Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hodnocení činnosti středočeské policie za rok 2014 a priority v roce 2015

KRAJ - Bilanční tisková konference a otevření sedmé speciální výslechové místnosti pro děti a zvlášť zranitelné oběti se uskutečnila dne 27. ledna 2015. 

 
Tiskovou konferenci zahájil plk. JUDr. Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a seznámil přítomné zástupce médií a hosty s výsledky činnosti za rok 2014. Po krátké prezentaci se zaměřil zejména na:
 
Priority Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na rok 2015
 
Predikce
 
Prevence
 
Latence
 
Sociální a bezpečnostní rizika
Mapy kriminality
 
Doprava
Sekundární viktimizace
 
Výskyt drog  - DrugMaps
Výnosy z trestné činnosti
Majetková trestná činnost
 
 
S výsledky činnosti v oblasti služby kriminální policie a vyšetřování seznámil přítomné náměstek ředitele plk. JUDr. Michal Mazánek a mimo jiné zdůraznil důležitost uzavření smlouvy s pěti nemocnicemi v rámci kraje, jejímž cílem je poskytnutí co největšího komfortu při vyšetření u zvlášť zranitelných obětí trestných činů.
V rámci Středočeského kraje bylo v roce 2014 registrováno 31 118 skutků.
 
Nejvyšší registrovaná kriminalita je evidována na územních odborech
 
Územní odbor
Skutků
 
Praha venkov - JIH 
 
3 520
Kladno                      
3 360
 
Mladá Boleslav        
2 971
 
celková kriminalita a objasněnost 2014
 
Zjištěno
 
 
31 118 skutků
 
Objasněno
v procentech
 
13 100 skutků
42,10 %
 
 Náměstek ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Jan Ptáček informoval o výsledcích zbraňové amnestie v rámci kraje a také o výsledcích v oblasti služby dopravní policie.
dopravní nehody v roce 2014
na území kraje došlo 11 604 nehodám což je 338 více než v roce 2013
 
Následky dopravních nehody
usmrceno
116
+ 28
Těžké zranění
435
+ 25
Lehké zranění
3 098
+ 240
 
Řidiči pod vlivem alkoholu a drog
alkohol
5 941
+ 718
z dopravních nehod
   554
+ 63
Zjištěno při dopravních kontrolách
5 360
+ 655
drogy
1 608
+ 330
Z dopravních nehod
30
+     8
Zjištěno při dopravních kontrolách
1 578
+ 322
 Policisté v roce 2014 se zaměřili při kontrolách na dodržování sociálních předpisů
zkontrolováno
10 464 motorových vozidel
Zjištěno porušení sociálních předpisů
                                                   1 014 řidičů
 
 
 
 
 
 
 
Zbraňová amnestie
Počet odevzdaných zbraní v kraji
 835 - nejvíce ze všech krajů ČR
Počet odevzdaného střeliva v kraji
22 389
S Krajským programem prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2015 krátce seznámil přítomné hejtman Ing. Miloš Petera. Připomněl například pokračování úspěšného projektu Bezpečně na internetu, kdy se nově do projektu zapojí v letošním roce i Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.
 
Slavnostního otevření speciální výslechové místnosti na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje se zúčastnil také JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost, hejtman Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, kteří společně s plk. JUDr. Václavem Kučerou slavnostně přestřihli pásku. Přítomni byli také členové Pracovní skupiny prevence kriminality a to Ing. Václav Váňa, zástupce Odboru sociálních věcí KÚ SK, JUDr. Milan Fára krajský koordinátor prevence, Přemysl Sezamský z komise pro bezpečnost, zástupce probační a mediační služby, Bc.Václav Čermák radní města Rakovník a koordinátor prevence kriminality, Mgr. Dagmar Doubravová ředitelka Rubikon centra a Mgr. Radek Jiránek, ředitel odboru prevence kriminality MV, Ing. Petr Dostál ekonomický ředitel krajského ředitelství policie, Mgr. Jitka Gjuričová kriminolog.
 
Vybudování speciální výslechové místnosti přispívá k vytvoření vhodného prostředí pro úkony konané s dětmi a zvlášť zranitelnými oběťmi a tím k prevenci vzniku traumatizace a sekundární viktimizace, jež hrozí dětem a zvlášť zranitelným obětem při nešetrném přístupu orgánů činných v trestním řízení. Vybudování speciální výslechové místnosti zároveň přispívá k plnému  rozvoji profesionality a dovedností v činnostech orgánů pracujících s dětmi a zvlášť zranitelnými oběťmi.
 
V současné době jsou k výslechům dětí a zvlášť zranitelných obětí v rámci Středočeského kraje využívány již existující speciální výslechové místnosti v Příbrami, Berouně, Kladně, Kolíně, Mělníce a v minulém roce otevřená speciální výslechová místnost v Benešově. Dojezdová doba u těchto místností ve vztahu například k územnímu odboru Praha – venkov či jiným územním odborům Středočeského kraje, kde speciální výslechová místnost není k dispozici, však není ideální. Otevření speciální výslechové místnosti na Krajském ředitelství policie Středočeského kraje na Zbraslavi umožní policistům z Územního odboru Praha – venkov a dalších územních odborů konání úkonů s dětmi a zvlášť zranitelnými oběťmi v příjemném prostředí, tím bude naplněno právo těchto dětí a zvlášť zranitelných obětí na profesionální a šetrné zacházení a na předcházení vzniku sekundární viktimizace. Vybavení speciální výslechové místnosti zároveň zkracuje dobu konání úkonu, umožňuje přesnou následnou protokolaci a také kontrolu objektivity a zákonnosti prováděného úkonu.
 
Podrobné informace nejen ke speciální výslechové místnosti pro děti a zvlášť zranitelné oběti poskytly zástupcům médií kriminalistky krajského ředitelství policie kpt. Bc. Jindřiška Cestrova a kpt. Mgr. Jana Peršinová. Vysvětlovaly všem přítomným, jak se v těchto místnostech pracuje a v čem jsou užitečné. Obě policistky jsou proškoleny na tuto velmi specifickou činnost. Stejně tak budou vyškoleni i další policisté, kteří se u policie této problematice věnují.
 
 
mjr. Bc. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí
KŘ P ČR Středočeského kraje
27. ledna 2015
 

 

vytisknout  e-mailem