Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Fotbalová utkání mezi FK Teplice a hostujícími za rok 2022

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

ŽÁDOST:

„… o poskytnutí informací souvisejících s protiprávní činností fotbalových fanoušků. V odpovědi ze dne 2. března 2023, č. j. KRPU-36934-2/ČJ-2023-0400KR-PI (publikován online deníkem iSport.cz, je dostupný zde: https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2022-23/428954/policie-u-fotbalu-slaviste-vyvolavaji-konflikty-sta-tisice-za-vrtulnik.html), uvádíte, že Policie České republiky má poznatky:

A) „o vysoké pravděpodobnosti rizika narušení veřejného pořádku, popřípadě páchání trestné činnosti“ v souvislosti s fotbalovými zápasy; a dále poznatky
B) „o chování fanoušků SK Slavia Praha, kteří jsou při výjezdech na utkání agresivní a vyvolávají konflikty.“

V odpovědi ze dne 2. února 2023, č. j. PPR-4720-4/ČJ-2023-990810 (přílohou), Policejní prezidium České republiky uvedlo, že: „Policie České republiky neeviduje statistické údaje o trestné činnosti páchané „fotbalovými fanoušky““ a že „Skupina „fotbalových fanoušků“ pro účely statistiky není vymezena.“

V souvislosti s tím si dovoluji požádat o zodpovězení těchto otázek:

1) Kolik přestupků a kolik trestných činů bylo v roce 2022 pravomocně zjištěno v souvislosti s fotbalovými utkáními klubu FK Teplice?
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o vysoké pravděpodobnosti rizika narušení veřejného pořádku, popřípadě páchání trestné činnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy.

2) Na základě jakých skutečností bylo určeno, že přestupky a trestné činy pod bodem 1 byly spáchány v souvislosti s fotbalovými utkáními?
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o vysoké pravděpodobnosti rizika narušení veřejného pořádku, popřípadě páchání trestné činnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy a na sdělení Policejního prezidia o tom, že Policie České republiky neeviduje statistické údaje o trestné činnosti páchané fotbalovými fanoušky.

3) Jaká část přestupků a trestných činů pod bodem 1 byla spáchána fanoušky týmu FK Teplice a jaká část fanoušky hostujících týmů?
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o tom, že fanoušci SK Slavia Praha jsou agresivní a vyvolávají konflikty při výjezdech.

4) Jak bylo určeno, zda se přestupků a trestných činů dopustil fanoušek týmu FK Teplice, nebo fanoušek hostí?
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o tom, že fanoušci SK Slavia Praha jsou agresivní a vyvolávají konflikty při výjezdech.

5) Kolik přestupků a kolik trestných činů bylo v roce 2022 na území Ústeckého kraje pravomocně zjištěno tak, že daný přestupek nebo trestný čin byl spáchán:
a. fanouškem fotbalového klubu SK Slavia Praha;
b. fanouškem fotbalového klubu AC Sparta Praha;
c. fanouškem fotbalového klubu FC Baník Ostrava;
d. fanouškem fotbalového klubu FK Teplice.
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o vysoké pravděpodobnosti rizika narušení veřejného pořádku, popřípadě páchání trestné činnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy.

6) Jak byla určena „klubová příslušnost“ pachatele přestupku nebo trestného činu pod bodem 5?
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o tom, že při výjezdech jsou agresivní a vyvolávají konflikty při výjezdech fanoušci SK Slavia Praha.

7) Kolik přestupků a kolik trestných činů bylo v roce 2022 na území Ústeckého kraje pravomocně zjištěno tak, že daný přestupek nebo trestný čin byl spáchán:
a. cyklistou;
b. řidičem motocyklu;
c. řidičem osobního automobilu;
d. řidičem nákladního automobilu;
e. příslušníkem Policie ČR.
Dotaz reaguje na tvrzené poznatky Vašeho útvaru o vysoké pravděpodobnosti rizika narušení veřejného pořádku, popřípadě páchání trestné činnosti v souvislosti s fotbalovými zápasy tak, aby bylo možné posoudit tyto poznatky v kontextu poznatků o jiných socio-ekonomických skupinách.“.

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudil a níže poskytuje následující informace

K bodu 2) žádosti
Bez ohledu na souvislost s odpovědí k bodu 1 žádosti v rozhodnutí, skutečnosti týkající se určení přestupků a trestných činů, zda byly spáchány v souvislosti s fotbalovými utkáními, se vyhodnocují na základě místa a způsobu spáchání a osob, které se protiprávního jednání dopouštějí. Konkrétně, zda  je toto protiprávní jednání spácháno přímo na stadionu a v průběhu fotbalového utkání, či v přilehlém prostoru stadionu návštěvníky fotbalového utkání.

K bodu 4) žádosti
Povinný subjekt Vás informuje, že nelze reflektovat reakci na tvrzení, které bylo poskytnuto jinému žadateli na jinou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána s jinými dotazy a ke konkrétnímu fotbalovému utkání. Obecně však lze poskytnout informaci, že určení klubové příslušnosti fanoušků je dána v přímé souvislosti s odpovědí k bodu 2 žádosti, konkrétně tak vnějším označením klubové příslušnosti fanouška, předmětem zájmu či přímým pozorováním policistů a dále pak z procesního hlediska výpovědí zúčastněných osob a svědků.

K bodu 7) žádosti
Policie České republiky pravomocně vyřizuje pouze přestupky příkazem na místě. Těchto přestupků bylo v roce 2022 povinným subjektem řešeno příkazem na místě 23611.

K bodu 7 písm. e) žádosti
V roce 2022 bylo spácháno 242 jiného jednání majícího znaky přestupku příslušníky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.  

Žádost v části „kolik trestných činů bylo v roce 2022 na území Ústeckého kraje pravomocně zjištěno tak, že daný trestný čin byl spáchánpříslušníkem Policie ČR“ se odkládá podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 1999 Sb., neboť se nevztahuje k působnosti povinného subjektu Policie České republiky. Generální inspekce bezpečnostních sborů podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. vyhledává, odhaluje a prověřuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky.

Zároveň Vás povinný subjekt informuje, že žádost v bodech 1, 3, 5, 6 a 7 (kromě písmene e) byla odmítnuta, přičemž o vyloučení části žádosti z jejího plného poskytnutí bylo rozhodnuto rozhodnutím č. j. KRPU-xxx/ČJ-2023-0400KR-PI ze dne 6. dubna 2023 ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

por. Bc. Pavla Mašínová, 19. 04. 2023

vytisknout  e-mailem