Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k prověřované události

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (140897/2022) 

Na Územní odbor Prostějov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále též „povinný subjekt") byla dne 11.10.2022 doručena Vaše žádost podaná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), kdy tato byla učiněna datovou zprávou doručenou KŘP Olomouckého kraje dne 7.10.2022. Z připojeného souboru k datové zprávě vyplývá požadavek, jímž se domáháte informace cit.: "...Dle zákona 106/1999 Sb. žádám o služební číslo policisty Policie ČR, který od pana ………. vyslechnul, nahrál na video a zaprotokoloval, že někde skáču a vřískám jako opice...".

K žádosti sděluji, že způsobem předvídaným v ustanovení § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. byl zaznamenán jediný takto relevantní obsah, který se podává toliko z dokumentace ve věci vedené u organizačního článku povinného subjektu pod č.j…………………, jež byla pořízena ze strany policistů ČOZ: 326576 a ČOZ: 331700.

Vzhledem k výše uvedenému považuje povinný subjekt žádost za vyřízenou.

plk. Mgr. Tomáš Adam
ředitel územního odboru
v z. plk. Mgr. Leoš Klučka
12. října 2022

vytisknout  e-mailem