Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Španělsko - Madrid

fotogalerie     Ve dnech 13. - 19. listopadu 2011 se za spolupráce španělského Ministerstva vnitra uskutečnila první z pěti studijních stáží pracovníků operačního odboru Policejního prezidia ČR připravených v rámci projektu Mobility VETPRO programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství“.
Nejstěžejnější organizací v systému dopravního zpravodajství ve Španělsku je Generální ředitelství pro dopravu (Direccion general de trafico) – dále jen DGT. DGT je autonomní součástí ministerstva vnitra, která vytváří celoplošně bezpečnostní politiku v dopravě. Proto se podílí na přípravě právních norem a předpisů a spolupracuje s ostatními ministerstvy na dílčích problematikách souvisejících s dopravou (např. dopravní značení, dopravní přestupky, vzdělávání řidičů apod.). Díky těmto kompetencím má tak schopnost ovlivňovat dopravu v celém Španělsku.
Pro řízení a kontrolu meziměstské dopravy DGT disponuje celkem 7 řídícími centry pro dopravu, které pokrývají celé území Španělska. Všechna centra jsou navzájem propojena a každé disponuje vlastní vrtulníkovou základnou, které plní úkoly především na úseku dopravy. Hlavní řídící centrum, které koordinuje činnost ostatních má sídlo v Madridu.
Telematická zařízení ve vozovce, otočné kamery, meteorologické stanice, informační tabule a proměnné dopravní značky, vrtulníkové základny – to jsou hlavní nástroje dohledu nad bezpečností v silniční dopravě, která zaujímá v celkové dopravě podíl téměř 90% (v r. 2010 evidováno přes 32 mil. aut, na 165 466 km pozemních komunikací a 11 000 km dálnic). Součástí dispečinku v Madridu je i redakční pracoviště pro přímý vstup do rozhlasového vysílání.
K přenosu dopravních informací, zejména od dopravních hlídek do řídícího centra je užíván speciální počítačový program tzv. „LINCE“ (přeloženo „RYS“). Zde jsou soustředěny veškeré výjimečné situace v dopravě (meteorologické jevy, dopravní nehody, uzavírky) a rovněž i informace, které mohou dopravu ovlivnit i do budoucna, např. počasí, sportovní utkání apod.
Získané informace jsou řidičům publikovány na webových stránkách DGT a prostřednictvím dalších telekomunikačních prostředků – již zmíněné rádio, proměnné tabule a značení, popř. speciální telefonní linkou na hlasové ovládání. Informování uživatelů prostřednictvím SMS zatím využíváno není.
Řízení husté komunikační sítě v tříapůlmilionovém Madridu je svěřeno Centru řízení dopravy Magistrátu města Madrid. Monitorují zde kamerový systém, sledují provoz v tunelech, spravují semafory. Centrum řízení dopravy samozřejmě spolupracuje s DGT.
Zjištěné poznatky se k uživateli komunikací dostávají opět prostřednictvím webových stránek, kde jsou však uveřejněny pouze základní informace ke stupňům dopravy, uzavírkám a informace z automatických systémů umístěných na komunikacích. V oblasti dopravního zpravodajství spolupracuje magistrát také s médii.
Ke sběru dopravních informací zde však není využíván systém LINCE, ale užívají svůj vlastní, který není veřejně přístupný. Dopravní informace z celého území Španělska se tak nescházejí v jednotném informačním systému nebo uceleně na jedné webové adrese.

 

vytisknout  e-mailem