Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Polsko-Krakov

fotogalerie      Na základě projektu EU Leonardo da Vinci – Program celoživotního učení na téma „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství navštívila delegace operačního odboru(dále jen „delegace”) Krajské velitelství policie v Krakově (http://www.malopolska.policja.gov.pl/).
Pracovní pobyt započal přijetím ředitelkou kanceláře ředitele krajského velitelství paní nadkom. Magdalenou Balawajder. Po úvodních oficiálních slovech došlo k výměně základních zkušeností s čerpáním dotací z fondů EU, zejm. v programu celoživotního učení Leonardo da Vinci. Polská policie využívá těchto výzev velmi intenzivně. Dosahuje tak vyšší motivace policistů, navazování důležitých kontaktů umožňující efektivnější výkon služebních činností. Současně jsou vzájemná setkání a poznávání služebních postupů v jiných zemích EU nenahraditelnou studnicí nových informací, které tak umožňují výběr řešení podle principu „nejlepší praxe”.
Vedoucí tiskového oddělení krajského velitelství, nadkom. Mariusz Ciarka, provedl přednášku na téma: „Role tiskového mluvčího Krajského velitelství Policie v Krakově v prezentaci dopravních informací obyvatelům Malopolského kraje“. Z přednášky vyplynul význam dopravních informací, který je na ně kladen z hlediska ovlivňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Polská republika patří k nejhůře hodnoceným zemím EU z hlediska mortality na 100 dopravních nehod. Role tiskových mluvčích spočívá zejm. v televizních komentářích o dopravních omezeních v souvislosti s dopravními nehodami nebo omezeními vyvolanými výstavbou nebo údržbou pozemních komunikací. Úzká spolupráce je i s novináři deníků. Dopravní zpravodajství se však omezuje spíše na ad hoc informování než na systematický sběr, vyhodnocování a předávání dopravních informací sdělovacím prostředkům.
S bezpečností na pozemních komunikacích úzce souvisí výchova a vzdělávání řidičů, zejm. těch nových. Na návštěvě Krajského střediska silniční dopravy v Krakově (http://www.mord.krakow.pl/) byl delegaci prezentován systém přezkušování, popř. školení řidičů na všechna řidičská oprávnění. Zkoušky vykonávají nejen noví řidiči, kteří prošli výcvikem v autoškolách a splnili další povinná kritéria, ale i ti, kteří se dostali vlivem svého neukázněného chování v silničním provozu do problému v rámci bodového systému. Ředitel krajského střediska silniční dopravy Marek Dworak je současně sekretářem úřadu BESIP Malopolska. Pod touto hlavičkou se podílí na řadě preventivních aktivit, vč. spolupráce s médii, zejm. televizí. Je autorem seriálu o výchově mladých řidičů a chování účastníků silničního provozu.
Jedním z důležitých cílů stáže byla návštěva v Úřadu komunální infrastruktury města Krakov (http://www.zikit.krakow.pl). Z hlediska plynulosti dopravy byl nejzajímavější dispečink řízení MHD a jeho zcela přesný informační systém na zastávkách a s tím související model řízení provozu v Krakově. Na svých stránkách úřad prezentuje dopravní informace tím, že průběžně popisuje aktuální stav a uvádí predikovaná omezení. Tyto informace pak zpracovávají jednotlivá média ve svých vysíláních nebo vydáních.
K 1. prosinci 2011 bylo v Polsku pouze 1056 km dálnic a 801,4 km rychlostních silnic. Policejní činnosti na nich vykonávají specializované dálniční komisariáty, které jsou organizačně začleněny ve struktuře odboru dopravní policie krajských velitelství. Dálniční komisariát v Krakově Balicích řídí podinsp. Mgr. Jaroslaw Zgierski. Z hlediska dopravního zpravodajství policisté dálničního komisariátu spolupracují nejen s médii prostřednictvím tiskových mluvčích, ale také se správcem komunikace, jímž je Centrum spravování dálnice A4 v Mysłowicích. Svěřený dálniční úsek je pod stálou kontrolou policistů dálničního komisariátu, kteří se starají zejm. o dodržování pravidel silničního provozu. Případné překážky na komunikaci jsou odstraňovány bezprostředně, protože kromě policistů je na komunikaci v každém směru vždy vozidlo údržby.
Další část pracovního pobytu byla věnována prezentaci Generální inspekce státních silnic a dálnic v Krakově (http://gddkia.gov.pl/). Jedná se o instituci obdobnou jako je v České republice Ředitelství silnic a dálnic. Prezentován byl zejména program: „Váhy vážná věc“. Mezi základní funkce systému patří vyhledávání vozidel s překročenou celkovou hmotností, s překročenou hmotností na nápravu, resp. s překročenými limity rozměrů vozidla a nákladu. Samozřejmě vyhodnocuje zatížení provozu v daných úsecích. Tak se sbírají velmi cenné statistické údaje umožňující následné sofistikované analýzy. Dalším prezentovaným programem byl „Systém doby přejezdu v úseku Krakov – Zakopané“. Jedná se o státní silnici č. 7, jednu z nejzatíženějších pozemních komunikací v Polsku. Spojuje celé 40ti milionové Polsko s centrem zimních sportů i celoročních sportovních a turistických akcí, s Vysokými Tatrami. Všichni „místní“ ji znají pod slangovým názvem „zakopianka“. Prochází členitým terénem, který komplikuje rychlé vybudování dálnice nebo rychlostní silnice.
Úřadem zabývajícím se bezpečností a informacemi o provozu na pozemních komunikacích je také Úřad krajských komunikací v Krakově (www.zdw.krakow.pl). Patryk Zakrzewski, prezentoval provoz Inteligentního systému řízení dopravy na krajských silnicích v Podhalském regionu. Inteligentní systém sám dokáže vyhodnotit meteorologické podmínky, hustotu provozu a případné drobné komplikace, které mohou vzniknout na pozemních komunikacích. V automatickém režimu se pak podle předem nastavených kritérií vysvětlují relevantní informace pro řidiče. Tyto informace jsou současně k dispozici na internetu (www.wtatry.eu) a zároveň jsou zdarma generovány SMS zprávy na mobilní telefony přihlášených zájemců. K odběru SMS se může přihlásit každý. V rámci cesty do Zakopaného měla delegace možnost systém vyzkoušet a testovat. Po přihlášení se do systému zcela bezproblémově byly doručovány SMS zprávy o stavu a změnách v provozu na pozemních komunikacích daného regionu. Byly vyzkoušeny 2 trasy, a sice komunikace přes Cziarny Dunajec a zpět přes Nowy Targ. Je poctivé konstatovat, že informace na světelných tabulích byly vyčerpávající, přesné a aktuální.
Mezi velmi zajímavá setkání paří návštěva celoplošného rádia RMF FM (www.rmf.fm), jehož krakovské sídlo je v bývalé pevnosti na kopci Kościuszki.Dopravní informace rádio vysílá pravidelně každou hodinu vždy v půl. V případě mimořádných omezení v dopravě jsou informace sdělovány i po zpravodajské relaci, která je v celou hodinu. Zcela výjimečně dochází i k jiným vstupům, to se děje zpravidla při mimořádných situacích na žádost nějaké zainteresované instituce, zejm. policie nebo správce komunikace.
Výše zmíněné instituce jsou zlomkem navštívených míst, na kterých se uskutečnila stáž českých pracovníků. Nutno podotknout, že stáž byla vyhodnocena jako oboustranně užitečná a podnětná, všude bylo cítit snahu o maximální poskytování dopravních informací jak široké veřejnosti, tak médiím.

vytisknout  e-mailem