Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

40-Informace velitele zásahu k uzavření pozemní komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice

V posledních dnech jsem zaregistroval množící se ohlasy občanů a starostů obcí, které se nacházejí v blízkosti areálu Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín, v němž došlo k explozím muničních skladů, proti uzavření pozemní komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice.
 
V reakci na tyto ohlasy a k osvětlení závažnosti nastalé situace sděluji následující podstatné skutečnosti, které mne jako velitele zásahu vedly k rozhodnutí o uzavření uvedené pozemní komunikace.
 
Dne 3. prosince 2014 došlo v areálu Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín, k výbuchu muničního skladu č. 12. Budova č. 12 se nachází na okraji areálu Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín, a je tedy významně blíž obcím a prostorům užívaným občany, než tomu bylo v případě první exploze budovy č. 16. Vlivem výbuchu došlo ke značnému rozmetání vybuchlé i nevybuchlé munice uskladněné v tomto skladu do jeho okolí. Po dohodě s pyrotechniky Policie České republiky jsem s ohledem na bezprostřední ohrožení života a zdraví osob stanovil okruh nebezpečné zóny ve vzdálenosti 1200 metrů od budovy č. 12. Jedná se prostor, který je bezprostředně ohrožen účinky rozletu střepin, v němž z hlediska ochrany života a zdraví platí režimová opatření a mohou do ní vstupovat pouze pracovníci složek integrovaného záchranného systému. Do nebezpečné zóny spadá právě část pozemní komunikace mezi obcemi Haluzice a Lipová. S ohledem na tuto skutečnost a v souladu s posláním Policie České republiky, jejímž hlavním úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku jsem rozhodl o celkové uzavírce části silnice III/4932 v úseku od křižovatky se silnicí III/4941 (u obce Haluzice) po konec obce Lipová.
 
Hlavním důvodem pro důsledné dodržování zákazu vstupu do nebezpečné zóny je skutečnost, že ani v současné době nelze úplně vyloučit nebezpečí dalšího neřízeného výbuchu, možného rozmetání střepin a způsobení zranění osob. Schopnost výbuchu rozmetat střepiny do uvedené vzdálenosti potvrdil i následný pyrotechnický průzkum prováděný poté, co v areálu přestalo docházet k neřízeným výbuchům a možnému dalšímu rozmetání munice, při němž byly nalezeny části munice i v bezprostřední blízkosti uvedené komunikace.
 
Závěrem uvádím, že rozumím nespokojenosti občanů a starostů dotčených obcí s uzavřením komunikace a z toho  plynoucích komplikací. Uzavření komunikace je však jediným možným způsobem, jak zabezpečit splnění primárního úkolu, který jako velitel zásahu mám, a to je ochrana bezpečnosti osob a majetku.
 
 
9. ledna 2015, plk. JUDr. Jaromír TKADLEČEK
ředitel krajského ředitelství, velitel zásahu

vytisknout  e-mailem