Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravní nehodovosti za rok 2017 v Plzeňském kraji

Bilance dopravní nehodovosti na silnicích Plzeňského kraje. 

Dopravní nehodovost v Plzeňském kraji za rok 2017

Na začátku nového roku bilancujeme statistická čísla roku předcházejícího. Než se začneme věnovat dopravní nehodovosti v našem kraji, rádi bychom zdůraznili, že statistické ukazatele jsou faktická čísla, která sice vypovídají o stavu nehodovosti, ovšem již málokdo si představí, že za těmito čísly stojí skuteční lidé. Jsou mezi nimi ti, kterým se při nehodách nic nestalo, pouze utrpěli majetkovou újmu - poškodili vozidla, ale také zde zůstali lidé, kteří si prožili trauma při ztrátě svých blízkých. Naši policisté si to uvědomují, protože s těmito lidmi komunikují a snaží se jim pomáhat v těžkých chvílích.  Pojďme se odprostit od čísel a všichni si uvědomme svoji zodpovědnost.  Všichni máme rodiny a nechceme, aby se jim něco stalo. Pokud se budeme chovat na silnicích, jak máme, mohl by být rok 2018 o mnoho lepší.  

V Plzeňském kraji v roce 2017 šetřili policisté 3 590 dopravních nehod.  V 53 případech lékař konstatoval zranění neslučitelná se životem, těžce zraněno bylo 83 osob a lehce zraněno 1828.   Nejvíce nehod řešili policisté na území města Plzně (1000), při kterých zemřelo na silnicích 13 osob a Plzně - venkova (796), kde vyhaslo při nehodách 20 životů. Nejméně nehod v Plzeňském kraji jsme zaznamenali na Rokycansku.  Celková hmotná škoda byla vyčíslena na více než 243 miliónů korun.

Nejvíce dopravních nehod bylo zapříčiněno nesprávným způsobem jízdy (1845) a bohužel při těchto nehodách zemřelo 17 osob. Nepřiměřená rychlost byla jako příčina zadána do statistik v 903 případech a vlivem nepřiměřené rychlosti zahynulo 19 lidí. Dalších 442 řidičů nedalo přednost a z toho v 15 případech museli policisté oznamovat pozůstalým úmrtí jejich blízkých.

Řidiči motorových vozidel způsobili 3 116 nehod, řidiči nemotorových vozidel (cyklisti) jich zavinili 151. Vina na straně chodce je v 85 případech, při kterých přišli o život 2 chodci.  U 4 lékaři konstatovali těžká poranění a ošetřili 84 lehkých zranění.  Z toho 52 chodců zavinilo nehodu v Plzni a 14 na území Plzně - venkova.  V Domažlicích řešili policisté 5 nehod zaviněných chodci, v Klatovech 4, na Rokycansku 3 a tachovští policisté zapsali do statistik 7 takových případů.  Chodci mužského pohlaví zavinili 31 nehod, ženy 29 a děti do 15 let 25 nehod.  Kvůli zvěři, ať už lesní či domácí, se stalo 192 nehod. Dopravní nehodu srážku s chodcem dopravní policisté evidovali ve 201 případech, při kterých přišlo o život 11 osob, z toho se jednalo o tři děti.

V roce 2017 byl zjištěn alkohol u 333 dopravních nehod, oproti roku 2016 jsme zaznamenali nárůst o 21 skutků.  V porovnání s celou Českou republikou jsme na pátém místě. Při těchto nehodách zemřelo 12 lidí. Nejvíce nehod, které způsobil alkohol, bylo řešeno v Plzni (100), na Plzni venkově 83 a naopak nejméně na Rokycansku.  Řidiči motorových vozidel po požití alkoholu způsobili 277 nehod, 42 jich zavinili řidiči nemotorových vozidel a opilí chodci zavinili v Plzeňském kraji 13 nehod.  Při nehodách, kdy byl u viníků zjištěn alkohol, byla nejčastější naměřená hodnota přes 1,5 promile. Jednalo se o 191 nehod.

Pokud se podíváme na statistická čísla způsobených nehod podle praxe řidiče, zjistíme, že v Plzeňském kraji nejvíce nehod zavinili řidiči, kteří mají řidičské oprávnění déle než 10 let (1091) a nejčastěji bourali vlivem nesprávného způsobu jízdy (551).  Řidiči, kteří mají praxi řízení do jednoho roku, způsobili 363 nehod a motoristé, kteří usedají za volant po dobu dvou let, zapříčinili 361 nehod. Nejméně jich (258) zavinili motoristé, kteří řídí od 3 do 5 let.

Nejvíce nehod řešili policisté v pátek, stejně tak jako i v letech minulých, kdy zapsali do statistik 616 nehod a nejméně v neděli, kdy řešili 436 nehod.

Tabulka č. 1: Den v týdnu podle nejvyššího počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Plzeňském kraji

rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

den v týdnu

Pondělí

(12 mrtvých)

Neděle

(11 mrtvých)

Pondělí, sobota

(9 mrtvých)

Neděle

(8 mrtvých)

Úterý, pátek

(8 mrtvých)

Pátek

(13 mrtvých)

Ještě podotýkáme, že při nehodě, kde nebylo způsobeno zranění a nedošlo k poškození majetku třetí osoby a škoda nepřesáhla 100 tisíc korun, lidé nemusejí volat policii a sami si ji mohou vyřešit pomocí tzv. euroformulářů. V Plzeňském kraji mnoho motoristů tuto možnost využívá a tyto nehody se pak již neprojeví ve statistických údajích. Proto při porovnávání s kraji, kde lidé euroformuláře nevyužívají, mohou tato statistická čísla v některých případech údaje zkreslovat.

Oblasti dopravy se každodenně věnují kolegové z dopravní policie. Kromě realizace celé řady dopravně bezpečnostních akcí se problematikou silničního provozu zabývají i během výkonu služby, stejně tak jako kolegové z pořádkové policie. 

Vzhledem k tomu, že bezpečnosti v dopravě přikládáme velký význam, realizovali jsme v loňském roce na území Plzeňského kraje celou řadu preventivních aktivit, jejichž cílem bylo přispět k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tyto akce byly vztaženy na všechny účastníky silničního provozu, rovněž došlo k zacílení na všechny věkové skupiny. Pro žáky základní škol, ale i na ostatní chodce, byla, tak jako každý rok, uskutečněna dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, která byla doplněna o několik seminářů se žáky základních škol. Problematice bezpečného chování v dopravě jsme se věnovali i při přednáškových činnostech na úrovni mateřských, základních, středních škol a odborných učilišť. Bylo realizováno i několik dopravně preventivních akcí, při kterých se veřejnosti distribuovali např. reflexní prvky  - pro motocyklisty byly určeny reflexní šle, pro spolujezdce v motorových vozidlech reflexní vesty, chodcům pak reflexní pásky, odznaky či tkaničky do bot.  V období letních prázdnin se řidiči mohli setkat s další preventivní akcí, která se týkala požívání alkoholu v dopravě, a to s projektem „Řídím, piju nealko pivo“. Pro děti jako spolucestující v motorových vozidlech pak byla o letních prázdninách připravena další preventivní akce, kdy se dětem rozdávaly edukativní kvízy. Na období zimních měsíců jsme pro řidiče připravili dopravně preventivní akci, při které dostávali měřiče hloubky dezénu pneumatik. Nejvýznamnější akcí, která byla v rovině bezpečnosti v dopravě z naší strany v minulém roce realizována, byla dopravně preventivní kampaň s názvem „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.“. Ta vznikla jako aktuální reakce na zvýšený počet dopravních nehod se smrtelnými následky a rovněž jako reakce na poměrně vysoký počet dopravních nehod, při kterých sehrál svou roli alkohol. Kampaň byla finančně podpořena ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně. V této souvislosti byly natočeny rozhlasové videosposty, jež byly vysílány na vybraných radiových stanicích a také videospot, se kterým se mohla veřejnost seznámit v regionálních televizích a jednom z multikin v Plzni. Kampaň byla podpořena i plakáty, polepy vozů městské hromadné dopravy v Plzni a aromovisačkami do motorových vozidel. Na vzniklou situaci v dopravě jsme zareagovali i tím, že jsme začali spolupracovat s Transfuzním oddělením FN Plzeň a policisté se zapojili do darování krve s názvem „Vítězem je každý, dárce i obdarovaný“.  

mjr. Ing. Martina Korandová
por. Mgr. Pavla Burešová
16. ledna 2018

vytisknout  e-mailem