Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k trestným činům z nenávisti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. (136387/2022) 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 30. září 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací k „incidentu“, který je povinným subjektem evidován pod č. j……………...

K žádosti ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že v předmětném „incidentu“ se jednalo původně o podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu dle § 173 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Řádným šetřením policejního orgánu bylo nicméně zjištěno, že se jedná toliko pouze o podezření z možného přestupku proti majetku dle § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Věc byla proto dne 19. ledna 2022 v souladu s § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, odevzdána komisi pro projednávání přestupků Magistrátu města Olomouce.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 30. září 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele
12. října 2022

vytisknout  e-mailem