Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Představení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

    
          Středočeský kraj patří počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km²) zabírá téměř 14 % území ČR. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu. K 31.12.2010 měl Středočeský kraj 1 264 978 obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém se počet obyvatel již blíží 160 000. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s cca 55 000 obyvateli. Hustota zalidnění je 115 obyvatel na km², přičemž nejvyšší je v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km². Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km². Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v České republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně ¾ její délky procházejí územím kraje. Výše zmíněná charakteristika území je důležitým faktorem ovlivňujícím protiprávní činnost a zatíženost policistů.
         
          Středočeská policie vznikla v roce 1990 oddělením od Policie ČR správy hlavního města Prahy. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „Středočeská policie“) je od 1. ledna 2009 organizační složkou státu a účetní jednotkou. V čele krajského ředitelství je krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Územní obvod Středočeské policie je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje. Obsah činnosti Středočeské policie je dán zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. Středočeská policie je členěna na 13 územních obvodů, jejichž území (mimo územní odbor Praha venkov-jih, Praha venkov-západ, Praha venkov-východ) jsou shodná s bývalými okresy. Základními útvary Středočeské policie jsou obvodní oddělení pořádkové policie, dálniční oddělení, poříční oddělení a oddělení železniční policie. Uniformovaní policisté na těchto útvarech konají hlídkovou službu při ochraně veřejného pořádku, spolupracují s místní samosprávou, přijímají oznámení od veřejnosti a provádějí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaných v místě jejich působnosti. Zjištěné přestupky zpravidla oznamují úřadům městských částí nebo jiným správním orgánům. Při objasňování trestné činnosti spolupracují se službou kriminální policie a vyšetřování a státním zastupitelstvím.
          Posláním Středočeské policie je zajistit kvalitní a efektivní službu veřejnosti. Pro naplnění poslání a vize „Středočeská policie – opora pro bezpečnost každého“ byl do systému managementu  implementován nástroj pro neustálé rozvíjení a zlepšování organizace, a to model Excelence EFQM. Důkazem implementace managementu kvality je ocenění v rámci Národní ceny kvality České republiky v kategorii Veřejný sektor, které je udělováno Sdružením pro oceňování kvality. V roce 2007 Středočeská policie získala Ocenění zlepšení výkonnosti organizace, hodnocení podle modelu Excellence EFQM  a v roce 2009 ocenění „Úspěšná organizace“.
          Spokojenost zákazníka (občana Středočeského kraje) je pro management Středočeské policie důležitým ukazatelem, proto je míra spokojenosti každoročně zjišťována pomocí sociologického průzkumu veřejného mínění.
           V roce 2010 Středočeská policie realizovala za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje a některých obcí projekt  „ Dejte srdci šanci - Středočeská šance“, jehož výsledkem je vytvoření 25 „bezpečných míst“. Vozidla dálničních oddělení a vybrané základní útvary jsou vybaveny automatizovanými externími defibrilátory (AED) jako základní pomůckou první pomoci. Vyškolení policisté mohou v případě potřeby poskytnout laickou první pomoc při postižení člověka srdeční příhodou nebo jakoukoliv jinou příhodou se selháním některé životní funkce (vědomí, dýchání, oběh) ještě před příjezdem záchranné služby.

vytisknout  e-mailem