Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality

HAVLÍČKOBRODSKO: Objasněnost přesáhla hranici šedesáti procent 

Profesionální práce a nasazení uniformovaných policistů a kriminalistů havlíčkobrodského územního odboru přinesla skvělé výsledky a v objasněnosti kriminality přesáhli hranici šedesáti procent.

Na Havlíčkobrodsku došlo v roce 2021 k celkem 898 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 566 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 63 %. Ve stejném období roku 2020 došlo k celkem 970 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 615, což činí 63,4% objasněnosti.

Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s více jak pětašedesáti procenty Havlíčkův Brod.

Kriminalita v roce 2021 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2021 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 546 trestných činů, z nichž se jim 356 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 65,2 %. V roce 2020 policisté prověřovali 533 trestných činů, z nichž 330 objasnili, tedy 61,9 %.

V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 199 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 113 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 56,8 %. V roce 2020 se jednalo o 229 případů, z toho 139 objasněných, tedy 60,7 %.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 153 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2021 činila 63,4 %, tedy 97 trestných činů. V roce 2020 se jednalo o 208 případů, z toho 146 objasněných a objasněnost činila 70,2 %.

Násilná trestná činnost

V roce 2021 došlo na Havlíčkobrodsku k 89 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 70 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 78,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo k poklesu o 12 případů. Policisté prověřovali 101 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 81 případů. Objasněnost činila 80,2 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2021 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 45 případů, z nichž do konce roku 37 objasnili. V roce 2020 se jednalo o 51 trestných činů, z nichž policisté objasnili 41. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 16 trestných činů a policisté jich objasnili do konce období 13. V roce předešlém se jednalo o 18 trestných činů, z toho 12 objasněných. Třetím nejčastějším násilným trestným činem byl na tomto území v roce 2021s počtem devíti případů trestný čin loupeže. Do konce roku policisté prověřování ukončili v pěti případech. V roce 2020 se jednalo o sedm případů a objasněnost zde policisté měli do konce roku stoprocentní.

K výraznému poklesu došlo v roce 2021 v případě trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to o šest případů. V loňském roce policisté zaevidovali osm případů.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 25 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 20 případů. Objasněnost tedy dosáhla 80 %. V roce 2020 policisté prověřovali 30 případů, z toho jich do konce období 24 objasnili.

Majetková trestná činnost

V této kategorii došlo v roce 2021 na Havlíčkobrodsku k celkem 362 trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 135 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2021 dosáhla 37,3 %. Ve stejném období roku 2020 došlo na Havlíčkobrodsku k 409 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 39,1 %, tedy 160 objasněných případů.

V roce 2021 se jednalo o 140 případů krádeží vloupáním, 95 případů krádeží prostých a 127 trestných činů připadá na zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Z celkového počtu 140 případů jich policisté v loňském roce objasnili 55, tedy 39,3 %. V roce 2020 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 150 případů, z toho 63 objasněných, což je 42 %.

Stejný počet případů policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali v případě trestných činů vloupání do víkendových chat a do rodinných domů. V případě vloupání do chat objasnili do konce roku z 23 trestných činů 15. U vloupání do rodinných domů jich objasnili do konce období deset. V porovnání s rokem 2020 došlo u vloupání do víkendových chat k nárůstu o šest případů a ze sedmnácti trestných činů jich policisté objasnili osm. Vloupání do rodinných domů prověřovali naopak o deset případů méně. V roce předešlém jich bylo 33, z toho 19 objasněných. K výraznému poklesu došlo v případě trestného činu vloupání do obchodů, a to o osm trestných činů. Vloni policisté zadokumentovali sedm případů, z nichž do konce období čtyři objasnili. V roce 2020 jich z celkových patnácti objasnili do konce roku osm.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých policisté v loňském roce prověřovali celkem 95 případů, přičemž 46 do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 48,4 %. V roce 2020 policisté prověřovali 161 trestných činů, z nichž objasnili 67, a objasněnost tedy činila 41,6 %.

V roce 2021 policisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 19 případů krádeží prostých v obchodech, přičemž 13 z nich do konce období objasnili. V souvislosti s krádežemi v bytech zaevidovali 10 případů a osm objasnili. V devíti případech prověřovali krádež motorových vozidel dvoustopých, z nichž objasnili šest trestných činů a dále objasnili dva ze sedmi krádeží jízdních kol. Kapesní krádež zaevidovali ve třech případech.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2021 došlo k 84 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 51. Objasněnost tedy činila 60,7 %. Ve stejném období v roce 2020 došlo k 99 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 60 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 60,6 %.

Mezi nejčastější trestné činy v oblasti hospodářské kriminality patří trestný čin podvodu. Policisté v roce 2021 prověřovali 19 případů, z nichž 12 do konce období objasnili. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k nárůstu o osm trestných činů. Dalšími nejčastěji prověřovanými trestnými činy této kategorie jsou trestný čin úvěrového podvodu a trestný čin neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. V loňském roce policisté prověřovali od každého 17 případů. V případě úvěrového podvodu do konce roku objasnili všechny zadokumentované skutky a u druhého jmenovaného trestného činu objasnili do konce roku jeden případ.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2021 policisté prověřovali 190 trestných činů a u 170 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 89,5 %. V roce 2020 se jednalo o 149 prověřovaných případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 93 případů, o 24 více než v roce předešlé, kdy jich bylo 69. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili policisté stejný počet případů jako v roce 2020. Od začátku roku do jeho konce odhalili 38 případů. Dalším častým trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 29 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku 20 objasnili. Zde došlo ve srovnání s předešlým rokem o nárůst 12 případů. Z tohoto počtu v roce 2020 policisté objasnili čtyři trestné činy. Dále policisté vloni zadokumentovali 14 případů výtržnictví a 13 z nich objasnili do konce období.

Zbývající trestná činnost

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 148 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2021 činila 81,1 %. V roce 2020 se jednalo o 182 trestných činů v této kategorii.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 68 případů. V roce 2020 policisté jich odhalili 76.

Dalším často prověřovaným trestným činem v této kategorii je zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 25 trestných činů, o 17 méně než v roce předešlém.

V průběhu loňského roku došlo na některých místech v Havlíčkově Brodě, např. ulice Nádražní nebo Plovárenská, k několika incidentům, a to zejména násilného charakteru. Všemi případy se policisté intenzivně zabývali a tyto agresivní činy v krátké době objasnili. Jednalo se například o případ výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, ke kterému došlo 9. září loňského roku v hale vlakového nádraží. V souvislosti s tímto případem kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctileté dívky a patnáctiletého chlapce. Žena s mladistvým chlapcem fyzicky napadli dvaadvacetiletého muže, který po jejich útoku skončil v nemocnici. Oba útočníky policisté krátce po činu zadrželi. Žena byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a dále přečinu výtržnictví. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až desetiletý trest odnětí svobody. V případě mladistvého se jedná o provinění a za uvedenou trestnou činnost lze v jeho případě uložit poloviční trest.

Nedílnou součástí práce uniformovaných policistů a kriminalistů je vynikající osobní a místní znalost území, kde působí, a to jak ve městech či městysech, tak na menších obcích. Neméně důležitá je v jejich pracovních vztazích vzájemná spolupráce na vysoké úrovni, bez které se jejich profese neobejde. Velký důraz policisté kladou také na spolupráci se strážníky městské policie, místními samosprávami a v neposlední řadě s veřejností v rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

V souvislosti s těmito případy přijali policisté ve spolupráci se strážníky městské policie v Havlíčkově Brodě opatření, s cílem co nejvíce eliminovat možnost páchat protiprávní jednání v lokalitách se zvýšeným počtem takových jednání.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

31. ledna 2022

vytisknout  e-mailem