Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prevence

Úvodní informace o preventivní činnosti. 

Test

Policejní prevence  je zaměřena na nejaktuálnější problematiky a pro všechny cílové skupiny. Na každém územním odboru je policista, který má prevenci na starosti a můžete se na něj obracet v případě potřeby.

Kontakty na pracovníky OTP

(Nejen) preventivní informace z jednotlivých územních odborů

Realizujeme preventivní besedy pro žáky a studenty základních a středních škol, pro pedagogy, pro rodiče, pro seniory.

Se žáky prvního stupně základní školy nejčastěji besedujeme na téma:

 • Dopravní výchova
 • Šikana
 • Bezpečné chování na internetu – kyberšikana

Pro žáky druhých tříd prvního stupně základních škol nabízíme pracovní sešity Kapka prevence, pro žáky třetích, čtvrtých či pátých tříd (dle zvážení pedagoga) pracovní sešity Bezpečně v kyberprostoru.

Pro druhý stupeň základních škol máme připravená témata:

 • Šikana
 • Kyberšikana
 • Drogová problematika
 • Trestní odpovědnost
 • Bezpečný pohyb v silničním provozu – příčiny, důsledky dopravních nehod u mladých a začínajících řidičů

Pro středoškolské žáky a studenty jsou stejná témata jako na druhém stupni základních škol s úpravou pro danou věkovou kategorii,  nově máme připravené téma Rizikové chování (extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, homofobie, sekty).

Pro pedagogy jsou připravena témata:

 • Kyberšikana a počítačová kriminalita
 • Nebezpečný útočník ve školském zařízení

Pro rodiče realizujeme nejčastěji besedy o kyberšikaně.

Pro seniory nabízíme besedy na téma:

 • Prevence krádeží
 • Prevence podvodů
 • Prevence přepadení
 • Prevence vloupání
 • Prevence domácího násilí
 • Prevence počítačových podvodů
 • Prevence v silničním provozu

Kromě preventivních besed realizují preventisté preventivní akce zaměřené na aktuální problematiky a dále preventivní projekty (viz sekce Projekty).

Nedílnou součástí prevence je Informační centrum policie v Brně v ulici Běhounské. Tady se mimo jiné realizují besedy a přednášky pro všechny věkové skupiny. Kromě toho se návštěvníci mohou podívat na policejní výzbroj, výstroj a další pomůcky, které policisté používají při výkonu služby, a které je možné v centru vidět. Kromě těchto aktivit nabízíme možnost vyzkoušet si auto nebo moto trenažér.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku prevence por. Mgr. Zdeňku Procházkovou – tel.: 974 622 458, 602 161 766, e-mail: zdenka.prochazkova@pcr.cz

vytisknout  e-mailem