Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Polsko- Krakov

fotogalerie     V týdnu od 12. do 18. května 2013 byl realizován projekt „Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů“, tentokrát v Polské republice.
Zahraniční stáže se zúčastnili pracovníci operačního odboru PP ČR a další pracovníci KŘP Zlínského, Pardubické, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Hlavním partnerem projektu bylo Krajské ředitelství policie v Krakově (Komenda Wojewódska Policji w Krakowie-KWP).
Stáž byla započata v budově KŘP v Krakově, kde došlo k výměně základních zkušeností s čerpáním dotací z fondů EU. Polská policie využívá těchto výzev velmi intenzivně, čímž dosahuje vyšší motivace policistů a zároveň dochází k navazování důležitých kontaktů umožňující efektivnější výkon služebních činností. Delegaci byla prezentována organizace a úkoly polské policie. Součástí byla i informace o mezinárodní spolupráci v misích polských policistů v minulosti i současnosti. V další prezentaci byly představeny zkušenosti z mezinárodní spolupráce policistů KŘP v Krakově. Tuto kooperaci zajišťuje tým KŘP v Krakově, který zajišťuje zejména spolupráci s Interpolem v oblasti trestního řízení a statistiky, obchodování s lidmi, obchodování s drogami, v oblasti pornografie a pedofilie. V rámci projektů realizovaných za podpory EU se krakovští policisté zúčastnili společných projektů s policisty Velké Británie, Portugalska, České republiky, Islandu, Německa a Rumunska. Dále byli pracovníci seznámeni s řízením policejních sil a prostředků při řešení krizových nebo mimořádných situací, které si vyžadují dle závažnosti situace adekvátní reakci.
Stáží na operačním středisku se pracovníci podrobně seznámili s využívaným informačním systémem, v němž jsou propojeny všechny úrovně řízení malopolské policie. Zapsané informace jsou předávány dle závažnosti příslušným řídícím pracovníkům. Základní činnosti jsou shodné jako na standardním operačním středisku. Za 24 hod. odbaví okolo 400 intervencí, tzn. zásahů na základě volání na tísňovou linku policie. Informační technologie užívané na operačním středisku jsou moderní, umožňují datové propojení s dozorčími službami komisariátů. Sdílení dat s ostatními operačními středisky však již možné není. K získávání informací, výkonu lustrací apod. využívají informační systém KSIP.
Základna Letecké služby KŘP v Krakově seznámila pracovníky v prostoru leteckého muzea s používanou technikou a to jak současnou, tak minulou. Velitel základny uvedl příklady použití vrtulníků v policejních akcích a řízení dopravy, např. návštěva papeže Jana Pavla II. Prezentoval operativní a účinné usměrňování značného množství návštěvníků, jak pěších tak mobilních, přes reproduktory vrtulníku, čímž byl řešen totální kolaps dopravy v okolí akce. Tímto netradičním způsobem bylo možno najednou oslovit davy poutníků i řidiče vozidel a obnovit silniční provoz.
Pracovníci krizového řízení a ochrany obyvatelstva v objektu Krajského úřadu Malopolska v Krakově vysvětili roli lékaře-koordinátora záchranné služby. Uvedený lékař vykonává 24hodinovou službu v objektu krajského úřadu, je ve spojení s dispečery zdravotnických zařízení v kraji a koordinuje činnost zdravotnické záchranné služby při mimořádných událostech nebo nasazení většího rozsahu. Má přehled o obsazenosti lůžek v jednotlivých zdravotnických zařízeních. V případě, že rozsah události překračuje hranice kraje, spolupracuje v další činnosti s lékařem – koordinátorem příslušného kraje.
Další program představil způsob příjmu tísňového volání, koordinaci a organizaci záchranných operací, vyhodnocování provedených postupů a vypracování metodiky reakce na mimořádné události. Systém vychází ze zákonné úpravy, obsahuje provoz čísla tísňového volání 112. Hlavním úkolem je koordinace a monitoring činnosti při záchranných pracích a zdravotnické pomoci, včetně řízení záchranných a zdravotnických týmů. Součástí prezentace byly informace o způsobech provozu a úkoly centra tísňového volání, kvalifikace vyžadovaná od operátorů tísňových linek, provádění výcviku operátorů a provozování příjmu tísňového volání.
V objektu Krajského ředitelství HZS v Krakově, kde je umístěno integrované centrum krizového řízení, byly delegaci představeny informační systémy a později i dopravní prostředky používané HZS. Jedná se o operační středisko, kam jsou předávány informace z pracoviště tísňového volání 112. Na základě těchto informací jsou vysílány síly a prostředky jednak HZS, tak také zdravotnické záchranné služby. K této činnosti využívají společný informační systém, kde shromažďují potřebné informace k události. Návštěva pokračovala krátkým přesunem do školy pro HZS v Krakově, ve které se připravují na službu u HZS mladí aspiranti.

vytisknout  e-mailem