Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vítejte na stránkách Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

Počátkem ledna 2010 vznikla nová organizační složka Policie ČeskéKROK.JPG republiky Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Dlouho očekávaná nová policejní struktura tak odpovídá současnému územnímu rozložení Olomouckého kraje. V současnosti Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje zahrnuje pět územních odborů. Územní odbor Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Ke Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje dále patří další útvary ředitelství, které plní funkci metodické, logistické a speciální podpory. Tento velký policejní celek se liniově dělí na útvary vnější služby, to znamená uniformovanou policii a na útvary služby kriminální policie a vyšetřování.

Hlavním úkolem výše uvedených policejních sil je chránit bezpečnost osob a majetku, zajišťovat veřejný pořádek a preventivně předcházet vzniku trestné činnosti na celém teritoriu Olomouckého kraje.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se Vám představuje

Služba pořádkové policie

Služba pořádkové policie hraje klíčovou a nezastupitelnou roli při zajištění veřejného pořádku na území Olomouckého kraje. Pro efektivní plnění této bezpečnostní činnosti policisté vykonávají hlídkovou a obchůzkovou činnost. Příslušníci služby pořádkové policie se dále podílí na trestním či přestupkovém řízení, provádí dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, střeží a eskortují pachatele trestné činnosti a pátrají po hledaných osobách a věcech.

Služba kriminální policie a vyšetřování

Služba kriminální policie a vyšetřování se zabývá objasňováním trestné činnosti a odhalováním jejich pachatelů. Policisté služby kriminální policie a vyšetřování se zaměřují dle své specializace na obecnou nebo hospodářskou kriminalitu, kdy vykonávají operativně pátrací či vyšetřovací činnost. Kriminalisté jsou oprávněni shromažďovat při odhalování trestné činnosti podklady ve formě zajištěných stop, vyžadovat odborná stanoviska, znalecké posudky a používat speciální technicko-taktické prostředky. Na rozdíl od policistů vnější služby jsou příslušníci této složky neuniformovaní, kdy se prokazují odlišným vzorem služebního odznaku.

Služba dopravní policie

Služba dopravní policie dohlíží na bezpečnost a plynulost silniční dopravy na pozemních komunikacích, prošetřuje dopravní nehody a vykonává činnost státní správy. Hlavním úkolem je preventivně působit na řidiče a zvyšovat bezpečnost a plynulost silničního provozu v Olomouckém kraji. Při výkonu své kontrolní činnosti dopravní policisté pátrají po odcizených motorových vozidlech, věcech a hledaných osobách, kdy odhalují závažné protiprávní jednání účastníků silničního provozu a projednávají přestupky, které byly spáchány na pozemních komunikacích.

Služba cizinecké policie

Služba cizinecké policie je specializovaná složka, která se zabývá odhalováním nelegální migrace a pátrá po cizích státních příslušnících, kteří se zdržují na území České republiky v rozporu se zákonem. Policisté služby cizinecké policie provádí pobytové kontroly a zajišťují ochranu vnitřní schengenské hranice.Pro úspěšné plnění bezpečnostních úkolů policisté prověřují pravost zahraničních listin, cestovních dokladů a vykonávají státní správu.

Služební kynologie

Služební kynologie zajišťuje výcvik služebních psů, kteří se nasazují do pátrání po osobách a věcech. Tato služba hraje důležitou roli při zajišťování veřejného pořádku na sportovních a jiných veřejně přístupných akcích. Výcvik služební kynologie se dále zaměřuje na vyhledávání nástražných výbušných systémů.

Kontroly na honech (3).JPG

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál 

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu ve věcech zbraní střeliva a bezpečnostního materiálu. K této činnosti patří registrace střelných zbraní, vydávání zbrojních průkazů, zbrojních licencí a evropských zbrojních průkazů. Služba dále zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Policisté služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonávají namátkové kontroly zaměřené na dodržování zákonů o zbraních ze strany držitelů zbrojních průkazů, provádí dohled nad držiteli koncesí pro bezpečnostní materiál a držiteli zbrojních licencí. Při výkonu své pravomoci policisté pátrají po odcizených zbraních nebo objasňují původ zbraní nalezených.

Pyrotechnická služba

Oddělení pyrotechnického výjezdu Olomouc plní velmi odborné a specifické bezpečnostní úkoly, které souvisí s vysokým stupněm rizika.
Pracovníci uvedeného oddělení provádí prověrku podezřelých předmětů, zneškodňují nástražné výbušné systémy a vojenskou munici.
Na základě této specifické činnosti pyrotechnici ohledávají místa, kde došlo k výbuchu a zajišťují odbornou a konzultační činnost v oblasti pyrotechniky.

vytisknout  e-mailem