Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zahraniční spolupráce

Operační odbor se snaží ve své činnosti využívat zahraniční zkušenosti. Základní principy operačního řízení jsou obecně velmi podobné. Proto specialisté navštívili obdobná pracoviště ve Varšavě, Krakově, Bratislavě, Norimberku, Berlíně, Mnichově, Lyonu a dalších místech. Zde získaná poznání ukazují, že vývoj operačních středisek Policie České republiky je orientován správným směrem. 
                          
Služební cesty jsou zaměřeny zejména do těchto oblastí: 
 
  •  budování a činnost integrovaných policejních operačních středisek
V současné době probíhá rozsáhlá modernizace a integrace operačních středisek policie. Polská a německá strana mohou poskytnout bohaté zkušenosti s modernizací svých operačních středisek. Na Slovensku se naopak předpokládá budování integrovaných operačních středisek policie, v případě zájmu PZSR operační odbor pomůže s jejich výstavbou.
 

Jedním z aktuálních témat při řešení problematiky zahraniční spolupráce je i přeshraniční pronásledování dle čl. 41 Schengenské prováděcí úmluvy, přeshraniční spolupráce a komunikace mezi policejními sbory, činnost operačních středisek při koordinaci sil a prostředků, předávání informací mezi operačními středisky a kontaktními pracovišti, techniky vyjednávání apod..

Operační odbor se zapojil do vzdělávacích programů s využitím čerpání financí z evropských fondů, dotace mohou být použity pouze na školení, taktická cvičení, výměnu zkušeností apod.
 
  •  problematika dopravního zpravodajství
Policie ČR jako jeden ze subjektů Jednotného systému dopravních informací má zákonný úkol poskytovat dopravní informace, především o dopravních nehodách, které tvoří překážku provozu. Vkladatelská pracoviště a skupina dopravních informací policejního prezidia v nepřetržitém provozu sbírají pomocí aplikace CDI2 tyto dopravní informace. Tyto jsou následně předávány do Národního dopravního informačního centra, odkud jsou převážně cestou medií přenášeny k cílové skupině tj. řidičům do kabin vozidel.
Z historického hlediska je policie spojována s dopravním zpravodajstvím, neboť již po desetiletí přebírají média od policie dopravní informace a v pravidelném vysílání např. Zelená vlna je uveřejňují pro potřeby široké veřejnosti.
 
  •  využívání informačních systémů při činnosti operačních středisek policie
Operační střediska PČR pro svoji činnost užívají integrovaný komunikační a řídící systém Dispečer – Maják 158. Tento sofistikovaný systém slouží především k příjmu a zpracování oznámení tísňové linky 158, resp. 112 a dále ke koordinaci a řízení policejních sil a prostředků. Pro oblast hlásné služby operační střediska disponují informačním systémem IS Událost. Slovenskem i dalšími zeměmi EU je systém Dispečer Maják 158 velmi kladně hodnocen.
 
  •  postup policie při likvidaci hromadných neštěstí a velkých katastrofách                            

               test projektu ESS/pád letadla  -  meziárodní seminář v Ainringu

Semináře a cvičení inspirované konkrétními poznatky z reálných situací, zejména železniční nehoda, požár v tunelu, požár lanové dráhy, likvidace následků letecké katastrofy a identifikace obětí.

 

vytisknout  e-mailem