nesmí jezdec na koloběžce či elektrokoloběžce před jízdou ani během jízdy požít alkohol nebo jiné návykové látky.

Policisté Olomouckého kraje se průběžně zaměřují při silničních kontrolách na uživatele koloběžek a elektrokoloběžek. Zejména na jízdu pod vlivem alkoholu, ale také na způsob jízdy, protože ne vždy dodržují pravidla silničního provozu. V některých případech jsou tito uživatelé také účastníky dopravních nehod, ať už zaviněných nebo nezaviněných.

V neposlední řadě také nesmíme zapomínat na to, že nestačí jen dobře vidět, ale být i dobře viděn ostatními účastníky silničního provozu. Kromě vybavení osvětlením bychom neměli zapomínat i na doplňkové reflexní prvky.

por. Mgr. Ladislav Jílek
29. května 2023

Odkazy do noveho okna

Elektrokoloběžka

Elektrokoloběžka 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem