Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k prověřování podnětů

119717/2022 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, oddělení hospodářské kriminality (dále jen "povinný subjekt") obdrželo dne 25.08.2022 žádost podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zák. č. 106/1990 Sb."). Předmětem žádosti byl požadavek na informace ke skutečnostem, zda jsou již ve spise č.j. …………… ze dne 16.06.2022 založeny rozhodné důkazy (viz. dopis z 18.07.2022), jak daleko postoupilo šetření, zda bylo zahájeno trestněprávní řízení ve věci dotačního podvodu, kterého se měla dopustit dceřiná společnost spol. Úsovsko a.s. Klopina, zda již policejní orgán ukončil šetření podání, kdy jste měl být Policií ČR opakovaně terorizován na objednávku agromafie a zda policejní orgán zahájil šetření podání vůči firmě ČEZ ve věci genocidy vůči občanům ČR, a to v souvislosti s přeprodáváním a tím umělým navyšováním ceny el. energie, z čehož mají někomu plynout neoprávněné nadměrné zisky - úplatky. K těmto otázkám pak sděluji následující skutečnosti:

- k dotazu č. 1 ohledně skutečnosti, zda jsou již ve spise č.j. ……….. ze dne 16.06.2022 založeny rozhodné důkazy, sděluji, že tento spisový materiál byl sloučen s věcí vedenou pod č.j……………... V rámci tohoto řízení pak uváděné rozhodné důkazy byly zajištěny v rozsahu, které byly vyhodnoceny jako důležité pro posouzení věci,

- k dotazu č. 2, jak daleko postoupilo šetření, sděluji, že pokud je otázka směřována k šetření vedenému pod č.j. …………….., tak toto bylo ke dni 29.08.2022 ukončeno založením věci ad acta, jelikož nepřineslo žádné nové, již v minulosti neřešené významné skutečnosti,

- k dotazu č. 3, zda bylo zahájeno trestněprávní řízení ve věci dotačního podvodu, kterého se měla dopustit dceřiná společnost spol. Úsovsko a.s. Klopina, sděluji, že povinný subjekt nedohledal žádný spisový materiál odpovídající požadavku. Pokud disponujete bližšími informacemi k uváděnému podezření, zejména pak, o kterou dceřinou společnost spol. Úsovsko a.s. se má jednat, neboť spol. Úsovsko a.s. má okolo 25 dceřiných společností a jakého jednání mající znaky dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku se tato dceřiná společnost měla dopustit, tyto doplňte, 

- k dotazu č. 4, zda již policejní orgán ukončil šetření podání, kdy jste měl být Policií ČR opakovaně terorizován na objednávku agromafie, sděluji, že k této otázce jste již byl v minulosti vyrozuměn, když postup policejního orgánu byl opakovaně přezkoumáván, a to jak ze strany odboru vnitřní kontroly KŘP Ol. kraje, tak i dalších dotčených policejních orgánů a státních institucí, a byl shledán bez závad,

- k dotazu č. 5, zda policejní orgán zahájil šetření podání vůči firmě ČEZ ve věci možné genocidy vůči občanům ČR, sděluji, že vůči společnosti ČEZ žádné šetření zahájeno nebylo, jelikož v této části je podání velmi obecné a pouhá transformace ceny elektrické energie vyrobené, prodané a zpětně koupené vycházející z platných obchodních smluv a tržního hospodářství, pak nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu genocidium podle § 400 trestního zákoníku.

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost doručenou dne 25. srpna 2022, která byla podána podle zák. č. 106/1999 Sb.

npor. Mgr. Radomil Cikryt
vedoucí oddělení hospodářské kriminality

vytisknout  e-mailem