Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Signál pomoci

Gesto, které může zachránit lidský život. 

V souvislosti s kampaní týkající se násilí v rodinách opět připomínáme signál pomoci. Jedná se o gesto, které může být využito ohroženou osobou při komunikaci s okolím. A to ať již při přímé komunikaci či např. při videohovoru. Gesto není doprovozeno žádnými slovy a ohrožená osoba jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Jedná se o mezinárodní gesto, které vzniklo v Kanadě a díky jeho šíření může být v současné době užito takřka na celém světě.

Gesto samotné je ohroženou osobou znázorněno tak, že tato otevře dlaň a s nataženými prsty ji ukáže např. na kameru či někomu s kým je v kontaktu či kdo jí vidí. Poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty palec schová. Vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

Signál pomoci.png  

Policista se s tímto gestem může setkat ve dvou případech. Buď bude sám svědkem jeho užití nebo se na něj obrátí někdo, kdo byl svědkem jeho užití. Druhá možnost je pravděpodobnější, ale nelze vyloučit ani snahu ohrožené osoby na své trápení upozornit přímo policistu.  

V případě, že jste se dozvěděli o užití tohoto gesta, je vhodné postupovat stejně, jako kdyby přišlo oznámení z běžně užívaných komunikačních kanálů. Postup tedy závisí na okolnostech, za kterých bylo gesto užito a množství informací, které jste od oznamovatele (svědka užití gesta) získali.

Základem tedy bude vytěžení oznamovatele, kterým může být učitelka, spolužák, ale i kamarádka, známý či soused ohrožené osoby. Ohrožená osoba nemusí být pouze ve věku dítěte, ale tento signál může použít i dospělá osoba či senior. Po nashromáždění všech dostupných informací je vhodné v případě dítěte věc konzultovat s pracovníky OSPODu (rodina může být již v jejich péči) a dohodnout s nimi další postup. Nicméně je třeba si uvědomit, že ohrožená osoba volá o pomoc. Není tedy vhodným řešením o zjištěných skutečnostech sepsat úřední záznam a tento postoupit na OSPOD. V případě dospělé osoby postupovat stejně jako v případě, že jste přivoláni k domácímu násilí a oznamovatelem není poškozená osoba, ale např. soused. Tedy počítat se situací, kdy vstupujeme do případu domácího násilí (nebo jiného problému) a ani jeden z aktérů příchod policie neočekává.  

Ve světě byly zaznamenány i případy, kdy byl signál použit osobou, která byla aktuálně v pozici unesené osoby. Signál byl ukazován z jedoucího vozidla okolním posádkám. Informace o tomto incidentu tedy policie přijala přes tísňovou linku.

Lze předjímat, že toto gesto může být někým i zneužito. Nicméně na postupu se nic nemění, okolnosti použití signálu budou prověřeny stejně, jako např. případy zneužití linky tísňového volání. 

Signál pomoci v České republice propaguje mnoho slavných osobností a influencerů. A dále např. Centrum Locika, které se věnuje pomoci rodinám, v kterých se vyskytuje nějaká forma násilí. Toto centrum připravilo kampaň na propagaci signálu bezpečí směrem k dětem. Na webových stránkách dětství bez násilí (odkaz přiložen níže) jsou další informace, které vám mohou doplnit vaši představu o signálu bezpečí. Jsou zde umístěna také dvě videa, která budou šířena cestou sociálních sítí.

Odkaz na stránky: https://www.detstvibeznasili.cz/signal-pomoci

Zdroj: Policejní prezidium

Odbor komunikace a vnějších vztahů

Oddělení prevence

vytisknout  e-mailem