Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace ke znaleckým posudkům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (145102/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 18. října 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti byly informace ohledně činnosti pro povinný subjekt, a to ze strany soudního znalce …………….., v letech 2017 až 2022 včetně uvedení případných spisových značek.

K dotazu sdělujeme, že s výše uvedeným znalcem za předmětné období povinný subjekt nespolupracoval.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 18. října 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
26. října 2022

vytisknout  e-mailem